kap-2003

 Startside
Op

 
Onsdagssejladserne 2003

Gå til banekort

Generelt om sejladserne

Resultatliste efter DH2002

Sejltider i sekunder

 
onsdag den 14. maj 2003  onsdag den 13. august 2003
onsdag den 21. maj 2003 onsdag den 20. august 2003
onsdag den 28. maj 2003 onsdag den 27. august 2003
onsdag den 4. juni 2003 onsdag den 3. september 2003
onsdag den 11. juni 2003 onsdag den 10. september 2003
onsdag den 18. juni 2003 onsdag den 17. september 2003

 

Sejladserne foregår på bane(r) mellem Rudkøbing og Strynø. Se banekort
Første start går kl. 19,00 med varselsskud 11, 10 og 5 minutter før. 

Anden start går kl. 19,10 med varselsskud 5 minutter før.

Deltagende både skal være på startsiden af startlinien senest 5 minutter før start. 
Der må ikke bruges motor senere end 5 minutter før start.

 

     

  Sejladsen den 14. maj
Vejrmelding 8 m/sek med byger. Konstateret vindstyrke kl. 18,30: 10 m/sek.
Vindstyrken øgede sejladsen igennem. Især var bygerne meget kraftige. 
På havnen blev omkring midnat målt vindstød på 22 m/sek.!
Banen var den store, stb rundt.
Mange havde sat for store sejl. Enkelte udgik af den årsag og en med revet sejl.
To både udgik efter kollision.
[Resultatskema]     [Til tops]    [Forstavn]

 

 

 

Sejladsen den 21. maj
Vejrmelding svag vind. Konstateret vindstyrke kl. 18,30: 2-4 m/sek. 
Medium bane stb. rundt. Vinden svag og springende sejladsen igennem.
[Resultatskema]     [Til tops]    [Forstavn]

 

 

 

 

Sejladsen den 28. maj
Sejladsen aflyst på grund af manglende vind
[Resultatskema]     [Til tops]    [Forstavn]

 

 

 

 

Sejladsen den 4. juni
Vejrmelding svag vind. Konstateret vindstyrke kl. 18,30: 2-4 m/sek.
Lille bane stb. rundt. Vinden øgede mod slutningen til 4-5 m/sek.
Sejladsen blev præget af den kraftige sydgående strøm.

[Resultatskema]     [Til tops]    [Forstavn]

 

 

 

Sejladsen den 11. juni
Frisk vind - måske for frisk! Efter reglerne startes ikke, hvis vindstyrken er på 12 m/sek eller derover.
 
Fra 9 til 11 lyder meldingen fra molen. Og vejret er jo ellers godt på trods af den stærke vind fra vest, som jo ikke skulle være en hindring for en god sejler. Strømmen er nordgående og stærk. Der sættes signalflag for medium bane styrbord rundt.
 
7 både beslutter at sejle, - tilsyneladende havde de forventet aflysning, for alle møder de sent - flere for sent - frem til start.
 
Jytte og Jens går på molen med pistol, stopur, horn og papirer.
 
1. start for 4 både nærmer sig, men 5 min. før start er 3 både endnu ikke nået om på den rigtige side af startlinien, hvilket jvf. klubbens regler er en fejl, der koster en 720 graders vending umiddelbart efter start. Starten går - Jørn Ole i "Ulla" suser over som nr. 1 og husker sin 720 graders vending. - Det gør de to andre "skyldige" ikke, hvilket medfører diskvalifikation.
 
5 min før 2. start for 3 både er "Sophie" på udtur på den forkerte side af startlinien. Fejlen rettes ikke med 720 graders vending, hvorfor dommerne må skride til diskvalifikation.
 
Resultat af aftenens sejlads efter dommernes afgørelse:
 
1. start   
nr. 1    Jørn Ole Jensen        Naver 29 "Ulla"   
nr. 2    Ole Espe                  L 23 "Prop" 
 
2. start
nr. 1    Flemming Toldbod    Impala 33 "Martine"
nr. 2    Arnd Baurichter        Granada 31 "Halios Geron"
 
4 placeringer, 1 udgået, og 2 både "disket". Endnu en god kapsejlads med efterfølgende godt og sjovt samvær i klubben.

                                                                    Jytte Munch
[Resultatskema]     [Til tops]    [Forstavn]

 

 

   

Sejladsen den 18. juni
Ved start var der svag sydvestlig vind og 1 knobs medstrøm. Dommerne valgte medium bane, stb. rundt. Desværre døde vinden mere og mere og ingen både nåede i mål før tidsfristen kl. 21,00. 
Sejladsen havde dog budt på flere sjove episoder undervejs, som blev kommenteret lystigt i klubhuset over franskbrødsmadderne efter sejladsen. -
Hermed holder Onsdagssejladserne sommerferie!

[Resultatskema]     [Til tops]    [Forstavn]

 

 

 

Sejladsen den 13. august
Efter sommerferien og det bagende augustvej, havde vi set frem til en rask aftenkapsejlads, - men ak og ve! Om eftermiddagen tyknede det i luften og bladene begyndte at blive urolige på træerne ... og så blæste det ellers op! 

Kl. 18,30  - en halv time før første start - kunne dommerne konstatere vind på 13-15 sekundmeter, hvorfor sejladsen blev afblæst, hvorfor det efterfølgende i klubhuset blev sommerferiens sejladser, der blev evalueret.

[Resultatskema]     [Til tops]    [Forstavn]

 

 

 

Sejladsen den 20. august
Vejrudsigten lovede støt vind på 8-11 m/sek fra vest aftagende til 5-8 efter kl. 20, og det kom nogenlunde til at passe, så vindforholdene var fortrinlige. 

Dommerne valgte i den vestlige vind mellemlang bane, bagbord rundt.

Startsekvensen begyndte næsten 3 minutter før forventet - det gik ud over "Ulla" fra første start, der ikke nåede bag startlinien i tide og derfor måtte begynde med en 720o vending. 
"Sophie" og "Peggy Gordon" fra 2. start mente, de havde lavet tyvstart i den stride medstrøm. Begge vendte tilbage bag startlinien og "Sophie" lavede oven i også en 720o vending. -
Der bliver nok lidt regelrevision at se på for sejladsudvalget med henblik på næste sæsons aftenkapsejladser...

I klubhuset efter sejladsen glædede alle sig over en fin sejlads krydret med flere gode "nærkampe" undervejs, hvor  sommerferierusten i reflekserne blev poleret af.

  [Resultatskema]     [Til tops]    [Forstavn]

 

 

 

Sejladsen den 27. august
Ingen sejlads! - Kl. 18,30 sagde den håndholdte vindmåler mellem 11 og 14 m/sek. Så dommerne aflyste sejladsen.
På bro G stod fire tændte besætninger og skar tænder over den afgørelse, der imidlertid er efter de lokale sejladsbestemmelser.
At så vejrmeldingen lovede aftagende vind og DMI's vejrkort for kl. 20 viste vind mellem 8 og 11 m/sek er en anden sag.
Og vejrforudsigelserne kom til at holde: "Doris" elektroniske vindmåler viste 11-14 m/sek. kl. 18,30. 10-12 m/sek. kl. 19,00 hvor 1. start skulle være gået og 8-11 m/sek. kl. 20,00.
I denne situation, hvor mange besætninger var parate til aftenkapsejlads og vejrmeldingen lovede aftagende vind, burde man have kunnet udsætte starten til lidt senere på aftenen!

Resultatskema]     [Til tops]    [Forstavn]

 

 

Sejladsen den 3. september
Frisk vind fra nordvest, 8-12 m/sek. Medium bane bagbord rundt. Begge løb havde 6 deltagende båd, hvilken tyder på, at de 2 forudgående onsdages aflysninger havde skærpet sulten efter lidt kapsejlads.
I 1. start nåede "Sylfide" ikke frem til startlinien i første hug, idet et forsøg på "kuskestart" blev afvist af "Feliz", der holdt på styrbords mærke og ikke levnede plads ved bøjen til mere end en spegepølsemad. "Feliz" havde til skipperens ærgrelse ikke nået at skifte til genua. Men da vinden hurtigt friskede op viste det sig, at det bestemt ikke var noget at ærgre sig over.
Første båd i mål var "Feliz" 2 min. 7 sek. foran folkebåden fra Efterskolen, der var med for første gang, men alligevel til fulde forstod at benytte sig af det gode "folkebådsvejr".

I 2. start fik "Peggy Gordon" en flot start, idet der blev satset modigt og rigtigt i den stærke medstrøm. "Peggy Gordon" var også første båd i mål 25 sek. foran "Sophie".

En frisk sejlads havde det været, dog desværre uden kryds.

 

[Resultatskema]     [Til tops]    [Forstavn]

 

 

 

Sejladsen den 10. september
Vejrudsigten havde hele dagen udstedt kulingvarsel for Vestlige Østersø, bælter og sunde - men det mærkede vi ikke noget til. Der var svag vind fra nordvest ved start, og vinden drejere i aftenens løb mod nord og aftog yderligere. Strømmen var nordgående og øgede gennem sejladsen.
"Sylfide" gik flot over startlinien som nr. 1 i første start med spileren sat, og det skulle senere vise sig, at "Sylfide" også som eneste båd nåede i mål inden tidsfristen udløb. Der var 3 både i første start.

4 både deltog i anden start. Her nåede to både i mål: "Peggy Gordon" som nr. 1 med 11 minutter ned til "Sophie". - "Kalas" var meget tæt på også at nå i mål, men uret gik hurtigst!

 

[Resultatskema]     [Til tops]    [Forstavn]

 

 

Sejladsen den 17. september
Onsdag den 17. september sluttede klubbens aftenkapsejladser. Det var en dejlig aften, men desværre med meget lidt vind: vest 2-3 m/sek. Det blev besluttet at korte sejladsen ned til en tur  Dolfuss rundt, dvs. 3,2 sm. 
Det blev faktisk en fin sejlads med placeringskampe i bidevinden ned mod Dolfuss, hvorimod drivesejladsen i modstrøm tilbage blev ret enerverende for de både, der ikke havde spiler.

[Resultatskema]     [Til tops]    [Forstavn]

 

   

Resultatliste

 

Sejltider i sekunder

 [Til tops]    [Forstavn]

Hit Counter