2004

 Startside
Op

 

STANDERSTRYGNING, lørdag den 6. november 2004

I formand Flemming Hansens fravær faldt det i Keld Petersens lod som næstformand at stryge standeren for sæson 2004.

Keld vurderede sejlersæsonen som en god sæson - især var vejret i eftersæsonen  med os, hvorimod juni-juli ikke var noget at råbe hurra for.
Optimists-mesterskabet blev overraskende vundet af Sebastian Larsen, der fra omtrent nybegynder røg direkte til tops på sejrsskammelen! - tydeligvis et  talent, som vi kan stille store forventninger til.
Onsdagssejladserne havde været en stor succes med 16 deltagere og kun 3 aflyste sejladser på grund af enten for meget eller for lidt vind. 
Årets PKA-sejlads blev virkelig god med frisk vind, 15 deltagende både, meget kryds og dermed tætte kampe om placeringerne. (se nærmere på hjemmesiden om begge sejladser)

Turudvalget: Lidt op og ned - mest ned. Standerhejsningsfest med medbragt madkurv, og ålespisningsturen til Strynø var godt besøgt - men alle andre ture måtte aflyses på grund af manglende tilslutning!

Kursusafdeling har kørt godt med Eigil Olsen støt ved roret. Der afholdes for tiden kurser i duelighed og radio.

"Det knækkede sværd" som gives til en optimistsejler, der er flittig og positiv og en god og hjælpsom kammerat, gik i år til Anders Lund Hansen.
Der var stor ros til Uffe Mogensen, Dannie Madsen og Michael Kold for deres store arbejde i ungdomsafdelingen.
Dannie fik pokalen for en særlig indsats i forbindelse med både anskaffelse af de "nye" piratjoller og sin ansvarsbevidste og gode indsats i optimistafdelingen.


Til sidst gjorde Keld opmærksom på, at både formand, næstformand og et bestyrelsesmedlem ikke modtager genvalg til næste generalforsamling, så det er vigtigt at vi får nye kandidater på banen! - Udover de tre nævnte bestyrelsesposter er der behov for mange hænder, der vil gøre en aktiv indsats i klubbens forskellige udvalg i den /de kommende sæson(er).

Vi sluttede med et 3-foldigt hurra for Rudkøbing sejlklub, mens Dannie og Keld langsomt lod standeren  glide ned for sæson 2004.

Derefter samledes man i sejlklubbens lokaler over en kop øl eller to, mens Keld uddelte præmier til deltagerne i aftenkapsejladserne. Derefter gik snakken frit. Hovedemnerne lød til at være: Hvornår og hvordan bliver broG renoveret? - Hvilken taksstigning vil byrådet være bekendt at smide sejlklubbens medlemmer i hovedet?

     Der lyttes til næstformanden

    Klubstanderen frigøres

 

    Aftenkapsejladsernes dommere hædres..

 

Netversionen af  "Rudskallen" nr. 75, oktober 2004 kan hentes her; (kræver Acrobat Reader)
Resultat af klubbens interne mesterskabssejlads "PKA-Cup 2004" lørdag den 18.09: Se omtale og resultatskema her med både sluttider, placering og sejltider.
Aftenkapsejladserne 2004 er nu afsluttet. Sidste sejlads onsdag den 15.09. blev afblæst på grund af vindstyrker over 12 m/sek. Se det samlede resultat her 
Klubben udbyder også i år kurser til duelighedsbevis, Yachtskipper III og I samt Radiokursus SCR. Se kursusplanen i kalenderen (tryk her). Undervisningen finder sted i klubhuset.
Tilmelding til Eigil Olsen, tlf. 62501071 / 23242471
 Åleturen til Strynø lørdag  den 25. september!
Vinden var frisk til hård mod Strynø, men tanken på stegt ål lokkede alligevel 14 både med 28 deltagere af sted på klubbens sidste fællestur i sæson 2004.
Smakkecentret lod os gæstfrit indtage såvel frokost som eftermiddagskaffe i deres lokaler. På kroen blev ålene uden de store anstrengelser spist op, og i bådene hørtes hyggeligt "nachspiel" til ud på de små timer. Søndagen bød på dejlig efterårshimmel og dasesejlads hjemad.
Internet og hotspot i sejlklubben (maj 2004)

Rune Eilertsen har for kommunen i sejlklubbens lokale mod syd etableret internetforbindelse og opsat en terminalarbejdsplads med skærm, tastatur og mus. Det er altså ikke en PC, men en "dum" terminal uden harddisk og med styresystemet Windows CE, der kendes fra de små pda'er/håndholdte. - Man tænder for terminalen på den blanke knap ved den grønne pil - og så er det bare om at komme i gang med klikkeriet med musen. Du kan surfe og behandle E-post, herunder læse vedlagte filer i Word og pdf.  Efter brug  slukker man blot på startknappen (terminalen lukkes ikke som en alm. PC).

Har du bærbar PC med trådløst netkort, kan du de fleste steder på lystbådehavnen logge dig på det hotspot, der er etableret i klubbens hus. Sender/modtagerantennen sidder meget diskret på altanens rækværk (rød pil). ). Kan du ikke se antennen, kan du heller ikke regne med at få forbindelse. 

Nyt fra Havnen: (april 2004)
Kommunens tekniske chef, John Kjær Andersen, har sendt os følgende orientering:
Havnemester Mogens Westergaard er desværre sygemeldt, så vi har måttet organisere os lidt anderledes i denne sejlersæson.

Drift:
Teknisk forvaltning har overtaget den daglige ledelse og planlægning på havnen. Det sker i samråd med Bent og Helge for at sikre en smule kontinuitet fra tidligere år.

Opkrævere:
Haakon, Michael og Thorbjørn sørger for opkrævning hos vore gæster.

Rødt & Grønt :
Brug havnens tlf.nummer: 6251 4372 for at få stillet på rødt, når I kommer hjem til den vante plads fra jeres oplevelsesrige sommertogter.

Rengøring:
Erling sørger for en gedigen rengøring og medtager de nye faciliteter ved Søndre bassin og sejlklubbens toiletter.

Internet:
Sejlklubbens sydlige lokale stilles forsøgsvis til rådighed for gæstesejlere og forsynes med en gratis internetforbindelse.
Vi arbejder også på at oprette gratis hot-spot på hele havnens område. Der kan opstå juridiske og økonomiske problemer, der gør, at vi i år må lade det blive ved internetforbindelsen i sejlklubben – men vi arbejder ufortrødent videre.

Oprydning:
Vi gør os umage med at få havnens arealer til se ordentlige ud. Hjælp os ved at mærke bådstativer med skibsnavn og et telefonnummer. Vi gennemgår havnens områder og tillader os at fjerne udtjente og anonyme effekter.

Fremtiden:
Her kunne der stå lidt om Masterplan for havnen, renovering af broer og bolværker i den gamle lystbådehavn, en kran der går på pension, placering af husbåde og sikkert flere interessante emner. Alt dette håber jeg at få invitation til at berette mere om i næste nummer.

Med håbet om en god sejlersommer til Jer alle
John Kjær Andersen

Teknisk chef

Ved standerhejsningen lørdag den 3. april 2004 kl. 14,00  fik Sejlklubbens juniorafdeling overdraget en piratjolle, sponseret af Nordea Bank i Rudkøbing. Overdragelsen blev foretaget af Annemarie Andersen fra Nordea Bank, der døbte jollen "Nordea". Herunder besigtiger klubmedlemmer jollen efter dåben. Jollen fremstod næsten som ny, takket være en håndværksmæssig indsats af et jollesjak under ledelse af Keld og Per.