2005

 Startside
Op


 Læs om standerstrygning og standerstrygningsfesten 2005 her: (pdf-fil)
 


Gratis havneplads til brugtbådsmarked i Rudkøbing

Tiende maritime weekend i lystbådehavnen 17.-18. september 2005

Stativ-sæsonen nærmer sig for sejlerfolket, men i den tredje weekend i september sætter maritimt interesserede hvert år kurs mod Langeland. Lørdag den 17. og søndag den 18. september 2005 holder Rudkøbing Havn en efterhånden ti-årig tradition i hævd: Alle, der vil sælge en båd med motor eller sejl kan fortøje fartøjet gratis til udstilling i inderhavnen omkring den hollandske vippebro. I samme weekend vil alle andre gæstesejlere også kunne spare havneafgiften ved anløb i Rudkøbings indbydende lystbådehavn.
På ti år har Rudkøbing havn fået skabt sig det, som man kan kalde en fynsk sejlerbegivenhed. Op mod en snes både har i de senere år skiftet ejere under og lige efter brugtbådsmarkedet, der plejer at omfatte mere end et halvt hundrede fartøjer til salg. Havnessistent Poul
Egon Jørgensen håber også på stort rykind i år. Såvel private som profesionelle sælgere har allerede vist interesse for årets store brugtbåds-træf i Det sydfynske Øhav.

Rudkøbings moderne lystbådehavn er velegnet til denne maritime begivenhed. Alle fartøjer til salg placeres i god læ i inderbassinet foran svømmehallen ved Hotel Rudkøbing Skudehavn. Få skridt derfra er der masser af p-plads, legemulighed for de mindste samt flere tilbud om at få sig et måltid.
Maritime virksomheder fra Rudkøbing og Sydfyn vil i denne weekend fremvise, hvad de har at byde på. Blandt udstillere og aktiviteter på havnearealet er:

 •  Bianca Yacht v./ Anders Leth Christensen (åbent hus og sejlermarked i hallen ved lystbådehavn, demonstration af bl. a. Gleistein tovværk og Yanmar motorer )
   
 •  Bianca Yachts elektronik og rigger-afdeling ved Karl-Heinz Bülow.
   
 •  K-Marine fra Svendborg udstiller nye både og tilbehør..
   
 •  Havnens Marine Service, Svendborg udstiller nye både og tilbehør.
   
 •  Naturturismen i/s. orienterer om Rudkøbings nye kajak-faciliteter, som kan beses.
   
 •  Rudkøbing Sejlklub (åbent hus, juniorsejlads, hovedkapsejlads)

Omkring Rudkøbing Sejlklubs hus vil der desuden være mulighed for at gøre en maritim handel for små penge - eller selv at tjene en skilling. Alle lystsejlere opfordres til at medtage brugt grej og udbyde det til salg. Der plejer at være rigtig mange, potentielle
købere og masser af gode tilbud plus herlig markedsstemning, et slags sejlernes kræmmermarked.
I år vil Rudkøbing havn desuden gennemføre auktion over joller, stativer, vogne og andet grej efterladt på havnen gennem flere år og vel at mærke uden at det er lykkedes havnen enten at finde eller at aktivere ejeren af de "glemte" effekter. Auktionen er et led i en omfattende oprydning på havneområdet, oplyser Poul Egon Jørgensen. Han er klar med hammeren søndag kl. 11.00 foran Biancas hal.
Også Rudkøbing Sejlklub holder åbent hele weekenden. I sejlklubbens hus vil nuværende og kommende sejlere kunne få sig en forfriskning og en sejlersnak med aktive medlemmer af klubben.
Rudkøbing Sejlklub kan bl. a. oplyse om optimist-undervisning og sejlklubskolens mange tilbud.
Brugtbådsmarked, udstillere, maritimt loppemarked og sejlklub holder åbent lørdag og søndag fra
klokken 10.00 - 15.00. Sultne sjæle kan weekenden igennem bl. a. skaffe i Restaurant Neptun og på Hotel Rudkøbing Skudehavn.

Mere information: Rudkøbing havns kontor 6351-1170 og Teknisk Forvaltning, tlf. 6351-1136

Tekst: Søren, "Bianco"

Billeder fra markedet 2004: (Søren, "Bianco")
 

 

             (Str)ålende sol over Ærøskøbing

Skal vi lege Jeopardy? "Strålende sol, blå himmel, 22 grader og fladt vand". Hvordan er vejret en uge før oktober....? Risikoen for forkert svar er høj, men det rigtige svar kender man ombord på de seks Rudkøbing-både, der tog positivt imod Turudvalgets indbydelse til åletur med kurs Ærøskøbing i weekenden 24.-25. september. De fleste besætninger lettede hjemmefra fredag,- og lørdag eftermiddag var hele Rudkøbing-flåden samlet til denne uforglemmelige eftermiddag, da kalenderen dumpede i Jeopardy. Ladet op af solskin ombord kunne vi om aftenen sætte os omkring et veldækket bord på Landbogården. Her diskede de op på hvid dug med friske blomster og ikke mindst med masser af velsmagende ål plus kalvemedaljon til de alternative. I finalen en superb isdessert, og vi skulle hilse og sige, at stemningen bestemt ikke var ringere end de hyggelige omgivelser og den dejlige mad. Til sidst skal Turudvalget også have ros for det friske morgenbag leveret i cockpittet søndag morgen.
                                                                                                                                                      Tekst og Foto: Søren, "Bianco".

Svendborg Classic Regatte afholdes i år i dagene torsdag den 11. til lørdag den 13. august. 45 både er i år tilmeldt den traditionsrige begivenhed. Motorbåde fra før 1973 er inviteret med for første gang, så der bliver mange typer smukke gamle både at beundre. Sejlbådene dyster som sædvanlig på Lunkebugten.

Rudkøbing sejlklub er nu blevet medarrangør af Svendborg Classic Regatta og dermed også af den forening som står bag. I år stiller klubben med 5 hjælpere. Poul Tom Hansen er på dommerbåden, Finn Birger Hansen på måltagningsbåden, Jørgen Jensen og Hans Chr. Mogensen er på en servicebåd. Søren Nielsen er ikke uventet PR-mand.
Juniorafdelingen beretter, at der nu er 8 optimister på vandet. Håber at komme op på 13 – 15. Deltog i den regndrukne "Rudkøbing by Night" med en jolle og reklamemateriale. To juniorsejlere havde en god og lærerig stævnelørdag i Korshavn. Piratjollerne er endnu ikke i vandet. Trailer skal enten repareres eller en ny skal købes.

Bestyrelsen har besluttet, at medlemmer ved henvendelse til webmaster herom kan få lagt billeder af deres både på side under klubbens hjemmeside i forbindelse med bådsalg over internettet. Der kan så fra annoncer linkes til siden med den pågældende båd.
 

Strynø havn kan igen anløbes af kølbåde. Vanddybde ved nordsiden omkring 2,00 meter. Ved sydsiden er der næppe mere end 1,50 meter vand.

Rudkøbing havn stiler efter at have faciliteter til havkajakker på plads omkring 1. juli i år. Der bliver anløbsponton ved siden af optimistpontonen mod vest ved slæbestedet og en pavillon eller rettere et læskur med indlagt el på 3x9 m rejses til kajakroerne på opbevaringspladsen ved Skudehavnen. Her kan kajakkerne opbevares aflåst. Kajakanløb vil komme til at koste 35 kr. pr. døgn.

Havnens arbejder på en model så der kan blive opkrævet betaling fra gæster for benyttelse af havnens to slæbesteder. I Spodsbjerg og Bagenkop betales der 65 og 75 kr. for benyttelse af sådanne faciliteter.
 

Bro pensioneret efter 67 år
Rudkøbing Sejlklubs formand, Finn Birger Hansen, havde dykket i
havnehistorien og fortalte i en lille tale ved indvielsen af Bro G
pinsefredag, at den nyopførte bro afløste de første arkæologiske spor
af Rudkøbings lystbådehavn, nemlig den første Bro G, hvis historie kan spores 67 år tilbage, anno 1937. Nu i 2005 står dens afløser klar til
brug, og den blev festligt og behørigt indviet i lyset af strålende
for-pinsesol og blafrende Dannebrog og signalflag.

Byrådsmedlem Børge Godtfredsen talte på kommunens vegne, Finn Birger Hansen takkede for et godt samarbejde under processen og sejlklubbens æresmedlem, skolemester og bestyrelsesmedlem Bent Jensen blev overladt det ærefulde hverv med en sejlerkniv at oversnitte den maritime "silkesnor" og erklære den nye bro for åben.

Efter taler og klip bød på Rudkøbing kommune på pølser og fadøl fra Neptun. Og så ikke et ord om broens finansiering.

                                                                                                                 Tekst og foto: Søren, "Bianco"

NY FORMAND FOR RUDKØBING SEJLKLUB !

foto: Søren, "Bianco"

På generalforsamlingen den 16. april valgte sejlklubben ny formand - det vil sige "ny og ny..."  -Han har prøvet det før, og det med så rimelig succes, at han tør binde an med opgaven igen.. 

      Finn Birger Hansen ! 

Posten og opgaverne er ikke nyt stof for Finn, der var formand i en årrække tilbage i 80-90'erne. Siden har Finn været formand for fynskredsen og dermed medlem af DS's hovedbestyrelse en del år. Han trak sig tilbage herfra for nylig, men kunne så alligevel ikke nære sig helt. - Finn blev foreslået til formand af Bent Jensen, og han sagde ja, hvis altså lige han kunne regne med at samme Bent samt Poul Tom Hansen også blev valgt ind i bestyrelsen. Den godmodige generalforsamling tiltrådte denne  "valgdeal",  uden at føle sig gået alt for nær.
Det var der heller ingen grund til, viste det sig.... Der meldte sig nemlig ikke flere kandidater til bestyrelses-posterne, end hvad der skulle vælges.

Læs mere om standerhejsning og generalforsamling på generalforsamlingssiden....

Kort referat fra mødet torsdag den 20. januar kl. 19,00 med Teknisk Udvalg i sejlklubbens lokaler :

Dagsordenen var efter præsentation af kommunens nye ansigt på havnen, Poul Egon Jørgensen:

Orientering om kommende anlægsprojekt med Bro G
Orientering om driften i kommende sæson
     • Oprydning og renholdelse
     • Opkrævning
     • Kontortid
     • Indførelse af chipkort
     • Samarbejde med sejlklub
     • Samarbejde med øvrige
     • Internetadgang

Kommunens repræsentanter på mødet var fra teknisk udvalg: Flemming Walsted og Karl Møller Knudsen. Fra adm.: John Kjær Andersen, Poul Petersen og Poul Egon Jørgensen.

John Kjær præsenterede havnens nye servicemedarbejder Poul Egon Jørgensen og indledte med at glæde sig over det gode samarbejde vi har om lokaler/rengøring, inden han tog hul på dagsorden og debat, som her kort refereres under et:

Drøftelser om havnens drift, ejerskab til lystbådehavnen og finansiering af den nye bro G fyldte naturligvis meget på mødet. Medlemmerne kunne hverken forstå eller acceptere, at de havnepenge, som vi gennem årene har betalt for at ligge ved en bro, er brugt af kommunen til alt andet i kommunen end til at vedligeholde netop den bro, vi betaler for!

Men vi måtte tage til efterretning/orientering:
-   at brugerfinansieringen af bro G bliver gennemført med en pladslejeforhøjelsen på 19%
-   at kommunen ikke vil sælge os lystbådehavnen, der isoleret set er en god forretning!

På positivsiden var bl.a.:

-   at politikere og embedsmænd "garanterede" at pladslejeforhøjelsen på 19% absolut er en engangsforeteelse og at den falder væk om fire år, hvor anlægsudgiften til bro G er finansieret.
-   at Havnen er indstillet på at beholde arbejdsbåden "Rudskallen".
-   at der er god vilje til at havnekranen skal forblive på havnen efter et salg.

Man fremviste en råskitse af den nye bro, og vi gjorde opmærksom på vigtigheden af fornuftig pullertplacering og af opsætning af et tilstrækkeligt antal strømstandere: Et stik til hver plads!

Internetadgangen i sejlklubben fortsætter, hotspottet dog muligvis ikke i nuværende form.


Havnen er i gang med en oprydningsrunde og gør opmærksom på at stativer og vogne skal afmærkes tydeligt, idet efterladte/kasserede ditto vil blive skrottet.
Det overvejes at indføre chipkort til betaling af især strøm og bad.
Mødet sluttede i en god stemning og Poul Egon afsluttede med en tak for fremmødet: Han glædede sig til arbejdet på havnen og samarbejdet med sejlerne og opfordrede os til at komme med problemer og forslag til forbedringer. Selv om midlerne er små vil meget kunne lade sig gøre...