2006

 Startside
Op
Vinterbilleder

 
dato kl. PLANLAGTE  KLUB-AKTIVITETER 2006
on. 24.05-sø. 28.05. Chr.Himmelsfartstur til Kappeln     AFLYST!
on. 31.05. 19.00 Aftenkapsejladserne begynder
fr. 02.06-ma. 05.06. Pinsetur til Flensborg                  AFLYST!
on. 28.06. 19,00 Sidste aftenkapsejlads før sommerferien
on. 09.08. 19,00 Første aftenkapsejlads efter sommerferien
fr. 11.08. - sø. 13.08. Tur til Nyborg:  Voldspil: "Atlantic".   AFLYST!
to.10.-lø.12.08. Svendborg Classic Regatta
lø. 26.08.-sø. 27.08. Senior Optimist Cup, Dageløkke        AFLYST!
fr. 08.09.-sø. 10.09. Sensommertur til Slien                    AFLYST!
on. 13.09. 19,00 Sæsonens sidste aftenkapsejlads
lø. 16.09. 09,00 Hovedkapsejlads (PKA-Cup) og brugtbådsmarked
sø. 17.09. Optimist-Cup og brugtbådsmarked
lø.-sø. 07.-08.10 Åletur til Strynø! tilmelding til Finn "Muff", Finn Birger, Poul Tom      AFLYST!
14. eller 15.10 Fiske / pilketur
lø. 04.11. 14,00 Standerstrygning
lø. 04.11. 19,00 Standerstrygningsfest, tilmelding
ma. 27.11. 19,00 Bestyrelsesmøde
on. 06.12. 19,00 Julestue i klubhuset. Gløgg, æbleskiver og film.
     
Julestuen 2006 var både velbesøgt og vellykket. Det var rygtedes, at Keld "Chip" igen i år ville trylle med gløggen, og den både smagte og virkede vidunderligt. Sammen med æbleskiverne var bunden lagt til både hyggesnak og til aftenens film. Her havde Jytte og Per skaffet en optagelse fra Svendborgsundbroens bygning og Vindebyfærgernes sidste ture.
      og  Rudkøbing Sejlklub
 
har netop (bestyrelsesmøde, november 2006) indgået aftale om, at  DM for piratjoller 2007 arrangeres af Rudkøbing Sejlklub og afholdes i Rudkøbing fra torsdag den 28. juni til lørdag den 30. juni med søndag den 1. juli som reservedag.
 


Også denne sommers sejlture i det danske sommerland viste, at mange sejlklubber stiller deres lokaler til rådighed for klubbernes aktive medlemmer,- Lokalerne kan reserveres efter lokalt fastsatte regler. Her ses opslag i Marselisborg sejlklub. - Vi har som bekendt ingen låneadgang i Rudkøbing sejlklub.

Fra Jørgen Mathorne, bro G, "Nadir".

Til min store glæde har jeg nu set, at der er opsat redningskranse fra Trygfonden på lystbådehavnen.
TAK FOR Det. - Men vi mangler stadig stiger ved broerne!!
På vores sommertur rundt i Danmark i 2006 har jeg taget nogle billeder, der viser sikkerhedsudstyr i lystbådehavnene.
Her er nedenfor  et billede fra Korsør lystbådehavn og et fra Dyvig bådelaugs lystbådehavn.

 -   Og så et lille ønske om yderligere sikkerhed:   Få lavet nogle skilte – gerne store på dansk og tysk – der forbyder brug af åben ild og grill på broerne!

Med venlig hilsen

Jørgen Mathorne

KELD PETERSEN NY CENSOR VED DUELIGHEDSPRØVERNE

Vort mangeårige medlem, æresmedlem og skolemester, Bent Jensen er stadig frisk som en albatros, alligevel er han nu som censor ved duelighedsprøverne blevet fældet af sit CPR-nummer.  Men for de gamle som faldt, kan det stadig lykkes at finde en enkelt ny, og Keld Petersen har sagt ja til at overtage censorkasketten efter Bent, og søfartsstyrelsen har godkendt Keld til opgaven.

Brugtbådsmarked 2006

Havneassistent Poul Egon Jørgensen er godt tilfreds med årets brugtbådsmarked:

"Vi havde i weekenden små 300 både, der benyttede sig af vort tilbud om gratis liggeplads, der blev solgt mindst 10 både og en hel del grej. Udstillere, klubber og spisesteder havde godt besøg og der var masser af aktivitet over hele havnen", siger Poul Egon. "Endnu flere både langvejs fra havde meldt deres ankomst. Men fredagens hårde vejr forhindrede mange i at nå frem. Heldigvis flovede vejret noget af og solen fik magt i weekenden!"

Sejlklubben havde også mange gæster. Salget af sandwich og drikkevarer var dog mindre end år end sidste år, men der var også flere fourageringsmuligheder på havnen, så det var naturligt nok.

 

KURSUSPROGRAM, efterår-vinter 2006

Så er det igen tid til at overveje, om ikke ens teoretiske kvalifikationer skal opgraderes inden næste sejlsæson.  Kursusafdelingen tilbyder følgende:

Duelighedskursus -      mandage kl. 19,00 med start den 11. september

Yachtskipper I og III -  onsdage kl. 19,00 med start den 20. september

SCR Radiokursus -      tirsdage kl. 19,00 med start den 3. oktober

Tilmelding / spørgsmål til underviser og kursusleder Eigil Olsen tlf. 6250 1071 / 2324 2471

 

 

HAVNEN DRUKNEDE !

Med omkring 1,75 meter over daglig vande blev der onsdag aften og nat den 1. november forårsaget store skader på fartøjer, broer og ejendomme i og omkring Rudkøbings lystbådehavn. Højvandet begyndte for alvor sidst på eftermiddagen, hvor blandt andet trappen til badeanstalten forsvandt. Omkring 18-tiden nåede vandet brohamrene, og derefter var det bare op, op, op. Vandstanden begyndte at falde ved midnatstid. Det er den højeste vandstand i Rudkøbing havn i mange, mange år. Adskillige Rudkøbing-sejlere var samlet på havnen for at holde øje med de mange både, der endnu ikke er kommet på land og flere sejlere ydede en stor og uegennyttig indsats ved i mørket at gå ud på de oversvømmede broer for at sikre eller redde materiel. Også Rudkøbing Sejlklubs optimistjoller blev bjærget i sikkerhed.

Hvis din båd stadig er i vandet, vil det være meget klogt at aflægge den en inspektion!

Foto-reportage: Søren - "Bianco" og red.

 

ÅLETUREN 2006 GLIPPEDE OGSÅ !

Med aflysningen af årets sidste fællesarrangement på vandet står det fast, at for første gang i klubbens historie har alle sæsonens fællesture måttet aflyses på grund af manglende tilslutning. Er klubfølelse og glæde ved fælles oplevelser en vissen blomst fra i fjor? - Kære medlem: Hvad er der galt?- Send din mening til hjemmesiden og/eller "Rudskallen". Noget skal der ske!

 

Logbog fra ”Petí” – sommeren 2006 (21.07.-10.08.)

”Nu igen”  var alles reaktion når de forhørte os om, hvor vores årlige sommerferie skulle gå hen. Vores svar var som flere gange tidligere ”Den vestlige svenske skærgård”. Forskellen på de andre gange og denne gang var bare at....... 

Læs videre om Lones og Leifs sommertur i logbogen her! i pdf-format.

- Selv om redaktionen har formindsket grafikken i logbogen, fylder den alligevel 600 Kb., så det kan tage lidt tid at hente den, men den er det værd! (red.)

BRUGTBÅDSMARKED 2006

 

Klubstander med fisk uden bryst- og rygfinner. Bestyrelsen har valgt et nyt design i overensstemmelse med generalforsamlings-beslutningen fra april 2005.      Se nærmere her:

ADVARSEL! - Vær opmærksom på  muslingebrug.

"Sydfyns Linemuslinger" fik i juli 2005 tilladelse til at udlægge et linebrug lige vest for den nordlige anduvning, Rudkøbing Løb.  Det vil sige lige tværs over den normale sejlrute for lokalkendte sejlere, der skal en tur til Svendborgsund: Fra Navers Grund Øst til Stengrundsprikken. Linebruget er afgrænset af gule stager med krydstopbetegnelse, men anlægget kan ikke ses om natten! De fleste af de bøjer som bærer de vandrette liner er grå - et myndighedskrav af hensyn til naturen, men bestemt ikke af sikkerhedshensyn! Om vinteren sænkes de vandrette liner under overfladen, men de er der altså stadigvæk.
Området er ikke fuldt udbygget endnu, men det klogeste er afgjort at respektere de gule stager. Nedenfor er positionerne angivet fra EfS, ligesom feltet er anført på den af redaktøren udførte kortskitse (uden ansvar).
Virksomhedens hjemmeside er: www.linemuslinger.dk

Søren "Bianco" har  sendt flg. optagelser fra sidste sommer - altså fra før linerne blev lagt ud...

Billedet til venstre er taget mod Stenodden


Beskrivelse af og årsagen til løbsk bovpropel og brand i en nauticat 35 i Rudkøbing havn 18.09.2005 har jeg tilladt mig at sakse fra Nauticatklubbens hjemmeside.
  Klik her for at åbne pdf-filen.
 

Signalmasten er nu blevet set i byen. Fjernet og borttransporteret af muligvis ukendte personer. Det er dog lykkedes at tage et par fotos af gerningsmændene. Billedet blev taget lørdag den 1. april, - så hvis det ikke blot er en aprilsnar, er signalmasten muligvis væk igen! - Signalmasten SKAL findes inden standerhejsningen på lørdag den 8. april! Ellers kan standeren ikke hejses, sæsonen kan ikke starte og værst af alt: Festen må aflyses!!!
 
Signalmasten er nu blevet høvlet, Råd er hugget ud og erstattet af frisk træ. Den er slebet og lakeret og beslagene galvaniseret, så vi kan glæde os til, at den fremtræder smukt og forårsfrisk på plads ved standerhejsningen lørdag den 8. april.

Masten er lavet af lærk fra Taasinge og blev formet af klubbens egne medlemmer før klubhusindvielsen i april 1989. Siden har den været nede to-tre gange for renovering.

Herunder ses nogle af af vore arbejdsføre medlemmer under en pause i arbejdet. Det lidt rystede billede skyldes enten kulden eller indholdet i krusene....

  Foto: Else Winther

 

 

Ved Foredrags- og lysbilledaftenen i Sejlklubben onsdag den 1. marts kl. 19,00 fortalte Kurt og Lene Nielsen levende om deres sejlads til Caribien og retur 1995-96, og turen blev illustreret ved mange flotte lysbilleder. Der var problemer med motoren ved starten, der opstod andre mindre problemer, men alt blev løst uden dramatik, og de 23 deltageres langtursdrømme blev sikkert styrket, for tilbage står, at turen på 11.000 sømil blev gennemført i sindigt tempo på 10 måneder i en almindelig Rasmus 35 med en MD21A motor fra 1975, kun ekstraudstyret med et vindror. Det kan altså gøres, hvis man vil! Mange interesserede spørgsmål blev stillet og besvaret denne udbytterige aften.

Vi har modtaget en invitation til et andet spændende foredrag om sejlads på verdenshavene. Det foregår den 26. april kl. 19,00 i Thurø sejlklub. Invitationen gælder dog langtfra alle klubbens medlemmer, og det er ikke hvad man har mellem ørerne, der her skiller fårene fra bukkene, .... Men læs selv her:(pdf-fil)
Radiokursus (RSC): Klubben udbyder nyt radiokursus med start tirsdag den 14. marts kl. 19,00 i klubhuset. Prøven aflægges på Svendborg Navigationsskole torsdag den 20. april. Tilmelding snarest til kursusleder Eigil Olsen, tlf.: 6250-1071  -  mb. 2324-2471

tekst og foto: Søren "Bianco"

 

Hvad er den af?

 

 

 Den grånende signalmast foran klubhuset er pist væk. Stjålet....? Brændt af med flag og det hele....?

 

Ingen af delene. Helt tjækket og kontrolleret blev den lagt ned af en god håndfuld morgenfriske klubmedlemmer søndag den 25. februar. Med frysende fingre og store svensknøgler blev masten skilt ad. Kvalificeret hjælp fra Frits Nielsen og hans kranbil bragte så masten til en særdeles tiltrængt kølhaling på Christian Gammelgaards værksted.
Besøget på Tuco-Værftet i Fåborg lørdag den 11. februar 2006 samlede omkring 20 medlemmer, som i private biler drog af sted fra sejlklubben i det kølige, men solrige vintervejr. Der var mange interessante stumper til salg, men der var også mange interesserede mødt op fra hele Fyn. Alle værftets haller var åbnet for publikum, så der var nok at se på og byde på:Ved middagstid meldte sulten sig, og den blev stillet i form af "brunch" på "Le Brasserie" på Torvet i Fåborg. Herunder ses et mindre pænt udsnit af deltagerne: