kap-2007

 Startside
Op
Placering 2007
23. maj
30. maj
6. juni
13. juni
20. juni
27. juni AFLYST
15. aug AFLYST
22. august
29. aug AFLYST
5. september
12. september

 

 

Årets program, bane og regler findes på denne side og  kan downloades her.
Gå direkte til skitse over banerne her:

Samlet resultat samt resultat og omtale af de enkelte sejladser findes på siderne til venstre.

Aftenkapsejladser 2007

 Sejldage     før sommerferien:        23/5 – 30/5 – 6/6 – 13/6 – 20/6 - 27/6

   efter sommerferien:        15/8 - 22/8 - 29/8 - 05/9 - 12/9

 Hver båd sender deltager i skippermøde i klubhuset kl. 18,20. Her meddeles vindstyrke, bane og om enkelte ”baneben” skal sejles dobbelt. Det er hver skippers ansvar at holde sig orienteret om informationer givet på mødet.

 Der sejles efter DS kapsejladsregler tilføjet Rudkøbing Sejlklubs tillæg af 13.05.05 til disse. - Måltal: DH 2007

 Kapsejladsbanen fremgår af kort og skitser.

 

Startprocedure:
             kl. 18.49     opmærksomhedssignal – 1 skud.

             kl. 18.50     varselskud - 1. start (10 min. før start)

             kl. 18.55     klarsignal - 1. start

             kl. 19.00     1. start  =  varselskud for 2. start (hvis der er 2 starter!)

             kl. 19.05     klarsignal - 2. start

             kl. 19.10     2. start

  Tidsbegrænsning:        kl. 21.00     for alle både

 Startgebyr:                   100,- kr.     betales senest ved 3. sejlads. Ved senere tilmelding betales ved første sejlads.

 Bemærkninger:  15 min. efter sidste båd i havn mødes vi i klubben til resultatoplysning og drøftelse af sejladsen over en kop kaffe med brød (10 kr. pr. deltager). Der trækkes lod om et snapsebæger efter hver sejlads!

 
Rudkøbing Sejlklubs tillæg til DS kapsejladsregler:

§         Der startes ved 2 starter således:     1. start kl. 19:00,        2. start kl. 19:10

Startsignaler (skud) gives følgende minutter før start:

1. start

2. start

11

(21)

10

(20)

5

(15)

0

(10)

 

5

 

0

 §         En båd til start skal være på startsiden af startlinien senest 5 minut før start. Overtrædes denne regel, kan fejlen rettes ved, umiddelbart efter start, at båden udfører en 720o strafvending som beskrevet i regel 44.2

§         Det er ikke tilladt at bruge motor indenfor 5 minutter før start. Overtrædes denne regel, kan fejlen rettes ved, umiddelbart efter start, at båden udfører en 720o strafvending som beskrevet i regel 44.2

§         Ved tyvstart: Startdommerne forsøger at give lydsignal i form af horn. Det er dog op til de startende både selv at bedømme om de er tyvstartet, men dommerne vil notere tyvstarter. Såfremt en tyvstart ikke rettes diskvalificeres båden. En tyvstart kan rettes ved at sejle udenom den gule startbøje tilbage på startsiden af startlinien, hvorefter der startes igen.

§         Valg af bane: kapsejladsudvalget vælger bane. Senest kl. 18,30 hejses banesignal.

§         Aflysning: - I tilfælde af vindstille eller vindstyrke på 12 m/sek. aflyses sejladsen. Evt. aflysning meddeles kl. 18,30 ved affyring af 2 skud umiddelbart efter hinanden.
 

§         Samlet resultatopgørelse: - Ved pointberegningen fratrækkes point for den dårligste placering.

 

Protester:

§         Ved protest under sejlads, skal der i den protesterende båd sættes rødt signalflag i hækstaget. En båd, der kan have overtrådt en regel mens den kapsejler, kan påtage sig en straf på hændelsestidspunktet. Straffen er en 720o-vending som beskrevet i regel 44.2

 §         En protest skal afleveres til kapsejladsudvalget senest en ½ time efter sidste båd er i mål. Kapsejladsudvalget vil behandle protesten og afsige dom senest på følgende kapsejladsaften.

 Således vedtaget på sejlermødet 13.05.2005   

 

2

Rudkøbing Sejlklub:     2007                 BANE 1 – 6,0 sømil

Signalmasten ved klubhuset klubhuset fører:

talstander 1

 

 

 

 

Mærke

Regel

Bredde

Længde

Distance

Start- og mållinie: Mellem gul bøje på 54O 56,74” - 10O 42,31”og orange redningspost på mole

Mærke 1, grøn bøje

holdes om stb.

54O 56,11”

10O 41,78”

0,7 sm

Mærke 2, grøn bøje

holdes om stb.

54O 55,97”

10O 41,44”

0,2 sm

Mærke 3, grøn bøje

holdes om bb.

54O 55,56”

10O 40,46”

0,7 sm

Mærke 4, gul bøje

holdes om stb.

54O 55,04”

10O 40,40”

0,5 sm

Mærke 5, gul bøje

holdes om stb.

54O 55,04”

10O 38,88”

0,9 sm

Mærke 4, gul bøje

holdes om bb.

 

 

0,9 sm

Mærke 3, grøn bøje

holdes om stb.

 

 

0,5 sm

Mærke 2, grøn bøje

holdes om bb.

 

 

0,7 sm

Mærke 1, grøn bøje

holdes om bb.

 

 

0,2 sm

MÅL

 

 

 

0,7 sm

Banelængde 

6,0 sm.

 

2

Rudkøbing Sejlklub:                              BANE 2 – 7,0 sømil

Signalmasten ved klubhuset klubhuset fører:

talstander 2

Mærke

Regel

Bredde

Længde

Distance

Start- og mållinie: Mellem gul bøje på 54O 56,74” - 10O 42,31”og orange redningspost på mole

Mærke 1, grøn bøje

holdes om stb.

54O 56,11”

10O 41,78”

0,7 sm

Mærke 2, grøn bøje

holdes om stb.

54O 55,97”

10O 41,44”

0,2 sm

Mærke 3, grøn bøje

holdes om stb.

54O 55,56”

10O 40,46”

0,7 sm

Mærke 5, gul bøje

holdes om bb.

54O 55,04”

10O 38,88”

1,0 sm

Mærke 4, gul bøje

holdes om bb.

54O 55,04”

10O 40,40”

0,9 sm

Mærke 5, gul bøje

holdes om stb.

 

 

0,9 sm

Mærke 3, grøn bøje

holdes om bb.

 

 

1,0 sm

Mærke 2, grøn bøje

holdes om bb.

 

 

0,7 sm

Mærke 1, grøn bøje

holdes om bb.

 

 

0,2 sm

MÅL

 

 

 

0,7 sm

Banelængde 

7,0 sm.

  

2

 

Rudkøbing Sejlklub:                    BANE 3 – 4,2 sømil

Signalmasten ved klubhuset klubhuset fører:

talstander 3

Mærke

Regel

Bredde

Længde

Distance

Start- og mållinie: Mellem gul bøje på 54O 56,74” - 10O 42,31”og orange redningspost på mole

Mærke 1, grøn bøje

holdes om stb.

54O 56,11”

10O 41,78”

0,7 sm

Mærke 2, grøn bøje

holdes om stb.

54O 55,97”

10O 41,44”

0,2 sm

Mærke 3, grøn bøje

holdes om bb.

54O 55,56”

10O 40,46”

0,7 sm

Mærke 4, gul bøje

holdes om bb.

54O 55,04”

10O 40,40”

0,5 sm

Mærke 3, grøn bøje

holdes om stb.

 

 

0,5 sm

Mærke 2, grøn bøje

holdes om bb.

 

 

0,7 sm

Mærke 1, grøn bøje

holdes om bb.

 

 

0,2 sm

MÅL

 

 

 

0,7 sm

Banelængde 

4,2 sm.


 
2

 

Rudkøbing Sejlklub:                     BANE 4 – 5,2 sømil

Signalmasten ved klubhuset klubhuset fører:

talstander 4

Mærke

Regel

Bredde

Længde

Distance

Start- og mållinie: Mellem gul bøje på 54O 56,74” - 10O 42,31”og orange redningspost på mole

Mærke 1, grøn bøje

holdes om stb.

54O 56,11”

10O 41,78”

0,7 sm

Mærke 2, grøn bøje

holdes om stb.

54O 55,97”

10O 41,44”

0,2 sm

Mærke 3, grøn bøje

holdes om stb.

54O 55,56”

10O 40,46”

0,7 sm

Mærke 5, gul bøje

holdes om stb.

54O 55,04”

10O 38,88”

1,0 sm

Mærke 3, grøn bøje

holdes om bb.

 

 

1,0 sm

Mærke 2, grøn bøje

holdes om bb.

 

 

0,7 sm

Mærke 1, grøn bøje

holdes om bb.

 

 

0,2 sm

MÅL

 

 

 

0,7 sm

Banelængde 

5,2 sm.

 

 

 

 

Den aftalte 1. aftenkapsejlads onsdag den 9. maj kl. 19,00 må aflyses Blandt andet på grund af vejret. DMI lover vind af kulingstyrke, der dog skal aftage lidt hen mod aften. Vi starter ikke aftenkapsejlads, hvis vinden er 12 m/sek.

Endvidere har vi ikke bøjer ude endnu. Den nye bestyrelse er nemlig løbet ind i helt uventede problemer med vore bøjer. I husker nok sidste år, hvor vi helt op til sommerferien sejlede kuskesejlads ned til Jonsprikken og "tilbavs" igen. Det vil vores nye formand ikke se gentaget i 2007! Derfor har han brevvekslet og også talt med farvanddirektoratet, som mystisk nok siger, at de ikke kender noget til nogen tidligere ansøgning fra Rudkøbing sejlklub om - og derfor heller ikke har givet tilladelse til - udlægning af nye kapsejladsbøjer!?
Vi må altså starte helt forfra. Processen bliver desværre langvarig, da startbøjen ikke kan undgå at komme til at ligge i  kabelfeltet ved broen. Det er der mange af Rudkøbingløbets autoriserede bøjer der også gør, så det går forhåbentlig igennem, men mange instanser skal via farvandsdirektoratet spørges, så der går en rum tid, inden vi kan forvente svar på en ansøgning. Derfor lægger vi selv nu mindre midlertidige mærker ud på en bane, vi forventer dels vil give nogle gode sejladser, dels vil kunne blive godkendt af myndighederne.
Så snart mærkerne er udlagt, vil banerne og regler blive lagt ud på denne side.

 

Den 16. maj sejles der ikke på grund af Chr. Himmelfartsferien.
Sejladsrækken op til sommerferien ser derfor således ud:
                      
                                      23.05. - 30.05. - 06.06. - 13.06. og 20.06.

Følg med, - og meld dig til de altid hyggelige men også spændende sejladser...