2011

 Startside
Op

 

    KLUB-AKTIVITETER 2011
ons.  26.01. 19,00 Følg Bente og Peter Atlanten rundt. - 3.del
lør.   26.02. 19,00 Suppegilde i klubhuset
     
søn.  03.04.   Båd-isætning, tilmelding til formanden
lør.   09.04. 14,00 Standerhejsning med efterfølgende generalforsamling
lør.   09.04. 19,00 Standerhejsningsfest
man. 11.04.   Båd-isætning, tilmelding til formanden
ons. 04.05. 19,00 Starten går til sæsonens første aftenkapsejlads, skippermøde 18.15
søn. 12.06.   Pinsejazz på Strynø (Jazz-klubben)
tor. 16.06. 18,00 Grillen tændes - hvis vejret er til det! Er du i tvivl, kontakt evt. formanden på tlf.: 23614071
ons. 22.06. 19,00 Sidste aftenkapsejlads før sommerferien
lør. 25.06. 11,00 Museet for Lystsejlads på Valdemar Slot markerer Folkebådens 70 års dag med Åbent Hus
ons. 10.08. 19,00 Første aftenkapsejlads efter sommerferien
tor.-lør.  11.-13.08.   Svendborg Classic Regatta
     
ons. 14.09. 19,00 Sidste aftenkapsejlads
lør. 17.09. 09.00 Hovedkapsejlads 2011: Første båd starter kl. 900 - Brugtbådsmarked - Grillarrangement om aftenen
     
søn.18.09.   Optimistmesterskabssejladser og Brugtbådsmarked
man. 19.09. 09.00 Maling af klubhus begynder
lør. 24.09. 18.00 Ålespisning
lør. 08.10.   Fælles Bådoptagning, tilmelding senest 30.09.
tor. 13.10.   Fælles Bådoptagning, tilmelding senest 30.09.
lør. 05.11. 14.00 Standerstrygning
lør. 05.11. 19,00 Standerstrygningsfest
ons. 07.12. 19.00 Julehygge med gløgg, evt. film og anden underholdning
     

Rudkøbing-sejler på verdens største sejlskib


Når gløgg og godter til sejlklubbens julegløgg i klubhuset onsdag den 7. december er kommet indenbords, og når struberne har kvitteret med en julesang eller to,  bliver vi alle inviteret om bord på intet mindre end verdens største sejlskib, STS Sedov.
På sommerens Tall Ships Races var Søren, Bianco, påmønstret som letmatros, og det er der kommet en serie billeder ud af. Vi skal bl. a. høre om  den russiske firmastede barks historie og ikke mindst om en Rudkøbing-sejlers tørn på en oceanægte windjammer drevet frem af 4200 kvm sejl på de 60 meter høje master.

Fra dæk og rig på Sedov var der udkik til flere snese af andre sejlskibe i superligaen. Kom og kik med!
 


Bente og Peter skriver:
Er din gasinstallation i orden?    Se her, hvad du ellers kan komme ud for

 


Husk julehygge og Kelds gløgg i klubhuset onsdag den 7. december fra kl. 19.00
 

Sejlklubbens Vinterundervisning 2011-2012

Radiokursus

 
Kursus til radiocertifikat SRC starter tirsdag den 6. marts 2012 kl. 19:00 i sejlklubbens lokaler.
 
Prøve afholdes på SIMAC den 19. april 2012.
 
Tilmelding og oplysninger på telefon 2324 2471 (tilmelding er nødvendig)
 
Med venlig hilsen
Eigil
 
 
Sejlerbogen støtter sejlklubben  

Når du køber den nye sejlerbog, der er udkommet, så kan du støtte DIN sejlklub med 80 kr.

Sejlerbogen er en helt ny opslagsbog til sejlere – faktisk den mest omfattende og bredt orienterede bog om sejlads som nogensinde er udgivet med sigte på danske forhold. Jesper Bank har skrevet forordet, og forfatter/fotograf er Øyvind Bordal/Magne Klann.

I forbindelse med lanceringen 15. november har alle danske sejlklubber/klasseklubber fået et specielt juletilbud: Udover en aktuel julegave, kan medlemmerne sikre deres sejlklub ekstra indtægter.

Et køb af Sejlerbogen ved hjælp af juletilbuddet på
www.sejlerbogen.dk, udløser 80 kroner pr. bog i økonomisk støtte til klubben. Alt, hvad man skal gøre, er at klikke på klubbens navn under "Sejlklub" ved bestilling på hjemmesiden. Der vil blive vedlagt et kort i pakken, som fortæller modtageren at han/hun har været med til at støtte sin lokale sejlklub.

Prisen for bogen er kr. 399. Tilbuddet gælder kun i november og december.

Mere på
www.sejlerbogen.dk
 
 

Standerstrygning 2011 - Formandens tale ved flagmasten

"Vi er i dag samlet for at stryge vores stander fra masten og fortæller dermed, at sejlersæsonen 2011 er forbi. Det blev en sæson hvor vi havde et rigtigt fint forår for derefter at opleve en kedelig sommer med regn og rusk, for at vi derefter kunne få et fint efterår. Den 3. april kom bådene i vandet og vi kunne starte sæsonen med onsdagssejladserne, her var der 13 både tilmeldt til start, der var planlagt 14 sejladser som blev afholdt i meget forskelligt vejr. 2 sejladser måtte dog aflyses på grund af for meget vind, sådan er det, nogen gange var der for lidt vind, men det gjorde ikke noget for så kunne bølgerne gå højt under kaffen og ostemadderne i klubhuset efter sejladsen. Men sejladserne blev gennemført og vinder og taber blev fundet og præmier udelt. 

 Sommeren 2011 kom der rigtig gang i junior afdelingen. Det er en fornøjelse at se optimisterne på vandet, der har været 8-10 sejlere hver mandag sommeren igennem. Det var også en kæmpe fornøjelse at se piratjollen ude at sejle om mandagen, for når William, der har et mere end 50-årigt kendskab til piratjollen kom og tog fat, flokkedes de unge mennesker om ham for at hjælpe med at rigge jollen til, for at komme ud at sejle med ham. William gik foran og de unge fulgte og fik meget ud af det. Rigtig godt gået William!

 Torsdag den 16. juni var der fælles grillaften. Her var vejret ikke så godt, men tilslutningen var derimod god. Det blev igen til, at bordene blev stillet op under havnekontoret, for regnen truede, men heldigvis kom den ikke før end grillmaden var fortæret, men kaffen måtte indtages i klubhuset.

 Lørdag den 17/9 havde klubben inviteret til hoved kapsejlads. Der var 15 tilmeldte både, hvoraf 3 kom fra andre klubber. Sejladsen blev afviklet i rimelig vind i starten, og den øgede i dagens løb. Sejladsen blev gennemført af alle både, og vinderen blev folkebåden ”Rødtop” fra den marintime efterskole i Bagenkop. Søndag den 18/9 var optimisterne på vandet til en lille dyst og her blev de alle vindere og præmien var pølser og sodavand.

 Rudkøbing havn holdt den samme weekend Bådmarked og Maritim weekend, og i den forbindelse afholdt de i samarbejde med Rudkøbing- Strynø Bådlaug og Rudkøbing sejlklub et grillarrangement. Her deltog 125 voksne og 8 børn. Meningen med dette arrangement var, at et eventuel overskud skal gå til at forbedre grillpladsen foran havnekontoret ved klubhuset. Overskuet blev 14.000 kr.

 Åleturen blev i år helt bogstaveligt til ålespisning, idet vi på grund af manglende adgang til lokaler i vort maritime nærområde var nødt til at ”nøjes med” at bruge vores eget klubhus til at spise i. Det gjorde ikke tilslutningen dårligere, tvært imod! Ej heller ålene, men mon dog ikke de fleste manglede sejlturen.

Vinterundervisningen er i fuld gang.  Eigil har 9 deltagere til duelighedsbevis. Derimod er der kun 3 til radioundervisning.

 Med hensyn til andre aktiviteter som sker i vinterens løb, vil jeg bede jer om at holde jer orienteret herom på hjemmesiden eller de små huskere som Lone sender rundt, når der sker forskellige ting i klubben.

 Til slut vil jeg gerne overrække vandrepokalen for en særlig indsats i klubben til William Scharling, og ”Det knækkede Sværd” til årets sejeste optimistsejler: Albert Raymand – Hovmand.

Se billeder fra Standerstrygningen her
 

Søren "Bianco" skriver:
 
Sådan kommer din næste båd også under Langelandsbroen

 
Også i Rudkøbing havn bliver bådene større. Dermed skyder masterne også i vejret. 
 
Endnu er der dog vist ingen Rudkøbing-både, der har brudt 26 meters grænsen for skrabefri passage under Langelandsbroen. Skulle det ske, at masten forvokser sig, er der dog håb alligevel. Det er godt at være på forkant, inden du måske anskaffer en potentiel broskraber, så her er opskriften på problemfri passage under Langelandsbroen:
 
Anskaf dig to kraftige sække, der hver kan rumme et tons, 1000 liter, vand. Fyld sækkene med vand og sejl din nye broskaber hen til kajen ved klubhuset. Hejs sækkene op i to fald, så båden krænger en 20-30 grader. Forbind en line fra bunden af hver sæk til to spil om bord. Sejl den krængende båd ud af havnen og nordpå ad Rudkøbingløbet under broen. Når broen er passeret - uden skrab - , firer du vandposerne ind på linerne på dine spil. Tøm så sækkevandet ud i havvandet og sejl frisk mod nord. 
 
Fuldemandssnak eller fri fantasi..?   -  Nej, ingen af delene - se selv her:     Go' mastefri, sæson!

Søren, "Bianco"


Folkebåden "Rødtop" blev - igen - vinder af Rudkøbing Sejlklubs hovedkapsejlads. 15 både deltog. Læs om sejladsen her:

Gå direkte til resultatlisten...
 


Året aftenkapsejladsserie er afsluttet og klubmestrene fundet!
 - Se mere på kapsejladssiden

 


 
Så skal klubhuset efterårsmales! Start mandag den 19. september kl. 9,00

 - - - - -
Se opslag om Ålegilde lørdag den 24. september kl. 18,00
 


Rudkøbing Sejlklub indbyder til Hovedkapsejlads
lørdag den 17. september 2011.

 Tilmelding senest søndag den 11.09.! Se indbydelsen her:

Og tilmeldingsblanket kan hentes her i Word og her i PDF:

Grill-arrangement /fællesspisning i forbindelse med hovedkapsejlads og bådmarked! - Se nærmere om tilmelding her!!


 


Rudkøbing flot med i Classic Regatta

Rudkøbing Sejlklub var synligt og aktivt med i Svendborg Classic Regatta, der arrangeres af bl. a. Svendborg/Thurø--sejlklubberne i samarbejde med Rudkøbing Sejlklub og Maritimt Center plus Danmarks Museum for Lystsejlads på Valdemars Slot. Bag scenen i Maritimt Center i Svendborg var Rudkøbing-standeren i stor skala kulisse sammen med øvrige sejlklubbers standere.

I årets regatta på Lunkebugten og i Svendborg var seks Rudkøbing-sejlere aktive på official-siden. Poul Tom Hansen er med i regattaens bestyrelse og gjorde tørn på dommerskibet Viking sammen med Finn Birger Hansen (flagmester) og Søren Stidsholt Nielsen (foto, plakat m. v.). Jørgen Jensen førte en af linjebådene og Gerner Laursen deltog i måltagnings-funktionen på Palnatoke. I Maritimt Center på land var Helle Svensson aktiv i bl. a. bureau og i forsynings-funktionen til de omkring 200 sejlere og officials i regattaen. 

På kapsejladsbanen sås Rudkøbing-Peti'en Geisha med skipper Niels Koll og gasterne Michael Koll og Henning Rasmussen. I motorbådsløbet deltog Rudkøbing-båden Jageren.

- Det har været et rigtig fint stævne. Gode sejladser og god stemning i land.  Skulle flere Rudkøbing-sejlere have lyst til at være med i sejladserne eller på official-siden, er de velkommen til at tage kontakt. Regattaen sejles altid i anden weekend i august, siger Poul Tom Hansen.

Links:
http://Classicregatta.dk
http://minbaad.dk/sejl/nyhed/archive/2011/15/august/article/svendborg-classic-fra-joller-til-12-meter/
http://www.baadmagasinet.dk/index.phpsid=101&cid=13794&1313497376
http://www.fyens.dk/article/1905873:Bil--baad--camping--Lokal-dobbeltvinder-i-Svendborg-Classic-Regatta
http://www.classicregatta.dk/SCR_2011_plakat.pdf


Tekst og foto: Søren, "Bianco".


FÆLLES BÅDOPTAGNING

Klubben tilbyder fælles bådoptagning for medlemmer med aktivt medlemsskab. Optagningen foregår lørdag den 8. oktober og torsdag den 13. oktober. Læs nærmere her. Bemærk: tilmelding senest fredag den 30. september!
 


Læser du siden "Danske Bådejere" ?

Dansk Sejlunion skriver selv om hjemmesiden:
"Danske Bådejere en del af Dansk Sejlunion
Danske Bådejere er den platform, hvor  Dansk Sejlunion præsenterer sit arbejde for bådejere og tursejlere, som er medlem af en klub under Dansk Sejlunion.
Udover interessevaretagelse og information til sejlere påtager Danske Bådejere også formidling af viden om vores kæreste legetøj, Båden. Danske bådejere har også som opgave at give forbrugerinforamation til sejlerne.
En vigtig ingrediens i Danske Bådejere er også kommunikationen mellem Dansk Sejlunion og bådejerne samt bådejer til bådejer."

Aktuelt er her en oplysning om Forbud mod sejlads gennem Langelandsbroens sidefag. Læs den her:
 


Søren Nielsen "Bianco" har været letmatros på verdens pt. største sejlskib STS "Sedov" Se en af hans oplevelser fra sejladsen på siden "Sommerminder"
 

Den 10. august genstartede aftenkapsejladserne efter sommerferien. Hvordan det gik, ses på kapsejladssiderne.
 

Laila og Finn har været på Lesbos og set bl.a. på havne. De håber ikke vores kommune i sin ikke altid lige forståelige prioritering lader sig inspirere. - Se på siden "Sommerminder".
 


Så er forårets kapsejladsrække afsluttet og sommerferien begyndt.
Se resultater og omtale på kapsejladssiderne, hvor også lokal deltagelse i "Ærø Rundt" er omtalt.

 

"Havnens dag" i Dageløkke, lørdag den 16. juli fra kl. 10.00

Dageløkke Borger og Bådelaug inviterer os til at deltage i løjerne denne lørdag, og det er gratis herefter at ligge over for natten. Se det spændende program her, og bemærk, at man skal tilmelde sig telefonisk, hvis man vil være med til pålidelighedssejlads kl. 11.30 og til aftenunderholdningen kl. 20.00!. Der er også fotokonkurrence.
 

Sejlklubbens Vinter-Undervisningsprogram 2011-12

Duelighed hver mandag, første gang mandag den 5.september 2011.

Yachtskipper 3 og 1 hver onsdag, første gang onsdag den 28. september 2011
Radiokursus VHF/DSC hver tirsdag, første gang tirsdag den 4. oktober 2011
Tilmelding til Eigil på 2324 2471 eller til Jean på 2087 6394
 
Prøver afholdes for radiokursus midt i november 2011, for duelighed midt i marts 2012 og for yachtskipper i marts eller april 2012.


Grillaften ved klubhuset torsdag den 16. juni kl. 18,00.

Klubben tænder grillen og du har selv med, hvad der skal lægges på og hvad der skal drikkes til!
 

Flere hjertestartere i vore lystbådehavne.

I Rudkøbing lystbådehavn har vi nu 2! Læs mere herom i linket til Minbaad.dk


RUDSKALLENs juni-nummer er udkommet

Referat af bestyrelsesmøde ligger på "Klubben"

Marstal sejlklub og Ærø Sejlforening inviterer til
"Ærø   Rundt" lørdag den 18. juni

 

Bon Voyage!

Her ses Dorte og Jens på fordækket af "Lady Bump" hvor de 30. maj  satte kursen mod Paris. Første stop Kiel. Parret kan vi først vente hjemme igen sidst i august. - God tur!


Følg med i forårets aftenkapsejladser her:
 


Standerhejsning,  generalforsamling og Standerhejsningsfest 2011

                    Læs referatet her:     Formandens beretning her:     og:  Omtale og billeder her
 


Forslag fra medlem til generalforsamlingen. Poul Tom Hansen har sendt følgende motiverede forslag:

Hermed forslag som ønskes drøftet / behandlet ved Rudkøbing Sejlklubs generalforsamling d. 9. april 2011:

"Jeg tror mange har det som mig, en stor interesse i at følge med i hvad der foregår i Sejlklubben, ikke mindst hvad der bliver drøftet og bestemt ved bestyrelsesmøderne og ved generalforsamlingerne.

Jeg vil derfor foreslå, at de godkendte referater fra h.h.v. bestyrelsesmøder og generalforsamlinger enten:

- Bliver lagt ud på hjemmesiden (måske med adgang via password) eller

- Det bliver muligt at "abonnere" på referaterne som så kan udsendes gennem en mailkæde."

Med venlig hilsen Poul Tom Hansen

-  Bestyrelsen har modtaget forslaget, der vil blive behandlet under dagsordenens punkt 6:

(Jeg gør opmærksom på, at alle generalforsamlingsreferater ligger på hjemmesiden under "Klubben" - Redaktøren)
 


Svendborg Classic Regatta, som Rudkøbing Sejlklub er medarrangør af,  afholdes i år
fra torsdag den 11. til og med lørdag den 13. august.

Læs mere på Regattaens hjemmeside her:
 


Verdens ældste Bianca 27 er fundet og reddet!

Efter nogle år ubrugt og oplagt på Struer havn ved Limfjorden er Bianca 27 nummer 00 tirsdag den 22. marts 2011 ankommet til Danmarks Museum for Lystsejlads på Valdemars Slot på Tåsinge. Det er planen, at den i lystbådhistorisk sammenhæng unikke båd så vidt muligt skal føres tilbage til sin oprindelige stand.
Bianca 27 nummer 00 er helt speciel fordi den som den eneste af langt over 500 Bianca 27'er er fremstillet i træ. Nummer 00 blev bygget som skrog og overbygning, en plug, i træ for udenpå at støbe en glasfiberform. Den er således moderskib til Danmarks første i stor stil seriefremstillede og dansk konstruerede lystbåd, Bianca 27.
  Læs historien på bianca27.net!

 

 

Husk at reservere aftenen  lørdag den 9. april fra kl. 19,00
til
Standerhejsningsfesten!


Der vil blive serveret en 2 retters festmenu og derefter kaffe og kage. Hvad menuen nærmere består af, kommer snart på hjemmesiden. Vin – øl – vand – whisky sælges til de sædvanlige lave klubpriser.
Prisen er pr. person 125,00 kr.
Tilmelding til formanden senest lørdag den 2. april kl. 16.00 - Tlf. 6251 2647 og 2361 4071

 


Så har vi fået en strømtabel fra Susanne Magelund. Den ligger på siden "Farvand og Strøm". Han kan du f.eks. se, at kommer du i vandet søndag den 3. april har du medstrøm efter frokost for en tur til Strynø, og efter ca. halv seks har du medstrøm hjem igen...
 


"Rudskallen"s martsnummer 2011 er udkommet med bl.a.

indkaldelse til generalforsamling lørdag den 9. april 2011 kl. 14,15

Først skal klubstanderen naturligvis sættes. Det sker kl. 14,00 foran klubhuset. Om aftenen er der fest!
Se "Rudskallen" her:

NB: Rudskallens papirudgave er på vej med posten til alle medlemmer sammen med opkrævning af kontingent. I papirudgaven er der desværre fejl i angivelsen af, hvem der er på valg!

Der står i papirudgaven:
Tre bestyrelsesmedlemmer: på valg er: Per Munch (genopstiller), Lone Nielsen (genopstiller),
Anne-Jette Nielsen (genopstiller)
Bestyrelsessupleanter: På valg er: Vakant

Der skulle have stået:
Tre bestyrelsesmedlemmer: på valg er:  Karen Dirksen (genopstiller), Peter Hansen (genopstiller), 
Anne-Jette Nielsen (genopstiller)
Bestyrelsessupleanter: På valg er: Erik Busch,  - Vakant for 1 år

- og det står som sagt korrekt skrevet i netversionen her:

 

Vi beklager fejlen!!
 

Keld Petersen, vores formand, udnævnt til "Årets Ildsjæl 2010"

Søndag den 30. januar 2011 fik Keld på rådhuset under overværelse af et halvt hundrede personer fra øens klubber overrakt kommunens pris som "Årets Ildsjæl 2010".

Prisoverrækkelsen i Rådhusets kantine
(fotos: Leif Nielsen)

I 2009 indstiftede Folkeoplysningsudvalget i Langeland Kommune  en  pris til en eller flere Ildsjæle under Folkeoplysningsloven, der i det daglige gør en forskel i det frivillige arbejde på Langeland. Om prisen gælder:

Ildsjæle-prisen kan gives til en person eller gruppe af personer, der opfylder en eller flere af nedenstående punkter:

• Der skaber aktivitet på Langeland til glæde for andre

• Der tænder en ild i andre, og får andre til at arbejde frivilligt

• Der gør en forskel ved at hjælpe andre i gang med aktiviteter, eller ved at forbedre forholdene for andre frivillige

• Der arbejder engageret og uselvisk for at skabe aktivitet på Langeland

• Der gør en forskel i en forening eller aftenskole på Langeland godkendt under Folkeoplysningsloven

• Der har ydet en ekstraordinær indsats for et projekt

•  Der styrker det frivillige arbejde på Langeland

Vores bestyrelsesmedlem med mere, Lone Nielsen, fandt i efteråret, at vi i Rudkøbing Sejlklub havde et oplagt emne til prisen i vores utrættelige formand, Keld Petersen og Lone sendte en meget dækkende indstilling til Folkeoplysningsudvalget. Lone slutter sin motiverende indstillingen med ordene: "Hvis det ikke kan give en pris, vil jeg gerne se den, der overgår keld."  Læs hele Lone Indstilling her:

Flere af klubbens medlemmer var til stede under overrækkelsen, og Lone skriver følgende herom:

Folkeoplysningsudvalget i Langeland Kommune har for 2. år i træk givet ”Ildsjæleprisen” til et klubmedlem af Folkeoplysningsudvalgets klubber.
Udvalget havde lagt vægt på stikord fra indstillingen som: aktiv, lydhør, god kammerat, hjælpsom, klubhjerte og foregangsmand.

Prisen blev givet søndag den 30. januar hvor der blev afholdt en Temadag for aftenskoler og klubber på Langeland, på Langelands Rådhus, og den blev givet til vores formand, Keld Petersen!

Ud over titlen som Årets Ildsjæl 2010 – fik Keld et bevis herpå: en stor buket blomster samt en check på 10.000,00 kr. Hvis de timer Keld har lagt i sejlklubben, blev regnet ud og divideret med checkens beløb, vil ”timelønnen” være langt under mindstelønnen.

Klubben har i mange år haft stor glæde af Keld arbejdskraft. Han gør det bare. Som en selvfølge. Om det er aftaler der skal gøres med havnens personale, eller hente drikkevarer til en af vore fester. Altid lyder det fra Keld: det klarer jeg.

Ja sidst da vi var i formandsbekneb lød det ligeså. Vi håber at have glæde af Keld mange år endnu, han skal bare blive bedre til at uddelegere arbejdet til vi andre, så holder han længere. Som vi hørte i et indlæg efter prisoverrækkelsen: Formanden skal ikke nødvendigvis stå for det hele, men være formand og repræsentere klubben udadtil.

Vi vil endnu en gang ønske Keld tillykke med den flotte pris!

 


Formand Keld på broen i klubhuset


Ny sammensætning af kapsejladsudvalget

Michael Koll og Jørn Ole Jensen har bedt sig fritaget, og i stedet har Morten Henriksen og Flemming Hansen sagt ja til at tage en tørn. Udvalget består desuden af Leif Nielsen og Ulrik Bastholm. - Leif Nielsen indkalder til næste møde, hvor man bl.a. skal udpege ny formand og planlægge den kommende sæsons aftensejladser.
 


Klubbens maritime undervisning, starter på et nyt radiokursus VHF/DSC.
Læs nærmere  om vilkår og tilmelding på siden "Undervisning" under siden "Klubben", - du kan gå direkte på siden ved at
klikke her:
 


Fælles-isætning søndag den 3. april og mandag den 11. april 2011

Fælles isætning er nok en billig måde at komme i vandet på, men det er også fælles arbejde. Det er altså ikke noget man bare kan nøjes med at afsætte en times tid til! Man må hjælpe hinanden, måske er der ventetid, så man skal sætte god tid af, - men så kører det også, og det med succes år efter år, ikke mindst på grund af formandens grundige planlægning og gode samarbejde med vognmanden.
                         Læs her om retningslinjer og tilmelding! (allersenest lørdag den 27. marts)
 


SUPPEGILDE!

Vinter er  suppetid - også i sejlklubben. Lørdag den 26. februar bliver der atter rørt i de store gryder i klubhuset, og efter kl. 19,00 bliver der øst op!

Se opslaget om suppegildet og tilmelding her!
 


Atlanten rundt!

Onsdag den 26. januar skal vi ud at sejle igen - i hvert fald i tankerne, når vi fra kl. 19,00 i klubhuset følger Bente og Peter videre rundt fra indianerne i San Blas og Mellemamerika - rundt Yucatanhalvøen, den mexicanske kyst, USA's sydøstkyst, - rundt Florida, ja måske når vi helt til Washington DC  Klubben giver både kaffe og kage...

 Læs mere om lysbilledforedraget her:

 

Ruteomlægninger i Kattegat!

Vi har fra Farvandsvæsenet, Søfartsstyrelsen og Kort&Matrikelstyrelsen i fællesskab modtaget meddelelse om nedlæggelse af visse sejladsruter i Kattegat og omlægning af andre pr. 1. oktober 2010. Det er ændringer, hvor man især af hensyn til de større skibes behov går fra fokus på minestrøgne ruter til fokus på rev og grunde. Se hvad omlægningen betyder for din navigationplanlægning: klik her:
 

Farvandsvæsenet har også rundsendt følgende til bl.a. sejlklubberne, som en opfordring til at benytte væsenets hjemmeside frv.dk :
Den rette planlægning gør sejladsen bedre og mere sikker.  For hvordan var det nu med dybden, strømmen og vragafmærkningen? Med et link til Farvandsvæsenets hjemmeside,
frv.dk , får jeres medlemmer adgang til en mængde nyttige services og informationer, før de sejler ud:

Sejladsudsigten
Aktuelle målinger og prognoser to døgn frem.

Aktuelle advarsler
Navigationsadvarsler, annoncering af skydeøvelser, m.m.

Sms-tjenesten
Lokale prognoser, målinger og aktuelle advarsler på mobilen.

Efterretninger for Søfarende
Navigationsmeddelelser til sikring af skibsfarten. Modtag det gratis i elektronisk form hver fredag.

Afmærkning af danske farvande
Læs om det nyligt reviderede opslagsværk og lær alt om sømærker, fyr, m.m.