2009

 Startside
Op

 

     KLUB-AKTIVITETER 2009
ons. 14.01. 19,00 Sejlads i det fremmede: Bente og Peter Brendstrup: "6 år rundt Atlanten".  Foredrag med lysbilleder
fre.  20.02. 19,00 Suppegilde
lør. 04.04. 14,00 Standerhejsning
  14,15 Generalforsamling
  19,00 Standerhejsningsfest + spisning
fre. 10.04.    -     Fællesudsætning af både
fre. 17.04.    -   Fællesudsætning af både
ons. 29.04. 19,00 Orienteringsmøde om aftenkapsejladserne 2009
ons. 06.05. 19,00 Første onsdags-kapsejlads. Skippermøde kl. 18,15
tir.  26.05.   Fælles grillaften ved klubhuset kl. 18,00
13.-14.06.   Fællestur til Bagenkop
ons. 17.06. 19,00 Sidste onsdags-kapsejlads. Skippermøde kl. 18,15
tor. 25.06.   Fælles grillaften ved klubhuset
ons. 12.08. 19,00 Første onsdags-kapsejlads efter sommerferien. Skippermøde kl. 18,15
tir.  25.08.   Fælles grill ved klubhuset
 29.-30.08.   Fællestur til Thurø
ons. 02.09.   Sidste onsdagskapsejlads.
lør. 19.09.   Hovedkapsejlads -  med præmieoverrækkelse og afsluttende spisning i klubhuset
19.-20.09.   Brugtbådsmarked
26.-27.09.   Åletur til Troense
lør. 10.10.   Fælles bådoptaqning
fre. 16.10.   Fælles bådoptagning
lør. 31.10. 14,00 Standerstrygning og præmieoverrækkelse vedr. aftenkapsejladserne
19,00 Spisning, tilmelding senest 23.10. til formanden!
ons. 09.12. 19,00 Julestue m. gløgg, æbleskiver og måske en film
     

JULESTUE I SEJLKLUBBEN            

Bådene er "næsten" lige kommet op og allerede står julen "næsten" for døren! Det markerer vi som vanlig med gløgg, æbleskiver, lidt film og julehygge i sejlklubben onsdag den 9. december kl. 19,00 - Se opslaget her!
 

MARITIME FØRSTEHJÆLPSKURSER - EN BRAGENDE SUCCES!

Hele tre hold kursister undervises her i november i sejlklubbens lokaler af en vidende og engageret instruktør, Svend Engelund, der har konkrete anvisninger på hvad man kan gøre, hvis... og hvad man bør have gjort forud, for at stå så godt rustet som muligt, hvis ulykken er ude. Naturligvis har en besætning normalt fordelt opgaverne ombord, men efter kurset står det lysende klart, at alle ombord i det mindste skal kunne betjene VHF'en, bådmotoren, brandslukningsudstyret og kunne få sejlene ned, og kursusdeltagerne har fået en ny sikkerhed i form af viden om, hvordan man yder førstehjælp om bord.                       (fotos: Søren, "Bianco")
 

 

Dukker, konstrueret så brystkassen yder næsten samme modstand som "normalt", er udmærkede at øve sig på, når man skal give hjertemassage: 30 tryk på brystbenet med afstemt hastighed og tryk, afløst af kunstigt åndedræt efter "mund-til-mund". Til højre er Arne Nielsen i gang. En elektronisk måler på dukken viser, om trykket er OK.

 

 

 

 

Herunder en pose steriliserede masker, så alle får en frisk mund at puste i, og ved siden af pusles der om en nødstedt dukke, som skal have kunstigt åndedræt. Karan har lagt dukkens hoved bagover, er lige ved at lukke næsen og så skal der pustes, stille og roligt, så der ikke pustes luft i maven, som så måske senere bliver bøvset/trykket op igen sammen med mavesyre! 

Standerstrygningen 2009,  lørdag den 31 oktober


fandt sted i sol og frisk luft, og stemningen blandt de mange fremmødte medlemmer fejlede heller ingenting.
                                         (alle billeder fra standerstrygning og aftenkapsejladsafslutning: Søren "Bianco")
 

I sin tale nævnte formanden, at det er blevet til rigtig mange sømil i år for Rudkøbingstanderen, som er blevet vist i mange havne både i Danmark i det udenlandske. Vi fik også optimister på vandet i år takket være et samarbejde med Kassebølle friskole. 13 både har hver onsdag dystet på kapsejladsbanen om at blive nr 1 i den samlede stilling efter sommerens sejladser. Sejlklubbens hovedkapsejlads blev i år afviklet med hele 17 startende både. Det er det største antal i mange år, der var i år tilmeldt 2 både fra fremmede klubber, hvilket heller ikke har været tilfældet i mange år. Sommerens store vinduesprojekt blev omtalt. Det er lykkedes på grund af velvillige sponsorer og medlemmers store arbejdsindsats, og Keld takkede for indsatsen. Han sluttede med at omtale kommende arrangementer i klubben: Julestuen den 9. december, Bente og Peters fortsatte beretning om turen Atlanten rundt, suppegildet den 27. februar og standerhejsning 2010 den 10. april.

Pokalen for ekstraordinær indsats i klubben gik i år til Lone & Leif. Leif for hans store måler- og andet arbejde med og engagement i kapsejladserne, og Lone for det samme plus alt det øvrige med skrivelser og arrangementer og klubbens vedligehold, som hun overkommer. Pokalen skal tilbageleveres i pudset tilstand. (Det bliver nok også Lone -(red.))

Efterfølgende fik Lone og Leif overladt det ærefulde hverv at hale den godt af vestenvinden gennemtærskede stander ned. De fik endda lov til at tage resterne med hjem....

Aftenkapsejladserne 2009:

Jørn Ole fremhævede den gode opbakning der har været både til sejladser og efterfølgende samvær i klubhuset. 13 både deltog, og resultaterne har været kendt længe, og de står opført på kapsejladssiderne. Der var præmie til alle i form af en rigspændingsmåler (t.h.), som klubben indkøber til næste sæson, samt en flaske vin med et kort med billede af egen båd fra hovedkap-sejladsen til hver. (herunder modtager vinderen sin). Der var roser og present til de 3 piger, som har startet og beværtet: Anne-Jette, Inger og Ulla. - Inger kunne ikke være til stede. I stedet måtte Steen tage hilsnen og takken med hjem.


Standerstrygningsfesten 2009
- gik som forventet godt. 45 personer deltog. Der blev spist, drukket og snakket ikke så lidt, og minsandten om ikke en hel del gamle ben blev trukket igennem på dansegulvet! - måske nok stærkt provokeret af en æggende ballondans. Enkelte var dog i tvivl om, hvordan ballonerne skulle anbringes korrekt. (se nedenfor) Alle endte dog med at spænde dem på det ene ben og så ellers trampe igennem. Heldigvis fik ingen beskadiget hverken egne lemmer eller reservedele.

(fotos: Jytte Munch)

 

Standerstrygning 2009

Som anført i Kalenderen  tv. stryges klubstanderen lørdag den 31. oktober 2009 kl. 14,00. Derefter går vi op i klubhuset, hvor  bl.a. årets aftenkapsejladser afsluttes med præmieoverrækkelse.

Kl. 19,00 er der fest i klubhuset. Se indbydelse med menú her! - Bemærk tilmeldingsfristen den 23.oktober. Da maden leveres "ude fra", er tilmeldingen bindende efter den 23. oktober, hvor maden bliver bestilt.

 


Så er 4 nye vinduespartier, samt en ny dobbeltdør til terrassen sat i. Følg arbejdet her:
 


HOVEDKAPSEJLADS 2009

Se omtale og resultater her  (opdat. 23.09.)
 


RUDSKALLEN nr. 90, september 2009 er udkommet. Læs den her:
 

Aftenkapsejladserne færdigsejlet og vinderen fundet. Se mere på Kapsejladssiderne
 

Arbejdet i klubhuset med isætning af vinduer samt maling af den vestlige gavl:

Vi har nu fået terrassedør og vinduer og skal til at organisere arbejdet, som vi regner med at begynde på den 21. september. Formøde for aktive hænder afholdes i klubhuset mandag den 14.09. kl. 19,00

   Læs nærmere her:                      (Nøj! - æggekagespisning, når arbejdet er færdigt!)
 


HOVEDKAPSEJLADS 2009

afholdes lørdag den 19. september.         Se indbydelse med program og bane(r) her:

Om aftenen er der mulighed for buffet til de første 60, der tilmelder sig! - Se nærmere her.
 


Store dage for Bianca 27 folket!

 Denne sommer, den 6.-8. august satte Bianca 27-sejlerne kursen mod Danmarks største træf for klassiske lystbåde, Svendborg Classic Regatta. Her var Bianca 27 valgt som årets tema-båd. I regattaen var indlagt en særlig Bianca 27-dag, hvor Bianca 27-sejlerne besøgte værftet i Rudkøbing, hvor de bl.a. så bådens originale tegninger og film fra værftets historie, mødte bådens konstruktør og  værftets grundlægger og meget mere. En unik dag for Bianca 27-sejlere. Læs mere her:

I Classic-sammenhæng skal det nævnes, at Bianca 27 er en pionerbåd, som den første danskkonstruerede, seriebyggede lystbåd i glasfiber - og en af Danmarks største danske sejlbådsbåds-succeser.

Søren ”Bianca”
 

 
Klubben tilbyder medlemskursus i Førstehjælp på søen.    Se opslaget her
 


Kan du li´stegt ål?

Klubben arrangerer åletur i weekenden 26. - 27. september. Se opslaget her!
 


Fællestur til Gambøt 29. - 30. august.   AFLYST PÅ GRUND AF FOR FÅ TILMELDINGER!

Turudvalget har arrangeret nyt medlemstilbud.

Se opslaget her! - og tilmeld dig snarest og senest den 25. august.

Den 25. august er også datoen for sejlklubbens næste fælles grillaften ved klubhuset!
 


Sejlklubbens undervisningstilbud til medlemmerne foreligger nu! Det drejer sig om Yachtskipper 3, Duelighed og Radiokursus SRC/DSC. - Se planen for efterårets undervisning her:
 

"Miss Sommerlyst" er nu - 13.juni -bound for Stockholm. Se billeder fra afsejlingen i hård vind.
 


Chr. Himmelfart i Kappeln: Finn og Laila "Muff" traf mange fra Rudkøbing.... Se Her:
 


Rudskallens maj-juni nummer er udkommet, hent det her:

Hentede du før torsdag den 4. juni kl. 17,30 så hent en gang til. I den tidligere version er der en fejl i datoerne for fælles bådoptagning.

Datoerne er lørdag den 10. oktober og fredag den 16. oktober! (ikke lørdag den 17. oktober)
 


FÆLLESGRILL d. 26/5 – igen i år stor succes!

Efter den store opbakning omkring vores fælles grillarrangementer sidste år, blev grillen atter støvet af og fyret op i for en ny sæson.
Tirsdag d. 26/5 blev der tændt op for grillen, og igen var der rigtig flot tilslutning. Tak til alle.
Ca. 40 personer var mødt op. Der blev grillet og hygget til den store guldmedalje. Trods vejret hele dagen havde været ret blæsende, torden og vådt, så var vejrguderne gudskelov med os – i starten i hvert fald. Der kom regn til sidst og alle flygtede med borde, og alt hvad der kunne bæres ind i læ, hvor den sidste mad blev spist. Bagefter gik vi ind i varmen i sejlklubben til kaffe, hjemmebagt kage og hyggesnak. Klokken blev mange, inden de sidste gik hjem.

Der vil være fælles grill igen torsdag d. 25/6 – sæt allerede nu kryds i kalenderen –og mød op til en hyggelig grillaften.

Vi håber at se endnu flere, som vil komme og bakke op omkring sejlklubbens fællesarrangementer. Så hold løbende øje på hjemmesiden og opslag på havnen.

”PETRA”/”LEJKA”
 


Så ligger detaljerne til klubbens planlagte fællestur til Bagenkop den 13.-14. juni klar.
Læs her: (pdf-fil)
Husk tilmelding senest fredag den 5. juni!
 

Strynø Havn genåbnes med weekendarrangement den 26.-28. juni. Vi inviteres af Rudkøbing-Strynø Bådlaug og Langeland Kommune til at sejle over og være med. Læs invitationen her:
 


Strømtabel 2009 ligger til download på siden "Farvand og Strøm".
 
Fælles Grillen tændes tirsdag den 26. maj kl. 18,00!


     Se hele indbydelsen her...

Halløj Rudkøbing-sejler!

Nu da sæsonen er startet for de fleste, kan det være en god ide at øve sig i at komme til og fra båden. Ellers kan det gå grueligt galt - se her fra You Tube:

Og så kan du pinsedag den 31. maj tage til Strynø-jazz med ma'kurv! Se her!

Sejlerhilsen og go' sæson fra Søren, "Bianco"


Du skal da også være med til sæsonens hyggelige onsdags aftenkapsejladser! Kom ned i sejlklubben onsdag den 29. april kl. 19 og hør nærmere. Læs indbydelse til mødet her:  
 

Så er "RUDSKALLEN" udkommet med bl.a. dagsorden for generalforsamlingen, referat fra møde med kommunen, et orienteringsmøde den 17. marts kl. 19,00 i klubhuset, hvor DSRS - Dansk Søredningsselskab vil fortælle om selskabet og hvad det kan byde på. Der er også en appel fra bestyrelsen til medlemmerne om at være med til at gøre vores klub bedre ikke mindst for de unge.
 Læs bladet her:
 

Lørdag den 4. april starter klubsæson 2009 med Standerhejsning, Generalforsamling og spisning i klubhuset om aftenen. For nu at medlemmerne kan reservere aftenen, tager vi det sidste først og præsenterer aftenens menu, pris og tilmelding her: Skriv evt. programmet ud og sæt det på din opslagstavle.
 

Kapsejladsudvalget lægger sig i selen for at øge tilslutningen til vore onsdagssejladser.

Onsdag den 11. marts arrangeres sejlmåling og den 18. marts er der kursusaften i klubhuset, hvor Gerner Laursen vil gennemgå de væsentligste regler med vægt på start og mærkerundinger.

Se nærmere om sejlmåling og regelkursus her.  Datoerne for aftenkapsejladser findes på kapsejladssiderne.

 


 

FÆLLES ISÆTNING AF BÅDE TIL FORÅRET

Vil du have din båd billigt i vandet? - Så skal du læse videre her: Bestyrelsen har fundet en vognmand, der vil sætte både i vandet på timeløn. Jo flere både og jo mere parate man er med sin båd, fendere og liner, jo billigere bliver det.
Fælles-isætningen foregår fredag den 10. april og fredag den 17. april.
Tilmeldingsfristen udløb den 4. januar 2009, men der måske stadig plads til din båd!
- Læs bestyrelsens opslag her:


 


Fredag den 20. februar gentager bestyrelsen sidste års succes med et
 

 VINTER-SUPPEGILDE:

Suppe og peberrodskød, is, kaffe og kage.

Se bestyrelsen opslag med detaljer og tilmelding her:
 


Bestyrelsen har fastsat datoer for arrangementer i sæson 2009. Se kalendersiden!
 


Spændende aften i klubhuset onsdag den 14. januar 2009

Omkring 65 forventningsfulde sejlere var mødt op i klubhuset, da Bente og Peter Brendstrup – klubbens 2 nye medlemmer bosiddende i Tranekær – tog fat på at berette fra deres 6-års togt Atlanterhavet rundt, og vi fik vore forventninger indfriet.

Levende og afvekslende fortalte parret, understøttet af klare fotos fra videoprojektor, folkloremusik og medbragte objekter, om deres plan og realisering af deres drømmetogt. Det indbefattede køb og ombygning af en OC 35 krydser, som lyder navnet "Carpe Diem". Navnet betyder "Grib dagen" – altså: lev livet nu, og lad morgendagen ligge til i morgen. Det indbefattede også erhvervelse af maritime og submaritime uddannelser, afvikling af hus, samt brug af en hel masse knofedt og vedholdenhed og en hel del kapital.

Et par timer fløj af sted med skumsprøjt, sol og palmer på nethinderne, og da vi hørte om Panama og Kunaindianerne, gik det op for os, at der både her og andre steder var stof nok til flere ekstra foredrag.

I løbet af aftenen nåede vi til Belize – i hvert fald blandt frimærkesamlere bedre kendt som Britisk Honduras. Det lille land, halvt så stort som Danmark og med et befolkningstal som Århus ligger bag verdens næststørste koralrev.  Parret sluttede aftenen af med at vise en serie undervandsfotos taget på koralrevet med farvestrålende fisk, søanemoner, fjerstjerner og svampe.

Både i kaffe-kage pausen og i minutterne efter foredraget flød snakken livligt over bordene og vi glæder os allerede til en fortsættelse af togtet med Bente og Peter.

 Læs  Bente og Peters foredragsoplæg her: