Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev
Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 10  RUDKØBING SEJLKLUB 

APRIL 1998
 

Klar, parat, sæsonstart!

Så skal vi til det igen. Bådene skal gøres klar for sommeren, vi skal skabe sejlerliv på havnen, snakke forventninger til sæsonen, slæbe master, male bund, polere fribord og gejle vores kære nye eller ældre fartøjer op, så de kan stå imod sommerens strabadser til søs. Kort sagt: Sæsonstart i Rudkøbing Sejlklub. Herligt.
 Traditionen tro indledes officielt med standerhejsning foran klubhuset. Det sker lørdag eftermiddag den 18. april. En halv time og en hel forfriskning efter, byder formand Keld Petersen velkommen til generalforsamlingen i klubhuset, og vil kort efter aflægge sin første formandsberetning om et særdeles aktivt år med bl. a. genstart af optimist-afdeling, værtsskab for DM i X-99, opførelse af et jollehus og månedligt nyhedsbrev.
 Når alle paragrafferne er klaret, kan alle på nær Hus og Festudvalget puste ud i nogle timer inden det går løs omkring de veldækkede borde til aftenens standerhejsningsfest.
 Alle, også det modsatte køn, er velkomne til det hele - også på havet hele sommeren.
God sejlersæson 1998!

Søren N. - CherIF

---------

Program for lørdag den 18. april 1998

14.00: Standerhejsning ved klubhuset, iagttag også det nye, fine jollehus.
14.30: Generalforsamling i klubhuset.
19.00: Standerhejsningsfest med Hus og Festudvalg som arrangør. Menu a 100 kr:
  Forret Speciale
  Skipperlabskovs med persilledrys, rødbeder, koldt smør og groft brød
  Ostebord med årtidens frugter
  Natmad: Lunt og pølse
Tilmelding til fest allersenest tirsdag den 14. april til Peter Profa 6251-1108, aften 6251-1085.

-------------

Sommerens ture fastlagt

 Vi holdt møde den 10. marts på Minos angående vores sommerture.
Pinseturen den 30.-31. maj sejler vi til Skarø.
 Efterårsturen den 22.-23. august sejler vi til Dageløkke.
 Åleturen den 26.-27. september sejler vi til Strynø.
 Åleturen har vi haft megen diskussion om. Men efter et lille rundspørge. er vi enige om at prøve en gang til. Hvor vi så må se om June er lidt mere villig til at opfylde vores ønsker.
 At vi holdt mødet på Minos var fordi Finn Birger holdt møde i et lokale og optimisterne var i det andet. Og da vi kun var fire, og Minos alligevel ligger i vandet, gik vi mned i den. Der fik vi ideen om en mødekalender. Derfor er der hængt en stor kalender op i klubben, hvor man skriver sig på, så kan folk også se, om de vil have noget med på de forskellige møder.

Sanne Siø - direkte fra Minos

-----------

Elektronik ombord

Alt den maritime elektronik ombord er emnet for en klubhus-aften onsdag den 15. april, når en repræsentant fra Simrad / Shipmate kommer hertil.  Arrangør Peter Hagh understreger, at også sejlere, der bruger andre fabrikater, kan have udbytte af denne aften.

Søren N.  - CherIF

--------------

SØKORT FORTALT

KIRSTEN og HENNING MORTENSEN har solgt deres velholdte Albin Ballad Bess 3 - men ikke for at gå i land. Kirsten og Henning er - ligesom BIRTE og KAJ HANSEN - på udkik efter en motorbåd.

GITTE og JØRGEN NIEBUHR glæder sig til at få en hel sæson i deres Albin Viggen. Sejlbåden med navnet Bifrost blev indkøbt sidste efterår.

En lille frækkert, siger CARSTEN HANSEN om sin nyanskaffede sejlbåd, en Leisure 18. Carsten har fået smag for sejlads ved bl. a. gastetjans hos næstformand Flemming Hansen.

JØRGEN LARSEN fra bestyrelsen kan fortælle, at motorbådsudvalget arrangerer såkaldt rævejagt i forbindelse med pinse-turen til Skarø.


Der skulle hverken lodtrækning eller Færø-stemmer til for at FINN BIRGER HANSEN, vor klubformand gennem en årrække, kunne indtage en toppost i den fynske sejlerverden. Finn er blevet valgt som formand for Dansk Sejlunions Fyns-kreds. Meget flot. Tillykke!

RENE HERLØV fra Siø gør en ihærdig indsats for at indføre sydlangelandske spejdere i sejlerlivets glæder. En gang om ugen tager Rene til Illebølle og instruerer spejderne, der er meldt ind i Rudkøbing Sejlklub og benytter vores optimistjoller.

CARSTEN LARSEN fra bestyrelsen siger, at også ikke-medlemmer af sejlklubben kan arbejde for klubben på Langelands Festival. Det kræver 21 timers indsats, og eventuelle børn skal være i alderen 15-18 år. Indtil primo juni tager Carsten mod tilmelding.

-----------
 

KISTEBÆNKEN

Jeg savner - postbudet har ikke været her med - Rudskallen, Nyhedsbrev no. 3, september 1997. Et brugt eksemplar kan gå an.

Finn Birger Hansen, tlf. 6251 - 2677

 

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen, tlf. 6251 - 2822