Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev
Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 11 RUDKØBING SEJLKLUB  Maj 1998

Maj 1998
 

Surf til Rudkøbing Sejlklub

Hvor som helst i verden du eller andre interesserede måtte befinde sig, kan de nu nemt og gratis læse det nyeste nye fra Rudkøbing Sejlklub. Kort og godt - som antydet i forrige Rudskallen: Rudkøbing Sejlklub har fået egen hjemmeside på internet.

Hjemmesiden indeholder alle artikler fra Rudskallen, og det er også muligt at bladre tilbage og læse i tidligere numre. Rudskallens internet-udgave udkommer samtidig med, at den trykte udgave leveres til postvæsenet.

Hjemmesiden rummer også en opdateret klubkalender a la den, du finder her på side tre i bladet. Desuden findes en række telefonnumre og adresser på bestyrelse og udvalgsmedlemmer, og gennem en særlig elektonisk post-indgang er det muligt at skrive sin artikel eller Kistebænk-annonce direkte her til redaktionen. Skudesmart.

Hvis du er langt fra hjemhavnen og får lyst til at kikke billeder herfra, er det også muligt. Desuden er der links med bykort af Rudkøbing, maritime oplysninger om Øhavet plus forbindelse til Dansk Sejlunion, klasseklubber m. v.

Med tiden er det tanken at udbygge den nye aktivitet med et frivilligt bådgalleri af medlemmernes fartøjer, epost-indgange til medlemmer, annoncer og - ja, idélisten er uendelig.

Nu er vi ihvert fald på internet som den første klub i Fyns-området og som en af Danmarks omkring ti sejlklubber. Og måske er det bedste af det hele, at altsammen er gratis for vor klub.

For de teknisk interesserede kan det oplyses, at hjemmesiden ligger på den megastore amerikanske Geocities-server, helt nøjagtigt på position Colosseum/Park/1448. Da det jo ikke er til at huske, har vi sikret os et domæne-navn, som de fleste danske sejlklubber sikkert vil misunde os. Men i den verden gælder det jo, at den som kommer først til mølle, bliver først malet, så internet-brugerne skal bare skrive http://surf.to/sejlklub - og vup-ohøj dukker Rudkøbing Sejlklubs blå-hvide hjemmeside frem på skærmen.

Søren N. - CherIF

----------

Generalforsamlingsglimt

Når Rudkøbing Sejlklubs nye årskrift dukker op engang i løbet af sommeren, ville du kunne læse formandens beretning til generalforsamlingen lørdag den 18. april, regnskabet, nyvalg og meget andet. Her skal vi blot resumere nogle punkter fra en standerhejsning og efterfølgende generalforsamling uden nyvalg til bestyrelsen og uden omstyrtende beslutninger i øvrigt:

En ny klubvimpel på en ny stander blev monteret af næstformand Flemming Hansen og blev sat med assistance fra det nye medlem, Katja Wohlgemuth og hendes datter fra optimist-afdelingen.

Klub-kontingentet fastholdes uændret for vistnok tiende år i træk.

Hus og Festudvalget er opløst og nu splittet op i to nye udvalg med en række nye ansigter. Husudvalget med Poul Tom Hansen som formand tager sig af husets udvendige og indvendige vedligeholdelse og rengøring, mens festudvalget - ja, gæt engang! Husudvalgets første store udfordring bliver at samle arbejdskraft til den udvendige maling af klubhusets ydervægge, der ikke har set en pensel i godt ni år.

René Herløv, Siø, er ny leder og træner for Rudkøbing Sejlklubs optimist-afdeling.

Rudkøbing Sejlklub har modtaget en flot messingklokke som gave fra det nye værtspar på Hotel Rudkøbing Skudehavn.

Poul Hansen er valgt som den ene af klubbens to revisorer i stedet for Jørgen Skaarup.

På både generalforsamling og til den vellykkede standerhejsningsfest for omkring 50 medlemmer om aftenen, blev de nu fratrådte HOF-medlemmer Gitte og Peter Hagh stærkt hyldet for den meget store indsats de har gjort for at højne kvaliteten af selskabslivet i klubben. Tak for mad.

Søren N- CherIF

----------

Bezugs- und Anschreibebuch

Fra Bjørn Birkely Nielsen, Toldcenter Fyn i Odense (tlf. 6543-7300) har Rudkøbing Sejlklub v. formand Keld Pedersen modtaget:

"Toldcenter Fyn har fået henvendelser fra ejere af danske lystfartøjer, der i forbindelse med proviantering i tyske have, havde fået udleveret en tysk "Bezugs -und Anschreibebuch", der ved returnering til Danmark skulle afstemples af danske toldmyndigheder.

Til orientering for klubbens medlemmer skal Toldcenter Fyn oplyse, at en sådan ordning, hvorefter toldmyndighederne skal bekræfte eller attestere "Bezugs -und Anschreibebuch", ikke eksisterer".

Så ved vi det.

--------

Nye dueligheds-folk

Tyve elever startede på undervisningen til duelighedsbevis i september 1997. De 12 stod distancen og var til prøve den 30. marts 1998. Alle bestod, og det drejer sig om følgende:

Catherine Bomann Jensen, Poul Arne Hansen, Mona Thomsen, Erling Christensen, Lene Pedersen, Ove Schludt, Bruno Egeriis, Benny Andersen, Conny Andersen, Katja Wohlgemuth, John Madsen og Carsten B. Hansen. Tillykke!

Tre elever gik op til yachtskipper-eksamen af tredje grad. Deres skæbne er endnu ikke kendt, men vi håber, at det er gået godt!

Bent Jensen, skolemester

--------

Ny højtryksspuler

En af dem, der meget sjældent siger nej, når Rudkøbing Sejlklub kalder, er "Vitus"' skipper Knud Bærholm, Klæsø. Og som formand Keld Petersen sagde det på generalforsamligen, er det også typisk Knud at forære sin sejlklub en funklende ny højtryksspuler.

Men det har Knud altså lige gjort, og det fine apparatur kan bl. a. gøre gavn i forbindelse med rensning før maling af klubhus-facaden.

Søren N - CherIF

----------

SØKORT FORTALT

HELLE og BENNY HANSEN i "Pernille", blev blandt de første klubmedlemmer på vandet i denne sæson. Deres blå/hvide Bianca 28 tog hul på sæsonen med en frisk tur til Troense søndag den 19. april.

Rudkøbing Sejlklubs og Rudkøbing Efterskoles flerårige samarbejde om brug af vor Svendborg Senior samt lån af vort klublokale er ophørt fra denne sæson. Vor 19 fods sejlbåd kan nu udelukkende benyttes af klubbens medlemmer, har sejlklubbens bestyrelse besluttet.

Efter mange år - også som særdeles aktive medlemmer af Rudkøbing Sejklub, - har LIS og EWALD CARLSEN besluttet at lægge op og har solgt deres Scampi 30, "White Lady".

Rudkøbing Efterskoles sejlafdeling, der ledes af vort medlem, GITTE KJÆR, råder nu over hele tre Svendborg Senior. Den senest indkøbte er mørkerød og bærer navnet "Valluga".

Søren N. - CherIF

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen, tlf. 6251 - 2822
 

Nyhedsbrev no. 10  RUDKØBING SEJLKLUB 

APRIL 1998
 

Klar, parat, sæsonstart!

Så skal vi til det igen. Bådene skal gøres klar for sommeren, vi skal skabe sejlerliv på havnen, snakke forventninger til sæsonen, slæbe master, male bund, polere fribord og gejle vores kære nye eller ældre fartøjer op, så de kan stå imod sommerens strabadser til søs. Kort sagt: Sæsonstart i Rudkøbing Sejlklub. Herligt.
 Traditionen tro indledes officielt med standerhejsning foran klubhuset. Det sker lørdag eftermiddag den 18. april. En halv time og en hel forfriskning efter, byder formand Keld Petersen velkommen til generalforsamlingen i klubhuset, og vil kort efter aflægge sin første formandsberetning om et særdeles aktivt år med bl. a. genstart af optimist-afdeling, værtsskab for DM i X-99, opførelse af et jollehus og månedligt nyhedsbrev.
 Når alle paragrafferne er klaret, kan alle på nær Hus og Festudvalget puste ud i nogle timer inden det går løs omkring de veldækkede borde til aftenens standerhejsningsfest.
 Alle, også det modsatte køn, er velkomne til det hele - også på havet hele sommeren.
God sejlersæson 1998!

Søren N. - CherIF

---------

Program for lørdag den 18. april 1998

14.00: Standerhejsning ved klubhuset, iagttag også det nye, fine jollehus.
14.30: Generalforsamling i klubhuset.
19.00: Standerhejsningsfest med Hus og Festudvalg som arrangør. Menu a 100 kr:
  Forret Speciale
  Skipperlabskovs med persilledrys, rødbeder, koldt smør og groft brød
  Ostebord med årtidens frugter
  Natmad: Lunt og pølse
Tilmelding til fest allersenest tirsdag den 14. april til Peter Profa 6251-1108, aften 6251-1085.

-------------

Sommerens ture fastlagt

 Vi holdt møde den 10. marts på Minos angående vores sommerture.
Pinseturen den 30.-31. maj sejler vi til Skarø.
 Efterårsturen den 22.-23. august sejler vi til Dageløkke.
 Åleturen den 26.-27. september sejler vi til Strynø.
 Åleturen har vi haft megen diskussion om. Men efter et lille rundspørge. er vi enige om at prøve en gang til. Hvor vi så må se om June er lidt mere villig til at opfylde vores ønsker.
 At vi holdt mødet på Minos var fordi Finn Birger holdt møde i et lokale og optimisterne var i det andet. Og da vi kun var fire, og Minos alligevel ligger i vandet, gik vi mned i den. Der fik vi ideen om en mødekalender. Derfor er der hængt en stor kalender op i klubben, hvor man skriver sig på, så kan folk også se, om de vil have noget med på de forskellige møder.

Sanne Siø - direkte fra Minos

-----------

Elektronik ombord

Alt den maritime elektronik ombord er emnet for en klubhus-aften onsdag den 15. april, når en repræsentant fra Simrad / Shipmate kommer hertil.  Arrangør Peter Hagh understreger, at også sejlere, der bruger andre fabrikater, kan have udbytte af denne aften.

Søren N.  - CherIF

--------------

SØKORT FORTALT

KIRSTEN og HENNING MORTENSEN har solgt deres velholdte Albin Ballad Bess 3 - men ikke for at gå i land. Kirsten og Henning er - ligesom BIRTE og KAJ HANSEN - på udkik efter en motorbåd.

GITTE og JØRGEN NIEBUHR glæder sig til at få en hel sæson i deres Albin Viggen. Sejlbåden med navnet Bifrost blev indkøbt sidste efterår.

En lille frækkert, siger CARSTEN HANSEN om sin nyanskaffede sejlbåd, en Leisure 18. Carsten har fået smag for sejlads ved bl. a. gastetjans hos næstformand Flemming Hansen.

JØRGEN LARSEN fra bestyrelsen kan fortælle, at motorbådsudvalget arrangerer såkaldt rævejagt i forbindelse med pinse-turen til Skarø.


Der skulle hverken lodtrækning eller Færø-stemmer til for at FINN BIRGER HANSEN, vor klubformand gennem en årrække, kunne indtage en toppost i den fynske sejlerverden. Finn er blevet valgt som formand for Dansk Sejlunions Fyns-kreds. Meget flot. Tillykke!

RENE HERLØV fra Siø gør en ihærdig indsats for at indføre sydlangelandske spejdere i sejlerlivets glæder. En gang om ugen tager Rene til Illebølle og instruerer spejderne, der er meldt ind i Rudkøbing Sejlklub og benytter vores optimistjoller.

CARSTEN LARSEN fra bestyrelsen siger, at også ikke-medlemmer af sejlklubben kan arbejde for klubben på Langelands Festival. Det kræver 21 timers indsats, og eventuelle børn skal være i alderen 15-18 år. Indtil primo juni tager Carsten mod tilmelding.

-----------
 

KISTEBÆNKEN

Jeg savner - postbudet har ikke været her med - Rudskallen, Nyhedsbrev no. 3, september 1997. Et brugt eksemplar kan gå an.

Finn Birger Hansen, tlf. 6251 - 2677

 

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen, tlf. 6251 - 2822