Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev
Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 12 RUDKØBING SEJLKLUB  Juni1998

Juni 1998
 

Venteliste til havneplads

Havnefoged Mogens Westergaards afslappede sommer-cap er ikke denne sæsons eneste nyhed for Rudkøbing-sejlere og andet godtfolk. Som sædvanlig har havnefogeden og hans stab brugt vinteren og foråret til at etablere en række forbedringer, der kan gøre Rudkøbing havn til et endnu bedre sted at fortøje for både gæstesejlere og fastliggere. Af den sidste slags bliver der stadig flere og lige nu står der otte på venteliste for en plads i havnen. Princippet er, at borgere fra Rudkøbing kommune har førsteret til de ledige pladser, derefter følger interesserede fra det øvrige Langeland og sidst i køen står fx. fynboer og tyskere.

- Når vi pludselig har udsolgt, skyldes det, at vi har etableret 25 egentlige gæstepladser rundt om i havnen. Tidligere har det jo været sådan at kun de grønne pladser kunne benyttes af gæsterne, forklarer Mogens Westergaard.

At gæstepladser også er en god forretning for havnen kan ses af det lille regnestykke der siger, at en båd på fx. knap otte meter betaler 2200 kroner i årlig havneafgift incl. vinterplads. Det samme beløb kan en fuldt udlejet gæsteplads indtjene på bare en måned.

To nye bådebroer

Blandt årets nyheder i havnen er en speedbådbro med en vanddybde på 1,40 meter, og i løbet af sommeren slås en 24 meter bro langs med nordmolens inderside - mellem broerne E og D. Her kan navnlig større lystfartøjer fortøje langskibs.

Benzin-stander på vej

Efterhånden er antallet af benzindrevne både i havnen steget. Det har udløst behov for, at der etableres en benzinstander ved siden af dieseltanken ud for klubhuset.

Pungen frem på Strynø

Hvis Rudkøbing-sejlere vil overnatte i Strynø havn fra den 15. juni til den 15. august, skal de fra i år betale samme takst som alle andre gæstesejlere. Udenfor højsæsonen er det fortsat gratis at gå til køjs på vor naboø. Til gengæld kan vi glæde os over, at støbearbejdet på Strynøs sydlige mole nu er afsluttet. Lys etableres senere.

Søren N - "CherIF"

---------

God vind - god sommer!

Så blev det endelig forår. Der kom folk på havnen, og de begyndte at pakke deres både ud af vinterhiet. Folk pudsede og polerede, så det var en lyst. Der blev snakket sidste års ture og kommende sommerferier. Alle havde travlt, nu skulle bådene i vandet til en forhåbentlig lang og god sejlersæson.

Jeg vil opfordre alle klubmedlemmer til at bakke op om de arrangementer, som klubben laver. Jo flere vi er, jo sjovere er det.

Med det vil jeg gerne ønske jer alle en god sommer. God vind!

Keld P. - "Chip"
---------

Livlig net-trafik

I et par uger i starten af maj, var der sat tælleværk på Rudkøbing Sejlklubs hjemmeside på internettet, og det viste sig, at omkring 100 havde været inde og k(l)ikke. Blandt net-surferne var også ejerne af en nyindkøbt båd, som ad denne kanal blev klar over, at der var en sejlklub i Rudkøbing. Nu er de medlemmer!

Reaktionerne er mange og positive, så alt tyder på, at sejlklub-hjemmesiden er kommet for at blive på adressen http://surf.to/sejlklub.

Søren N - "CherIF"

--------

Anden etape af pensel-racet

Så er anden etape af Rudkøbing Sejlklubs store pensel-race sæson 1998 i gang.

I det meget tidlige forår gjaldt det jollehuset - og nu drøner penselhårene hen over klubhusets tørstige facade.

Retningslinjerne for det store arbejde blev skitseret af pladsformand Poul Tom Hansen på et lille sammentræde i klubhuset tirsdag aften den 18. maj, og allerede onsdag morgen den 19. maj blev det første penselstrøg taget af Lene Pedersen.

Arbejdssjakkene er delt i hold til en facade-flade i hvert verdenshjørne, et vindueshold plus et hold til trapper og terrasse.

Malingen leveres af Rudkøbing havn (der jo ejer klubhusets nederste etage) og øvrige materialer er indkøbt af sejlklubben. Arbejdet udføres i både dag -og aftentimer og forventes afsluttet inden skolesommerferien. De enkelte hold vælger selv arbejdstiden.

Næsten 30 frivillige har meldt sig til maling af ydervægge, vinduer og trapper.

- Vi er kommet rigtig godt i gang, men der er stadig ledige pensler og skrabejern, skulle vi hilse og sige fra Poul Tom Hansen.

Liste over malersjak er ophængt i klubhuset.

Søren N - "CherIF"

----------

SØKORT FORTALT

KIRSTEN og HENNING MORTENSEN er atter blevet bådejere. Af LEIF ELNEGAARD har de købt en Jupiter 30 motorbåd. Kirstens og Hennings forrige båd, en Albin Ballad, hed "Bess 3" - hvad mon den nye skal hedde?

Igen er år er GRETHE BERG Rudkøbing Lyst-bådehavns opkræver af havnepenge fra gæstesejlere. Den anden opkræver er SANNE NIELSEN.

Kaj og Bøje er ikke alene en tv-reklame for den p. t. bådløse KAJ HANSENS nu tidligere arbejdsplads, men også stikord for den kendsgerning, at samme Kaj i år har nymalet sejlklubbens gule kapsejladsbøjer.

Helle og Benny fra Bianca 28 "Pernille" fik sig ikke alene et gratis grin, men også et forkert efternavn i sidste nummer af Rudskallen. Undskyld, siger vi - de hedder da JØRGENSEN.

FINN PETERSEN fra "Fun" gør SANNE HERLØVS liste over kontaktpersoner på broerne komplet. Finn med telefonmummer 6251 - 5878 har meldt sig som repræsentant for Bro C. I øvrigt er Sannes fine, plastikomsvøbte liste med bådnavne, ejere, telefon-, mobil- og pladsnumre nu færdig og uddelt for en tier pr. styk.

Sydlangelands Maritime Efterskole har lagt en Nordisk Folkebåd i Rudkøbing havn og snart følger også en Bianca 27. Skolen har meldt sig ind i Rudkøbing Sejlklub og vil bl. a. udfordre deltagerne i onsdags-sejladserne.

Da PER MUNCHS Bianca 320 "Feliz" kom på land sidste år kastede Per sig over sin anden hobby, biler. Resultatat ef vinterens puslerier kan ses i form af en velplejet molefræser - en charmerende, musegrå Citroén 2 CV.

Tonerne fra vort medlem, PREBEN NIEBUHRS skipperklaver vil lyde over Rudkøbing lystbådehavn - i hvert fald når skipper ikke er på vandet i sin motorbåd, "Julie K.". Preben har truffet en aftale med havnen om at sprede musik og maritim atmosfære på de lune sommeraftener.

Lodsbåden "Ejno" holder 100 års fest med indbudte sejlskibe lørdag den 18. juli. Tillykke!

Søren N - "CherIF"

------------

KISTEBÆNKEN

Sælges: Falsled optimistjolle, fin stand, sejlklar, pris: 2800 kr. Tlf. 6251 - 3042 eller tlf. 4010 - 0745. Jette Rømer

 

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen, tlf. 6251 - 2822