Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev
Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 13 RUDKØBING SEJLKLUB  August 1998

August 1998

Tåsinge Rundt 29. august

Engang hed det hovedkapsejlads, så var det Langeland Rundt og i dag hedder Rudkøbing Sejlklubs længste kapsejlads for medlemmer og andre "PKA Cup Tåsinge Rundt". Pokalsponsor er PKA, der har haft en vis berøring med Hotel Rudkøbing Skudehavn.

Årets "Tåsinge Rundt" sejles lørdag den 29. august med start fra og mål i Rudkøbing.

Sejladsen er på omkring 30 sømil uden krydsben. Som tidligere år der der arrangeret individuel start, således at båden med det laveste måltal starter kl. 9.00 og herefter går starterne beregnet efter måltal. Denne metode giver bl. a. den fordel, at publikum umiddelbart ved mållinien kan se, hvem der har vundet. Første båd i mål er simpelthen nummer et osv.

Tåsinge Rundt er arrangeret af Rudkøbing Sejlklubs kapsejladsudvalg og herfra giver formand Flemming Hansen nogle praktiske oplysninger for deltagere:

 • Fartøjer med DH88 mål under 4.00 kan ikke deltage.
 • Tidbegræsning er fastsat til lørdag den 30. august kl. 20.00.
 • Fællesspisning af medbragt mad samt præmieoverrækkelse finder sted kl. 20.00 i klubhuset.
 • PKA Cup'en går til første båd i mål.
 • Der er præmier til hver fjerde startende båd.
 • Telefonisk tilmelding til Flemming Hansen, tlf. 6251-3238, Keld Pedersen, tlf. 6251 - 2647 eller til Flemming Tolbod, tlf. 6251-3702.
 • Sidste frist for tilmelding er mandag den 25. august 1998 kl. 18.00.
 • Ved tilmelding skal oplyses: Bådejerens navn, adresse og telefonnummer, bådens navn, bådtype, sejlnummer, bådens skrogfarve og mål.
 • Endeligt program udleveres ved henvendelse i klubhuset i Rudkøbing Lystbådehavn på kapsejladsdagen fra kl. 8.00.
 • Startgebyret er 100 kr., som betales ved afhentning af programmet.

  I næste nummer af Rudskallen bringer vi den komplette præmieliste. God dyst derude.

Søren N - "CherIF"

--------------

Nyt udkald til maling

Formanden for Rudkøbing Sejlklubs husudvalg, Poul Tom Hansen, glæder sig over at medlemmernes flid foreløbig har rakt til at male det meste af klubhuset. De store røde og hvide flader er så godt som afsluttede og nu mangler færdiggørelse af vinduernes sprosser og rammer.

- Vi har nået noget af vinduerne, men nu skal vi have taget det sidste nap. Af naturlige årsager har arbejdet jo ligget stille i højsæsonen for sejlads, men nu satser vi på at tage de sidste strøg her i sensommeren eller i det tidlige efterår, siger Poul Tom Hansen.

Mange medlemmer har allerede ydet en indsats på deres eget hus, men der er både pensler og plads til flere, når vinduerne skal klares. Har du tid og lyst, kan du ringe til husudvalgsformanden.

Poul Tom Hansen glæder sig i øvrigt også over, at Sonnich Sonnichsen har lovet at give det nye jollehus den anden omgang maling. Ved opførelsen i foråret fik det kun en omgang træbehandling.

Indvendig har jollehuset i øvrigt fået en særlig, aflåst afdeling til opbevaring af fx. klubbens nye højtryksspuler. Tremmerne er tømret af næstformand Flemming Hansen, og genstandene bag lås og slå kan udleveres efter kontakt med et medlem af bestyrelsen ellr båds -og pladsmand Erling Petersen.

Søren N. - CherIF

--------------

Gert Hansen død

Efter nogen tids sygdom er medlem af Rudkøbing Sejlklub, Gert Hansen, Broløkken, Rudkøbing, død, 64 år.

Gert Hansen var i en årrække lastvognschauffør, senest hos Rudkøbing Fiskeeksport, og i sin fritid var han en af det lokale havnemiljøs kendte profiler.

Gert - oftest i træsko og blå overalls - havde altid stunder til en hjælpende hånd eller en havnesnak. Gæstfriheden rådede ombord i motorbåden "Simone", og sammen med fru Anette var Gert en hyppig deltager i større eller mindre fællesture, navnlig for sejlklubbens motorbådsfolk.

Vi er mange, der nu vil savne Gerts hyggelige og afslappede gemyt på broerne, og i denne svære stund går vore tanker til Anette og børnene.

Gert døde torsdag den 30. juli.

Søren N. - CherIF

------------

Pålidelighedssejlads

På grund af manglende deltagelse i maj (vi var to både, der mødte op) er datoen for pålidelighedssejlads ændret til lørdag den 29. august. Første sejlads er kl. 11.30 og anden sejlads kl. 14.30. Efter sidste sejlads vil der være fællesspisning i klubhuset (evt. grillaften).

På udvalgets vegne...

Jørgen Larsen, Moby Dick

------------

SØKORT FORTALT

Efter over 60 år som aktiv sejler er PER GREISEN gået i land og har solgt sin Magnific-sejlbåd, "Rikke" af Rudkøbing. - Jeg har af helbredsmæssige årsager måtte træffe min beslutning, og det er sket med vemod, skriver Per i et lille brev til Rudskallen.

BIRTE og KAJ Hansen er atter blevet selvsejlende. Efter salget af Finnsailer'en, har parret anskaffet sig en blå/hvid Banner 28 motorbåd, den tidligere "De tre Brødre" af Rudkøbing.

Der herskede nærmest international stemning i Strynø Havn den første søndag aften i august. Foruden de obligatoriske danske, ærøske og tyske flag, sås sejlbåde hjemmehørende i såvel Norge som i London.

Rudkøbing har fået endnu en bro. Midtvejs i sæsonen har havnens folk bygget en ny anløbsmulighed op for langsliggere mellem de yderste broer i den nye havns nordvestlige hjørne.

MOGENS WESTERGAARD, vor havnefoged, har afsat weekenden den 19. og 20. september til det årlige brugtbådsmarked i Rudkøbing havn. Ved samme lejlighed er der fri havneplads for gæstesejlere.

LULU OKHOLM og JØRGEN SKAARUP har efter mere end 20 års ejerskab skilt sig med den fine træ-yacht, »Nagelfar&laqno;. Båden, som parret selv lod bygge er - med Jørgens ord - solgt til en "dansktalende tysker", og vil sandsynligvis fortsat få Rudkøbing som hjemhavn. Den endelige overtagelse finder sted næste forår, og Lulu og Jørgen er fuld gang med at kikke efter ny tonnage. Blikket rettes i særlig grad mod Holland og et fladbundet jernskib af kuf-typen.

JØRGEN JENSEN, skipper på Polaris Drabant "PonDus" spillede en vigtig rolle, da en tysk, større motorbåd opsendte nødrakatter ud for Strynø lørdag eftermiddag den 8. august. Jørgen gav via VHF sin observation videre til Lyngby Radio og fra Strynø gik flere både til undsætning. Motorbåden var ramt af en mindre brand ombord og kunne selv sejle til Strynø.

Søren N. - CherIF

-----------------

KISTEBÆNKEN

Påhængsmotor, British Seagull, årgang 1972, 2 1/2 hk, meget lidt brugt, sælges. Ny stormfok (til spidsgatter) dacron syet i Hongkong, aldrig brugt.

KUK, tlf. 6251 - 2471 

 

-----------

 

 

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen, tlf. 6251 - 2822
 

Nyhedsbrev no. 12 RUDKØBING SEJLKLUB  Juni1998

Juni 1998
 

Venteliste til havneplads

Havnefoged Mogens Westergaards afslappede sommer-cap er ikke denne sæsons eneste nyhed for Rudkøbing-sejlere og andet godtfolk. Som sædvanlig har havnefogeden og hans stab brugt vinteren og foråret til at etablere en række forbedringer, der kan gøre Rudkøbing havn til et endnu bedre sted at fortøje for både gæstesejlere og fastliggere. Af den sidste slags bliver der stadig flere og lige nu står der otte på venteliste for en plads i havnen. Princippet er, at borgere fra Rudkøbing kommune har førsteret til de ledige pladser, derefter følger interesserede fra det øvrige Langeland og sidst i køen står fx. fynboer og tyskere.

- Når vi pludselig har udsolgt, skyldes det, at vi har etableret 25 egentlige gæstepladser rundt om i havnen. Tidligere har det jo været sådan at kun de grønne pladser kunne benyttes af gæsterne, forklarer Mogens Westergaard.

At gæstepladser også er en god forretning for havnen kan ses af det lille regnestykke der siger, at en båd på fx. knap otte meter betaler 2200 kroner i årlig havneafgift incl. vinterplads. Det samme beløb kan en fuldt udlejet gæsteplads indtjene på bare en måned.

To nye bådebroer

Blandt årets nyheder i havnen er en speedbådbro med en vanddybde på 1,40 meter, og i løbet af sommeren slås en 24 meter bro langs med nordmolens inderside - mellem broerne E og D. Her kan navnlig større lystfartøjer fortøje langskibs.

Benzin-stander på vej

Efterhånden er antallet af benzindrevne både i havnen steget. Det har udløst behov for, at der etableres en benzinstander ved siden af dieseltanken ud for klubhuset.

Pungen frem på Strynø

Hvis Rudkøbing-sejlere vil overnatte i Strynø havn fra den 15. juni til den 15. august, skal de fra i år betale samme takst som alle andre gæstesejlere. Udenfor højsæsonen er det fortsat gratis at gå til køjs på vor naboø. Til gengæld kan vi glæde os over, at støbearbejdet på Strynøs sydlige mole nu er afsluttet. Lys etableres senere.

Søren N - "CherIF"

---------

God vind - god sommer!

Så blev det endelig forår. Der kom folk på havnen, og de begyndte at pakke deres både ud af vinterhiet. Folk pudsede og polerede, så det var en lyst. Der blev snakket sidste års ture og kommende sommerferier. Alle havde travlt, nu skulle bådene i vandet til en forhåbentlig lang og god sejlersæson.

Jeg vil opfordre alle klubmedlemmer til at bakke op om de arrangementer, som klubben laver. Jo flere vi er, jo sjovere er det.

Med det vil jeg gerne ønske jer alle en god sommer. God vind!

Keld P. - "Chip"
---------

Livlig net-trafik

I et par uger i starten af maj, var der sat tælleværk på Rudkøbing Sejlklubs hjemmeside på internettet, og det viste sig, at omkring 100 havde været inde og k(l)ikke. Blandt net-surferne var også ejerne af en nyindkøbt båd, som ad denne kanal blev klar over, at der var en sejlklub i Rudkøbing. Nu er de medlemmer!

Reaktionerne er mange og positive, så alt tyder på, at sejlklub-hjemmesiden er kommet for at blive på adressen http://surf.to/sejlklub.

Søren N - "CherIF"

--------

Anden etape af pensel-racet

Så er anden etape af Rudkøbing Sejlklubs store pensel-race sæson 1998 i gang.

I det meget tidlige forår gjaldt det jollehuset - og nu drøner penselhårene hen over klubhusets tørstige facade.

Retningslinjerne for det store arbejde blev skitseret af pladsformand Poul Tom Hansen på et lille sammentræde i klubhuset tirsdag aften den 18. maj, og allerede onsdag morgen den 19. maj blev det første penselstrøg taget af Lene Pedersen.

Arbejdssjakkene er delt i hold til en facade-flade i hvert verdenshjørne, et vindueshold plus et hold til trapper og terrasse.

Malingen leveres af Rudkøbing havn (der jo ejer klubhusets nederste etage) og øvrige materialer er indkøbt af sejlklubben. Arbejdet udføres i både dag -og aftentimer og forventes afsluttet inden skolesommerferien. De enkelte hold vælger selv arbejdstiden.

Næsten 30 frivillige har meldt sig til maling af ydervægge, vinduer og trapper.

- Vi er kommet rigtig godt i gang, men der er stadig ledige pensler og skrabejern, skulle vi hilse og sige fra Poul Tom Hansen.

Liste over malersjak er ophængt i klubhuset.

Søren N - "CherIF"

----------

SØKORT FORTALT

KIRSTEN og HENNING MORTENSEN er atter blevet bådejere. Af LEIF ELNEGAARD har de købt en Jupiter 30 motorbåd. Kirstens og Hennings forrige båd, en Albin Ballad, hed "Bess 3" - hvad mon den nye skal hedde?

Igen er år er GRETHE BERG Rudkøbing Lyst-bådehavns opkræver af havnepenge fra gæstesejlere. Den anden opkræver er SANNE NIELSEN.

Kaj og Bøje er ikke alene en tv-reklame for den p. t. bådløse KAJ HANSENS nu tidligere arbejdsplads, men også stikord for den kendsgerning, at samme Kaj i år har nymalet sejlklubbens gule kapsejladsbøjer.

Helle og Benny fra Bianca 28 "Pernille" fik sig ikke alene et gratis grin, men også et forkert efternavn i sidste nummer af Rudskallen. Undskyld, siger vi - de hedder da JØRGENSEN.

FINN PETERSEN fra "Fun" gør SANNE HERLØVS liste over kontaktpersoner på broerne komplet. Finn med telefonmummer 6251 - 5878 har meldt sig som repræsentant for Bro C. I øvrigt er Sannes fine, plastikomsvøbte liste med bådnavne, ejere, telefon-, mobil- og pladsnumre nu færdig og uddelt for en tier pr. styk.

Sydlangelands Maritime Efterskole har lagt en Nordisk Folkebåd i Rudkøbing havn og snart følger også en Bianca 27. Skolen har meldt sig ind i Rudkøbing Sejlklub og vil bl. a. udfordre deltagerne i onsdags-sejladserne.

Da PER MUNCHS Bianca 320 "Feliz" kom på land sidste år kastede Per sig over sin anden hobby, biler. Resultatat ef vinterens puslerier kan ses i form af en velplejet molefræser - en charmerende, musegrå Citroén 2 CV.

Tonerne fra vort medlem, PREBEN NIEBUHRS skipperklaver vil lyde over Rudkøbing lystbådehavn - i hvert fald når skipper ikke er på vandet i sin motorbåd, "Julie K.". Preben har truffet en aftale med havnen om at sprede musik og maritim atmosfære på de lune sommeraftener.

Lodsbåden "Ejno" holder 100 års fest med indbudte sejlskibe lørdag den 18. juli. Tillykke!

Søren N - "CherIF"

------------

KISTEBÆNKEN

Sælges: Falsled optimistjolle, fin stand, sejlklar, pris: 2800 kr. Tlf. 6251 - 3042 eller tlf. 4010 - 0745. Jette Rømer

 

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen, tlf. 6251 - 2822
 

Nyhedsbrev no. 11 RUDKØBING SEJLKLUB  Maj 1998

Maj 1998
 

Surf til Rudkøbing Sejlklub

Hvor som helst i verden du eller andre interesserede måtte befinde sig, kan de nu nemt og gratis læse det nyeste nye fra Rudkøbing Sejlklub. Kort og godt - som antydet i forrige Rudskallen: Rudkøbing Sejlklub har fået egen hjemmeside på internet.

Hjemmesiden indeholder alle artikler fra Rudskallen, og det er også muligt at bladre tilbage og læse i tidligere numre. Rudskallens internet-udgave udkommer samtidig med, at den trykte udgave leveres til postvæsenet.

Hjemmesiden rummer også en opdateret klubkalender a la den, du finder her på side tre i bladet. Desuden findes en række telefonnumre og adresser på bestyrelse og udvalgsmedlemmer, og gennem en særlig elektonisk post-indgang er det muligt at skrive sin artikel eller Kistebænk-annonce direkte her til redaktionen. Skudesmart.

Hvis du er langt fra hjemhavnen og får lyst til at kikke billeder herfra, er det også muligt. Desuden er der links med bykort af Rudkøbing, maritime oplysninger om Øhavet plus forbindelse til Dansk Sejlunion, klasseklubber m. v.

Med tiden er det tanken at udbygge den nye aktivitet med et frivilligt bådgalleri af medlemmernes fartøjer, epost-indgange til medlemmer, annoncer og - ja, idélisten er uendelig.

Nu er vi ihvert fald på internet som den første klub i Fyns-området og som en af Danmarks omkring ti sejlklubber. Og måske er det bedste af det hele, at altsammen er gratis for vor klub.

For de teknisk interesserede kan det oplyses, at hjemmesiden ligger på den megastore amerikanske Geocities-server, helt nøjagtigt på position Colosseum/Park/1448. Da det jo ikke er til at huske, har vi sikret os et domæne-navn, som de fleste danske sejlklubber sikkert vil misunde os. Men i den verden gælder det jo, at den som kommer først til mølle, bliver først malet, så internet-brugerne skal bare skrive http://surf.to/sejlklub - og vup-ohøj dukker Rudkøbing Sejlklubs blå-hvide hjemmeside frem på skærmen.

Søren N. - CherIF

----------

Generalforsamlingsglimt

Når Rudkøbing Sejlklubs nye årskrift dukker op engang i løbet af sommeren, ville du kunne læse formandens beretning til generalforsamlingen lørdag den 18. april, regnskabet, nyvalg og meget andet. Her skal vi blot resumere nogle punkter fra en standerhejsning og efterfølgende generalforsamling uden nyvalg til bestyrelsen og uden omstyrtende beslutninger i øvrigt:

En ny klubvimpel på en ny stander blev monteret af næstformand Flemming Hansen og blev sat med assistance fra det nye medlem, Katja Wohlgemuth og hendes datter fra optimist-afdelingen.

Klub-kontingentet fastholdes uændret for vistnok tiende år i træk.

Hus og Festudvalget er opløst og nu splittet op i to nye udvalg med en række nye ansigter. Husudvalget med Poul Tom Hansen som formand tager sig af husets udvendige og indvendige vedligeholdelse og rengøring, mens festudvalget - ja, gæt engang! Husudvalgets første store udfordring bliver at samle arbejdskraft til den udvendige maling af klubhusets ydervægge, der ikke har set en pensel i godt ni år.

René Herløv, Siø, er ny leder og træner for Rudkøbing Sejlklubs optimist-afdeling.

Rudkøbing Sejlklub har modtaget en flot messingklokke som gave fra det nye værtspar på Hotel Rudkøbing Skudehavn.

Poul Hansen er valgt som den ene af klubbens to revisorer i stedet for Jørgen Skaarup.

På både generalforsamling og til den vellykkede standerhejsningsfest for omkring 50 medlemmer om aftenen, blev de nu fratrådte HOF-medlemmer Gitte og Peter Hagh stærkt hyldet for den meget store indsats de har gjort for at højne kvaliteten af selskabslivet i klubben. Tak for mad.

Søren N- CherIF

----------

Bezugs- und Anschreibebuch

Fra Bjørn Birkely Nielsen, Toldcenter Fyn i Odense (tlf. 6543-7300) har Rudkøbing Sejlklub v. formand Keld Pedersen modtaget:

"Toldcenter Fyn har fået henvendelser fra ejere af danske lystfartøjer, der i forbindelse med proviantering i tyske have, havde fået udleveret en tysk "Bezugs -und Anschreibebuch", der ved returnering til Danmark skulle afstemples af danske toldmyndigheder.

Til orientering for klubbens medlemmer skal Toldcenter Fyn oplyse, at en sådan ordning, hvorefter toldmyndighederne skal bekræfte eller attestere "Bezugs -und Anschreibebuch", ikke eksisterer".

Så ved vi det.

--------

Nye dueligheds-folk

Tyve elever startede på undervisningen til duelighedsbevis i september 1997. De 12 stod distancen og var til prøve den 30. marts 1998. Alle bestod, og det drejer sig om følgende:

Catherine Bomann Jensen, Poul Arne Hansen, Mona Thomsen, Erling Christensen, Lene Pedersen, Ove Schludt, Bruno Egeriis, Benny Andersen, Conny Andersen, Katja Wohlgemuth, John Madsen og Carsten B. Hansen. Tillykke!

Tre elever gik op til yachtskipper-eksamen af tredje grad. Deres skæbne er endnu ikke kendt, men vi håber, at det er gået godt!

Bent Jensen, skolemester

--------

Ny højtryksspuler

En af dem, der meget sjældent siger nej, når Rudkøbing Sejlklub kalder, er "Vitus"' skipper Knud Bærholm, Klæsø. Og som formand Keld Petersen sagde det på generalforsamligen, er det også typisk Knud at forære sin sejlklub en funklende ny højtryksspuler.

Men det har Knud altså lige gjort, og det fine apparatur kan bl. a. gøre gavn i forbindelse med rensning før maling af klubhus-facaden.

Søren N - CherIF

----------

SØKORT FORTALT

HELLE og BENNY HANSEN i "Pernille", blev blandt de første klubmedlemmer på vandet i denne sæson. Deres blå/hvide Bianca 28 tog hul på sæsonen med en frisk tur til Troense søndag den 19. april.

Rudkøbing Sejlklubs og Rudkøbing Efterskoles flerårige samarbejde om brug af vor Svendborg Senior samt lån af vort klublokale er ophørt fra denne sæson. Vor 19 fods sejlbåd kan nu udelukkende benyttes af klubbens medlemmer, har sejlklubbens bestyrelse besluttet.

Efter mange år - også som særdeles aktive medlemmer af Rudkøbing Sejklub, - har LIS og EWALD CARLSEN besluttet at lægge op og har solgt deres Scampi 30, "White Lady".

Rudkøbing Efterskoles sejlafdeling, der ledes af vort medlem, GITTE KJÆR, råder nu over hele tre Svendborg Senior. Den senest indkøbte er mørkerød og bærer navnet "Valluga".

Søren N. - CherIF

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen, tlf. 6251 - 2822
 

Nyhedsbrev no. 10  RUDKØBING SEJLKLUB 

APRIL 1998
 

Klar, parat, sæsonstart!

Så skal vi til det igen. Bådene skal gøres klar for sommeren, vi skal skabe sejlerliv på havnen, snakke forventninger til sæsonen, slæbe master, male bund, polere fribord og gejle vores kære nye eller ældre fartøjer op, så de kan stå imod sommerens strabadser til søs. Kort sagt: Sæsonstart i Rudkøbing Sejlklub. Herligt.
 Traditionen tro indledes officielt med standerhejsning foran klubhuset. Det sker lørdag eftermiddag den 18. april. En halv time og en hel forfriskning efter, byder formand Keld Petersen velkommen til generalforsamlingen i klubhuset, og vil kort efter aflægge sin første formandsberetning om et særdeles aktivt år med bl. a. genstart af optimist-afdeling, værtsskab for DM i X-99, opførelse af et jollehus og månedligt nyhedsbrev.
 Når alle paragrafferne er klaret, kan alle på nær Hus og Festudvalget puste ud i nogle timer inden det går løs omkring de veldækkede borde til aftenens standerhejsningsfest.
 Alle, også det modsatte køn, er velkomne til det hele - også på havet hele sommeren.
God sejlersæson 1998!

Søren N. - CherIF

---------

Program for lørdag den 18. april 1998

14.00: Standerhejsning ved klubhuset, iagttag også det nye, fine jollehus.
14.30: Generalforsamling i klubhuset.
19.00: Standerhejsningsfest med Hus og Festudvalg som arrangør. Menu a 100 kr:
  Forret Speciale
  Skipperlabskovs med persilledrys, rødbeder, koldt smør og groft brød
  Ostebord med årtidens frugter
  Natmad: Lunt og pølse
Tilmelding til fest allersenest tirsdag den 14. april til Peter Profa 6251-1108, aften 6251-1085.

-------------

Sommerens ture fastlagt

 Vi holdt møde den 10. marts på Minos angående vores sommerture.
Pinseturen den 30.-31. maj sejler vi til Skarø.
 Efterårsturen den 22.-23. august sejler vi til Dageløkke.
 Åleturen den 26.-27. september sejler vi til Strynø.
 Åleturen har vi haft megen diskussion om. Men efter et lille rundspørge. er vi enige om at prøve en gang til. Hvor vi så må se om June er lidt mere villig til at opfylde vores ønsker.
 At vi holdt mødet på Minos var fordi Finn Birger holdt møde i et lokale og optimisterne var i det andet. Og da vi kun var fire, og Minos alligevel ligger i vandet, gik vi mned i den. Der fik vi ideen om en mødekalender. Derfor er der hængt en stor kalender op i klubben, hvor man skriver sig på, så kan folk også se, om de vil have noget med på de forskellige møder.

Sanne Siø - direkte fra Minos

-----------

Elektronik ombord

Alt den maritime elektronik ombord er emnet for en klubhus-aften onsdag den 15. april, når en repræsentant fra Simrad / Shipmate kommer hertil.  Arrangør Peter Hagh understreger, at også sejlere, der bruger andre fabrikater, kan have udbytte af denne aften.

Søren N.  - CherIF

--------------

SØKORT FORTALT

KIRSTEN og HENNING MORTENSEN har solgt deres velholdte Albin Ballad Bess 3 - men ikke for at gå i land. Kirsten og Henning er - ligesom BIRTE og KAJ HANSEN - på udkik efter en motorbåd.

GITTE og JØRGEN NIEBUHR glæder sig til at få en hel sæson i deres Albin Viggen. Sejlbåden med navnet Bifrost blev indkøbt sidste efterår.

En lille frækkert, siger CARSTEN HANSEN om sin nyanskaffede sejlbåd, en Leisure 18. Carsten har fået smag for sejlads ved bl. a. gastetjans hos næstformand Flemming Hansen.

JØRGEN LARSEN fra bestyrelsen kan fortælle, at motorbådsudvalget arrangerer såkaldt rævejagt i forbindelse med pinse-turen til Skarø.


Der skulle hverken lodtrækning eller Færø-stemmer til for at FINN BIRGER HANSEN, vor klubformand gennem en årrække, kunne indtage en toppost i den fynske sejlerverden. Finn er blevet valgt som formand for Dansk Sejlunions Fyns-kreds. Meget flot. Tillykke!

RENE HERLØV fra Siø gør en ihærdig indsats for at indføre sydlangelandske spejdere i sejlerlivets glæder. En gang om ugen tager Rene til Illebølle og instruerer spejderne, der er meldt ind i Rudkøbing Sejlklub og benytter vores optimistjoller.

CARSTEN LARSEN fra bestyrelsen siger, at også ikke-medlemmer af sejlklubben kan arbejde for klubben på Langelands Festival. Det kræver 21 timers indsats, og eventuelle børn skal være i alderen 15-18 år. Indtil primo juni tager Carsten mod tilmelding.

-----------
 

KISTEBÆNKEN

Jeg savner - postbudet har ikke været her med - Rudskallen, Nyhedsbrev no. 3, september 1997. Et brugt eksemplar kan gå an.

Finn Birger Hansen, tlf. 6251 - 2677

 

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen, tlf. 6251 - 2822