Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev

Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt (juli undtaget) nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 15 RUDKØBING SEJLKLUB  oktober 1998

Oktober 1998

Rudkøbing Sejlklub vært for DM i H-båd næste sommer

Rudkøbing Sejlklub bliver næste år vært for et officielt Danmarksmesterskab med forventet deltagelse af 30-40 sejlbåde.

Beslutningen om at sige ja til opfordringen om at være vært for DM i H-båd, er i første omgang truffet af Rudkøbing Sejlklubs bestyrelse. Derefter blev den konfirmeret af en inviteret forsamling (alle udvalgsmedlemmer) i klubhuset torsdag aften den 17. september.

- Jeg har fået et brev fra H-bådsklubbens landsformand, Keld Hansen i Svendborg. Han spørger på sin klubs vegne, om vi vil være værter for det officielle DM næste sommer, indledte Rudkøbing Sejlklubs formand, Kjeld Pedersen, mødet, der havde samlet små to snese af medlemmer,. De fleste havde tidligere havde været aktive ved klubbens afvikling af mesterskaber.

Efter en mere detaljeret gennem gang af H-bådsklubbens krav til bl. a. faciliteterne ved et DM, fik klubformanden forsamlingens brede opbakning til aktiv medvirken til afvikling af et DM.

- Vi har meddelt H-bådsklubben, at vi i givet fald kan tage arrangementet i uge 27, det vil sige fra onsdag den 7. juli til og med søndag den 11. juli. Så kolliderer det ikke med Bromarked, Langelands Festival eller ligger midt i industriferien, sagde formanden.

Kjeld Pedersen, der selv blev udpeget som stævneleder, gjorde det også klart, at der lå et kolossalt arbejde forude.

- Rudkøbing Sejlklub har ry for at være en dygtig stævnearrangør, og det ry vil vi gerne værne om, sagde Kjeld Pedersen og supplerede i øvrigt med oplysningen om, at også en anden af landets store bådklasser, X-79, havde spurgt om klubben ville påtage sig et DM-værtsskab næste år. Men det blev et nej tak og et "måske i år 2000".

Søren N. - CherIF

---

Strøm nat-lukkes på vinterplads

Hvis man er bruger af vinteropbevaringspladsen ved Havnegade i Rudkøbing, skal man berede sig på visse begrænsninger i muligheden for at tappe strøm fra pladsens installationer. I månederne december til og med februar vil et automatisk ur sørge for, at pladsens stik kun kan levere strøm i dagtimerne.

- Pladsen har haft et for stort forbrug sidste vinter, og det er vi nødt til at gøre noget ved. Når forbruget har været højt skyldes det bl. a., at nogle bådejere lader båden stå med termostatstyret varme hele vinteren, siger havnefoged Mogens Westergaard - bl. a. til dieselmotorejere, der skal tage højde for denne begrænsning inden båden låses af for vinteren.

Søren N. - CherIF

-----

Pålidelighedssejladsen lørdag 29. august

Der var fire både der deltog, der blev sejlet to sejladser efter hinanden, og der var skriftlige opgaver der også skulle løses. "Fru Kristoff" var dommerbåd.

Resultatet blev: nr. 1 "Ella", nr.2 "Moby-Dick", nr.3 "Katrine" og nr.4 "Vitus".

 

Fisketur lørdag den 17. oktober

Turen går igen i år til Vejsnæs Bugt, hvor der skulle være mulighed for at fange torsk.

Vi mødes i klubben kl. 8 med medbragt morgenmad, derefter er der skippermøde.

Der sejles kl. ca. 9.00, forventet hjemkomst kl. ca.17.00. Se også opslagstavle angående

tilmelding. Hilsen

Jørgen, Moby Dick.

--------

KISTEBÆNKEN

Sejl til 28 fods båd til salg: Storsejl 12,3 kvadratmeter. Genua 2 på 17,7 kvm. Genua 1 på 24,4 kvm. Tlf. 6259 - 1161.

Henning Jakobsen og Tove Lund

 

Margit Haastrup, sejlklubmedlem fra Bogøvej ved Lindelse understreger, at hun ikke udlejer vinteropbevaringsplads, men at hun har lovet en bekendt at formidle nedenstående oplysning gennem Rudskallen:

"Der var eventuelt nogle medlemmer, som kunne få brug for dette tilbud - opbevaring af både, campingvogne og andet i lukkede haller med dagligt opsyn. Pris 125 kr. incl. moms pr. måned. Herslev, Langeland - tlf. 6257 - 1496".

---------

SØKORT FORTALT

JØRGEN SOMMER er blevet bådløs, - dog kun for en tid. Efter tretten års ejerskab af en LM 24 motorsejler, "Domino", fik Jørgen den solgt på brugtbådsmarkedet til en udenøs køber. Nu kikker Jørgen sig om efter en lidt større båd, gerne en LM 27. Også POUL "Tullebølle Radio" HANSEN fik solgt sin LM'er til brugtbådsmarkedet.

IVER IVERSEN kom trækkende med brugtbådmarkedets billigste tilbud, en Nordborg glasfiberjolle til 10.000 kroner. Den har han ikke længere brug for efter at han sammen med fru SØSTER købte en Leisure 22 sejlbåd. Nordborg-jollen stod til udstilling ved siden af markedets dyreste båd, en motoryacht i to millioner kroners klassen i kommission hos ANDERS LETH CHRISTENSEN fra Bianca Yacht.

Kollisioner hører til sjældenhederne under aftenkapsejladserne, men på årets sidste dyst gik det galt. Formand KELD PEDERSENS "Chip" blev ramt af en konkurrent, som fik skadet prædikestol og et par sceptere.

I maj skrev vi, at HELLE og BENNY JØRGENSEN var blandt sæsonens første Rudkøbing-sejlere på vandet. Nu kan vi afrunde med at fortælle, at Helle og Benny formentlig også er årets første mastefældere. Bianca 28'eren "Pernille" blev afrigget lørdag eftermiddag den 19. september med Helles bemærkning om, at "Vi får jo alligevel ikke sejlet mere i år".

JOHN JACOBSEN kan nu nøjes med at tage een båd op for vintersæsonen. Johns lille, røde begynderskiw, "Viv" blev efter et års tid på salgslisten afsat til et par fra Svendborg, så nu kan John og KATJA WOHLGEMUTH koncentrere sig om Sangria 25'eren "Yatzy".

Skolemester, æresmedlem BENT JENSEN og fru INGEBORGS båd, Hallberg-Rassy Monsun 31 "Annemette" sås blandt de udbudte både til brugtmarkedet. Ingeborg og Bent har haft den velholdte båd fra ny. De har ingen planer om at lægge op, men blot at anskaffe sig en lidt mindre, men stadig langkølet båd.

Rudkøbing Sejlklub fik fin reklame, da både CARSTEN LARSEN, OLE B. NIELSEN og TOVE LUND tonede frem i et TV2/Fyn-indslag fra brugtbåds-weeekenden.

Søren N. - CherIF

-------

 

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen, tlf. 6251 - 2822