Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev

Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt (juli undtaget) nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 17 RUDKØBING SEJLKLUB  december 1998

December 1998

Klubben holder båd-udsalg

Rudkøbing Sejlklubs bestyrelse har besluttet at afhænde tre af klubbens sejlbåde. Det drejer sig om Svendborg Senior'en "Freja" samt de to laser-joller "Knold" og "Tot".

- Det er ikke fordi vi er begyndt at afvikle alt vores flydende materiel, siger klubformand Keld Petersen, - men i bestyrelsen har vi drøftet sagerne grundigt, og vi er nået frem til, at det er ufornuftigt at bekoste vedligeholdelse af nogle fartøjer, som ingen bruger.

Keld Petersen oplyser, at Svendborg Senior-sejlbåden ikke har været ude af havnen en eneste gang i år, og heller ingen klubmedlemmer har i år benyttet sig af tilbuddet om at sejle laser-jolle.

- Så er der ikke andet for end at få bådene skudt af og bruge pengene til andre aktiviteter.

- Positiv udvikling

Keld Petersen nævner, at bestyrelsen navnlig har optimistafdelingen i tankerne: - Der sker nogle positive ting i øjeblikket, takket være blandt andre Rene Herløvs dygtige arbejde, og hvis den udvikling fortsætter, får vi brug for bedre materiel til optimisterne - for eksempel når de skal stille op til større og mere krævende stævner, forklarer Keld Petersen.

Ny påhængsmotor

Svendborg Senior'en har skrognummer 114, er bygget i 1976 og blev overtaget af Rudkøbing Sejlklub i sommeren 1992. Båden har været brugt til bl. a. pigesejlads og har deltaget i et tidligere samarbejde med Rudkøbing Efterskole Kragholmgaards sejler-afdeling. Bestyrelsens pris-idé for overtagelse af denne velsejlende klassiker konstrueret af Bjørn Jensen, Svendborg, er 25.000 kr. De to laserjoller, som klubben har haft i omkring fem år, udbydes til 5.000 kr. pr. styk.

I øvrigt har klubben netop investeret i en helt ny 15 hk påhængsmotor til den rappe, røde Dory-jolle. Den bruges bl. a. til stævner og kan anvendes som instuktør-fartøj for optimist-sejlerne.

Optimisterne indleder den nye sæson med introduktionsaften i klubhuset tirsdag den 19. januar 1999. Alle - også forældre - er velkomne.

Søren N. - CherIF

-------

"Andrea" og "Sif" årets bedste

s Standerstrygningsfesten i klubhuset lørdag den 7. november havde samlet 54 spisende medlemmer. Et af aftenens højdepunkter var status og præmieoverrækkelse for i alt ni gennemførte onsdags-sejladser fra sæsonens start midt i maj til sidste sejlads hen i oktober. I alt 19 fartøjer har været tilmeldt fordelt med 12 såkaldt "mindre både" og seks "større både". Betegnelserne dækker dog mere over bådenes nye resptittal, det vil sige potentielle hurtighed, - end over bådenes størrelse.

Vi lader alle årets resultater stå et øjeblik:

Starten kl. 19.00 "De langsomste både"

Nr. Bådtype, bådnavn og skipper/ejer, placeringer, point og respit

1 Sagitta 20, "Andrea", Jan Sørensen : 13, 6, 2, 1, 1, 13, 3, 2, 2.- 64,4 - 862,5

2 Bianca Lido, "Chip", Keld Petersen: 4, 7, 4, 3, 4, 13,, 2, 3, 3 - 76,1- 763,2

3 Bianca 28, "Diana", Flemming Hansen: 1, 4, 13, 13, 13, 13, 1, 1, 1. - 64,0- 806,9

4 Bianca Lido/320, "Feliz", Per Munch: 3, 5, 3, 13, 13, 13, 4, 13, 13.- 124,4- 763,2

5 Nord. Folkebåd, "Margrethe", Mar. Eftskl. 13, 3, 1, 13, 3, 13, 13, 13, 13.- 125,4- 882,2

6 Bianca 28, "Sylfide", John Alrum 13, 13, 13, 2, 2, 13, 5, 13, 13.- 130,0- 806,9

7 Bianca Lido, "Fru Kristoff", Peter Hansen 8, 8, 5, 5, 5, 13, 13, 13, 13 - 134,0- 763,2

8 Impala 24, "Kaphuuto", Erling Andersen 2, 9, 13, 4, 13, 13, 13, 13, 13.- 140,0- 816,3

9 Svendb. Senior, "Balluka", Rudk. Efskl. 6, 1, 13, 4, 13, 13, 13, 13, 13- 144,7- 865,2

10 Svendb. Senior, "Madam Blå", Rudk. Efskl. 7, 2, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13.- 149,0 - 865,2

11 Pol. Drabant 26, "Sirius", Per Kjær 5, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13.- 162,0- 810,4

12 Bianca 27, "Sarai", Maritim Efterskole 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13.- 84,4 - 848,3

Starten kl. 19.10 "De hurtigste både"

1 H-båd, "Sif", Niels Kokkenborg: 1, 8, 5, 2, 1, 1, 1, 1, 8 . - 41,0 - 797,6

2 Impala 33, "Martine", Flemming Tolbod: 8, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 2, 1. - 52,4 - 715,5

3 X79, "Peggy Gordon", Søren Jansen: 2, 1, 1, 1, 8, 2, 8, 8, 8. - 62,0 - 762,0

4 Impala 27, "Søs", Claus Petersen: 3, 3, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8 .- 98,4 - 755,0

5 H-båd, "Camilla", elev på Rudk. Efterskole: 4, 2, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8. - 100,7 - 797,6

6 Impala 27, "Biki", Ejvind Skov: 5, 8, 8, 8, 3, 8, 8, 8, 8. - 113,7 - 755,0

7 Spækhugger, "Trine", R. & T. Fransson :8, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. - 120,0 - 801,8

Søren N. - CherIF

-----

SØKORT FORTALT

Allerede nu ligger det fast, at jordomsejler ERIK MØLLER fra Ballen kommer til Rudkøbing Sejlklub og holder anden del af sit foredrag onsdag den 3. februar. Da første del fadede ud sidste år, var Erik Møller og hans medsejlere "kun" nået til Australien. Anden del handler om hjemturen til den første danske havn, Rudkøbing. Jordomsejler-aftenen i foråret var ved at sprænge alle rammer i klubhuset. Mere end 60 lyttede til den spændende beretning.

En KAJ HANSEN supplerer nu ERLING PETERSEN som Rudkøbing Sejlklubs officielle bådsmand. Begge har de opsyn med klubbens materiel i jollehuset og på havnen, herunder klubbådene.

Gløggen vil dampe på bordene og klubhuset vil genlyde af julesange og æbleskivesmasken, når festudvalget byder til den traditionelle julestue onsdag den 2. december kl. 19.00. Kik forbi, ingen tilmelding, - kom blot i julehumør, siger CARSTEN LARSEN fra bestyrelsen.

Klubformand Keld Petersen har sammen med den øvrige bestyrelse tilrettelagt nogle spændende aftener i sejlklubhuset. Onsdag den 20. januar demonstreres søredning med bl. a. redningsflåde, der pustes op i Hotel Rudkøbing Skudehavns svømmehal. Den 3. februar er der omtalte jordomsejler-aften, og i løbet af marts kommer repræsentanter fra Kort & Matrikelstyrelsen hertil for at fortælle om produktion af søkort.

JAN SØRENSEN, skipper på Sagitta 20 "Andrea" og meget trofast onsdags-kapsejler fik årets hæderspokal overrakt af klubformand KELD PETERSEN til standerstrygningen lørdag den 7. november. - Jan har gennem mange år været en af klubbens gode, solide folk. Hjælpsomheden er stor, og han kommer altid, når vi kalder. Derfor fortjener han pokalen, lød det fra formanden.

BIBBER SØRENSEN, Jans hustru, gik heller ikke tomhændet hjem fra standerstrygningsdagen. Bibber er aftenkapsejlernes aldrig svigtende kaffebrygger og franskbrødssmører, og det udløste en velfortjent buket blomster fra klubben.

TORBEN JENSEN og STEN PETERSEN fra Mr. Herrehuset i Rudkøbing har fået en stor tak fra sejlklubben for præmiesponsorvirksomhed med Red/Green-ekvipering til de bedste aftenkapsejlere.

Optimistsejleren HANS CHRistian mogensen fra Tullebølle har fået overrakt "Det knækkede sværd" for at være en god kammerat til optimistsejladserne. Tillykke!

Søren N. - CherIF

 

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen, tlf. 6251 - 2822