Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev

Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt (juli undtaget) nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 18 RUDKØBING SEJLKLUB  januar 1999

Januar 1999

 

10.000 gæstesejlerdøgn i '98

Et nytår er passeret, og også for Rudkøbing havn er der gjort status over aktiviteterne i 1998.
Selvom de fleste af os oplevede sejlersæsonen 1998 som en af de vejrmæssigt ringeste i mange år, fik det ikke den store betydning for antallet af gæstesejlere i Rudkøbing sidste sommer. Faktisk er nedgangen på kun tre (3!) både i forhold til året før. Sidste år var besøgstallet 8448 båddøgn. Lægges dertil Strynøs tal når man op på omkring 10.000 gæstesejler-døgn. Og hvis så hver båd i snit betaler 80 kroner for en overnatning, giver det en direkte indtægt til Rudkøbing kommune på 800.000 kr, - og det er vist ikke så ringe endda.
- Meget tilfredsstillende
- Besøgstallene er meget tilfredsstillende. Næsten alle andre havne i området har haft endog stor tilbagegang, mellem 25 og 30 procent, siger Mogens Westergaard, vor havnefoged.
Sidste år blev også det første med Rudkøbing-sejleres betaling for anløb til Strynø i højsæsonen, men der foreligger ikke nogen speciel opgørelse over, om den nye Strynø-afgift har holdt de lokale væk fra overnatning på naboøen. Men selvom småøernes anløbstal plejer at være særlig hårdt ramt i somre med dårligt vejr, er det ikke gået nævneværdigt ud over Strynø. Besøgstallet er kun dalet fra 1344 både til 1271, oplyser Mogens Westergaard.
Nytårsparolen
I sin årsberetning opholder havnefogeden sig også flere steder ved navnlig fiskeri - og trafikhavnens manglende vedligeholdelse, og skildrer situationen i nytårsparolen, der lyder "Tag ikke renoveringen af havnen for givet. Uden penge kan renoveringen ikke lade sig gøre", noterer havnefogeden og spiller dermed bolden videre til Rudkøbings politikere.


Søren N. - CherIF

--------------------

Den gamle mastekran flyttes

Lystbådehavnens gamle mastekran er nedtaget for renovering og flyttes i løbet af foråret til den såkaldte Carl Overmanns bro ved siden af beddingen i den gamle del af havnen.
Kranen har i mange år været placeret ved "Biancas montage-bro", men da denne lave bro er i så dårlig stand, at den ikke længere må bruges til formålet, er det besluttet at flytte kranen. Samtidig fjernes broen og der etableres fire nye bådepladser på stedet. De kan så være med til at forkorte den kø af 28 sejlere på havnens venteliste for fastligger-plads.
Inden vore master skal af til efteråret, planlægges også opført et nyt masteskur i det nære bagland til den gamle havn. Desuden vil flere andre forandringer i løbet af året gøre dette hjørne af havnen mere praktisk og brugervenligt, lover havnefoged Mogens Westergaard
.

Søren N. - CherIF

----------------------

Hvor kommer de vagere fra?

Rudkøbing Sejlklubs bestyrelse undrer sig over, hvem der har efterladt tre markeringsbøjer.
- De er lagt ind i vores nye jollehus, men ingen i bestyrelsen ved, hvis de er eller hvor de kommer fra, siger bestyrelsesmedlem Poul Tom Hansen.
Vagerne er monteret med en top-vimpel, en flyde-bold på midten og en kontravægt i bunden.
Hvis nogen klub-medlemmer har en forklaring på mystikken, kan man henvende sig til Poul Tom (tlf. 6251-3046) eller andre medlemmer af bestyrelsen.

Søren N. - CherIF

---------------------

SVENDBORG SENIOR sælges

Sejlbåd D-114, årgang 1976. 19 fods klassiker med kahytsplads til tre-fire
personer. Udstyret med bl. a. fok, genua, spiler og storsejl. Nyere mast og rig. Båden sælges for omkring 25.000 kr.


Henv. Rudkøbing Sejlklub v. formand Kjeld Petersen, tlf. 6251-2647.

---------------------

SØKORT FORTALT

LULU OKHOLM og Jørgen Skaarup er igen blevet skibsejere. Efter salget af "Nagelfar", der overtages i dette forår, har Jørgen og Lulu udkikket og købt et nyt fartøj i den frisiske del af Holland. Der er tale om en kuf (fladbundet og med luffer som sænkbare køle) på godt ti meter, selvfølgelig med sejl, en let-fældelig mast samt en kraftig dieselmotor. Parret håber blandt andet at kunne anvende det nye fartøj til udforskning af det enorme, europæiske net af floder. Det nye Rudkøbing-skib afhentes af Lulu og Jørgen i maj, og vi glæder os til at kunne fortælle Rudskallens læsere mere.


Rudkøbing havns bugserbåd "Rudskallen" (nærværende blad hed det først...!) har fået moderne, digitalt grej ombord. Det lille, men effektive fartøj er blevet udstyret med en DGPS-navigator med en præcision så god, at det nu er muligt at udlægge bøjer i usigtbart vejr.


Hotel Rudkøbing Skudehavns ejer har solgt 44 sommerboliger fra, og det vides at flere af Rudkøbing Sejlklubs medlemmer er blandt køberne. Overtagelsen, der også omfatter svømmehallen, finder sted i maj.


For HENRIK JOHANNES BREDSDORFF sluttede den aktive sejlersæson 1998 med mastenedtagning den 22. december. Et par dage forinden var Johannes på weekendtur til Svendborg og stod hjemover i en frisk nordvesten. Kun omkring halvanden time tog det den motorløse træ-folkebåd at komme ud gennem sundet og over Lunkebugten. - Det er dejlig og billigt at sejle på den årstid. Man slipper for havnefogederne. De vil hellere sidde hjemme og se fjernsyn, lyder det lunt fra Johannes, der på vinterturene er iført en særlig dragt fra Grønland. Lufttemperaturen på denne sejldag få dage før jul: Nul grader.


Prikkerne derude på vandet skal ikke nødvendigvis være gjort af træ eller metal. Kunststof er også en mulighed, og Rudkøbings havnefoged MOGENS WESTERGAARD har i øjeblikket tre plastbøjer på prøve. Foreløbig lover forsøget godt.


REN HERLØV, vor dygtige optimistleder, minder om, at sæsonen for de nye optimister starter tirsdag den 19. januar i klubhuset. Både forældre og børn er velkomne.


Søren N. - CherIF

------

 

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen, tlf. 6251 - 2822