Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev

Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt (juli undtaget) nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 19 RUDKØBING SEJLKLUB  februar 1999

Februar 1999

Hilsen fra Thomas
Hvor er det forfriskende at modtage sådan et billede fra en aktiv sejler med Rudkøbing-rødder - Thomas Laursen, Frederiksberg, søn af Rita og Gerner Laurusen, Rudkøbing og tidligere bl. a. H-bådssejler i klubben. Nu er Thomas blevet bådejer igen:
- I juni købte jeg en en aldrende, men hurtig Vanguard finnjolle fra 1978. I august blev der afholdt DM på Roskilde Fjord, hvor jeg blev nr. 9 (24 deltagere).
- Billedet er mig på Roskilde Fjord under DM, beretter Thomas til Rudskallen.
Vi siger tak for tekst og foto!


Søren N. - CherIF

-------

Klubhusets køleskab får lås på

Rudkøbing Sejlklubs bestyrelse er kommet til den for mange medlemmer kedelige konklusion, at det har vist sig nødvendigt at sætte lås på klubhusets køleskab med sodavand og øl.
Forklaringen er den enkle, at det desværre - over en længere periode - har vist sig umuligt at bringe balance mellem køleskabets kontantbeholdning og beholdningen af drikkevarer.
I fremtiden får kun medlemmer med A og B-nøgler mulighed for at låse køleskabet op, besluttede bestyrelsen på et ekstraordinært møde i klubhuset søndag aften den 24. januar. Samtidig blev det som en ekstra sikkerhedsforanstaltning besluttet at udskifte A og B-låsesystemet.
A eller B-nøgler udleveres til bestyrelsesmedlemmer og enkelte andre, for eksempel klubbens undervisere. En C-nøgle, der kun passer til de udvendige døre, kan købes af alle medlemmer for 100 kroner.
- Vi har absolut ingen mistanke om, hvem der kan have bragt ubalance i køleskabets lille kassebeholdning, men som ansvarlig bestyrelse er vi nødt til at handle, så vi forhindrer, at det sker igen, lyder det fra bestyrelsen.
Låse-udskiftningen koster sejlklubben omkring 3500 kr.


Søren N. - CherIF

--------------------

Sup'gil'
Lørdag den 6. februar kl. 19.00

Tilmelding til Fest & Co. ved
overtjener, chefkok Carsten Larsen
senest onsdag den 3. februar.


Løft røret og tryk 6-2-5-1-2-6-4-6.


Velbekomme til en hyggelig
festaften i klubhuset!

--------------------

Tiende redningsaften
Et af landsæsonens faste holdepunkter er en sejler-aften med søredning på programmet. Onsdag den 20. januar samlede denne lærerige aften, vistnok den tiende af slagsen, omkring en snes medlemmer, navnlig fra undervisninings-holdet til duelighedsbevis. I aftenens løb blev der demonstreret en redningsflåde i Hotel Rudkøbing Skudehavns svømmehal, og der var foredrag plus video i klubhuset.


Søren N - CherIF

----------------------

SØKORT FORTALT - fra livet i Rudkøbing Sejlklub

POUL "Tullebølle Radio" HANSEN og fru JETTE er igen blevet søgående. I efteråret skilte de sig af med en mindre LM-motorsejler, og nu har de anskaffet en Apollo 32 med navnet "Turtle" - en rummelig motorbåd af samme type som her i klubben sejles af bl. a. familien RIECK og af KIRSTEN og MOGENS WESTERGAARD.


Mysteriet om de tre vagere i det nye jollehus er opklaret. Få timer efter januar-nummeret af Rudskallen var kommet på gaden med bestyrelsens efterlysning af vagernes ejer, henvendte et tidligere bestyrelsesmedlem sig til POUL TOM HANSEN og kunne oplyse, at vagerne tilhører - Rudkøbing Sejlklub! De blev indkøbt til et L23-DM for en del år siden, og havde været omhyggeligt opbevaret af det tidligere bestyrelsesmedlem. I mellemtiden er hele bestyrelsen udskiftet, og ingen i den nuværende bestyrelse kunne ane, at det var klubbens egne vager, der pludselig var dukket op i det nye jollehus.


Nej, RUDSKALLEN er ikke begyndt at spare på kuløren. Blåt(!) er de fortrykte ark med bladets navn midlertidigt sluppet op, men alt skulle være på plads igen fra næste nummer. Så der er da noget at glæde sig til i en ellers så leverpostej-farvet årstid. Forresten har vi småhygget lidt om bladets design, så alt skulle fremstå lidt lysere og mere
læservenligt. Hva' syn's du?


Antal læserindlæg 1999: 0!!!!


BERIT og OTTO NIELSEN har solgt deres Nauticat 33 motorsejler, "Mira", ofte benyttet som official-båd til Rudkøbing Sejlklubs store kapsejlads-stævner. Køberen er KAJ
"Alu-stål" SMITH PETERSEN og fru JETTE, der igen bliver sejlende efter at de for en del år siden havde part i skonnerten "Meta".
- Men bare rolig, vi går ikke i land. Tiden er blot inde til, at vi gerne vil have et lidt mindre fartøj. Måske bygger jeg et eller andet selv, lyder det fra Otto Nielsen.


Så er de omfattende forandringer af færgernes lejer i Rudkøbing indledt. Det hele sigter på at gøre plads til den nye, større Marstal-Rudkøbing færge, der planlægges indsat den 1. maj i år.

Søren N. - CherIF

---------------------

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen, tlf. 6251 - 2822