Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev

Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt (juli undtaget) nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 20 RUDKØBING SEJLKLUB 

Marts 1999

 

Motorbåds-folket har
planlagt sæsonen

I lutter taknemmelighed over - her omkring starten af marts - at have modtaget årets første indlæg til Rudskallen, har vi ikke alene valgt at lade det stå først, men vil også benytte lejligheden til at takke motorbådsudvalget for at have planlagt i god tid og ikke mindst for via Rudskallen at have underrettet alle medlemmer. Det sidste burde være en naturlig ting for alle arrangører af aktiviteter i sejlklubben:
"Vi har haft møde i motorbådsudvalget, for at planlægge aktiviteter for denne
sommer. Mødet blev holdt ved Peter Rieck , og vi siger tak for husly.
Der bliver pålidelighedsejlads på torsdage den 27. maj og 3. juni og 10. juni, kl 19, skippermøde en halv time før. Sejladserne bliver som sidste år med små skriftlige opgaver.
Natsejlads bliver lørdag den 11. september fra Rantzausminde havn. Vi mødes eventuelt til aftensmad, der sejles hjem kl 20.
Fisketur bliver lørdag den 23. oktober, hvor vi igen vil prøve lykken i Vejsnæs bugt. Vi starter i klubben kl 8 til morgenkaffe. Der sejles mod Vejsnæs kl. 9.
Der vil som noget nyt i år gjort forsøg på at lave en sørøversejlads, datoen er sat til lørdag 29. maj kl 10 med start i klubben.
Der vil blive tilmelding til alle arrangementer, og det vil blive annonceret i klubbladet, og på opslagstavlen i klubhuset.
Jeg håber at dette kan bruges i bladet , og der er plads til det . Vi vil senere sende noget mere om hvert enkelt arrangement".

Med venlig hilsen Jørgen ( Moby-Dick)

---------------------

Optimistleder efterlyser
børn til jolle-sejlads

Rudkøbing Sejlklubs ihærdige optimist-leder, Rene Herløv, efterlyser børn til sine instruktionsaftener tirsdag kl. 19.00.
Desværre har tilslutningen ikke været overvældende, og det er ærgerligt eftersom bestyrelsen har besluttet på sigt at investere mere i sejlklubbens ungdomsarbejde. Som bekendt kunne Rudskallen fornylig fortælle, at bl. a. klubbens Svendborg Senior er sat til salg, og i den anledning sagde formand Keld Petersen, at en del af det beløb, den vil indbringe kunne anvendes til udvikling af optimist-afdelingen,- for eksempel fornyelse af materiellet.
Rene Herløvs undervisning byder på både praktisk og teoretisk instruktion for sejllystne børn fra omkring skolealderen. Til maj sættes bådene i vandet og den søværts instruktion indledes. Rudkøbing Sejlklub disponerer over en række optimist-joller, så forældrene behøver ikke at investere i materiel for at komme på vandet.
Hvis interessen for optimistsejlads er vedblivende, vælger nogle forældre at anskaffe egen jolle til børnene. Brugtmarkedet er stort og en fin jolle med sejl kan erhverves for nogle få tusinde kroner.
I sæsonen opbevares jollerne på stativet nær det nye jollehus. Master og sejl kommer indendøre mellem de ugentlige fælles-sejladser.
Rudkøbing Sejlklub kan som få andre klubber tilbyde et meget ideelt og beskyttet forvand for de yngste. Den lille bugt mellem lystbådehavnens nordre mole og dæmningen ved Langelandsbroen er ideel og sikker til øvelserne for de mindste. Alle sejladser afvikles fuldt sikkerhedsmæssigt af voksne instruktører og forældre i klubbens motordrevne fartøjer.
- Forældre og børn er meget velkomne til at ringe til mig og høre nærmere om optimistsejladsen, og forældre må også gerne overvære en eller flere undervisningsaftener, siger Rene Herløv, og minder om, at sejlklubbens medlemmer måske også kunne gøre "naboens søen eller datter" interesseret i optimist-sejlads.
I øvrigt er klubbens tidligere samarbejde med spejdere på Sydlangeland ophørt. Derfor skal vi selv skaffe alle optimister,- så husk: Dagens optimister er morgendagens aktive voksen-medlemmer!


Søren N. - CherIF

--------------------

SØKORT FORTALT
-
fra livet i Rudkøbing Sejlklub

Selvfølgelig skal en sejlklub-formand have udsigt ud over vandet, tænkte Keld PeTersen og blev hurtigt enig med fru LENE, efter at parret havde besluttet sig for at sælge deres ejendom i Nørregade i Rudkøbing for at flytte til noget mindre. Og den 15. februar rykkede vor formand ind på den nye adresse, et af de små, hyggelige huse på Bellevue. Gadenummeret er 49 og telefonnummeret er uændret.


RUDSKALLEN i sin nuværende form som Danmarks vistnok eneste månedlige sejlklub- nyhedsbrev er nu kommet tyve gange, et lillebitte jubilæum, som vi passerer i stilhed, men dog med at minde om, at vi altid gerne vil høre medlemmernes uforbeholdne mening om form, stil, indhold m. v..

Et par snese medlemmer varmede sig på indholdet i de dybe tallerkener, da Festudvalget bød til suppegilde lørdag den 6. februar. Og der var (heldigvis) mange nye ansigter i blandt, forlyder det.

Søren N. - CherIF

---------

Generalforsamling
Hermed varsles til alle medlemmer
Rudkøbing Sejlklubs generalforsamling 1999 i klubhuset:

Lørdag 17. april kl. 14.30.

Generalforsamlingen indledes med
standerhejsning foran klubhuset
kl. 14.00. Vel mødt til alle.


Bestyrelsen

---------------------

Forårstilbud!!!


Svendborg Senior 19 fods sejlbåd med kahyt sælges for ca. 25.000 kr.
To Laser-joller sælges for hver ca. 5000 kr.


Nærmere oplysning hos Rudkøbing Sejlklubs bestyrelse.
Navne og telefonnumre - klik her.

--------

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen, tlf. 6251 - 2822
 

Nyhedsbrev no. 20 RUDKØBING SEJLKLUB  marts 1999

Marts 1999

 

Motorbåds-folket har
planlagt sæsonen

I lutter taknemmelighed over - her omkring starten af marts - at have modtaget årets første indlæg til Rudskallen, har vi ikke alene valgt at lade det stå først, men vil også benytte lejligheden til at takke motorbådsudvalget for at have planlagt i god tid og ikke mindst for via Rudskallen at have underrettet alle medlemmer. Det sidste burde være en naturlig ting for alle arrangører af aktiviteter i sejlklubben:
"Vi har haft møde i motorbådsudvalget, for at planlægge aktiviteter for denne
sommer. Mødet blev holdt ved Peter Rieck , og vi siger tak for husly.
Der bliver pålidelighedsejlads på torsdage den 27. maj og 3. juni og 10. juni, kl 19, skippermøde en halv time før. Sejladserne bliver som sidste år med små skriftlige opgaver.
Natsejlads bliver lørdag den 11. september fra Rantzausminde havn. Vi mødes eventuelt til aftensmad, der sejles hjem kl 20.
Fisketur bliver lørdag den 23. oktober, hvor vi igen vil prøve lykken i Vejsnæs bugt. Vi starter i klubben kl 8 til morgenkaffe. Der sejles mod Vejsnæs kl. 9.
Der vil som noget nyt i år gjort forsøg på at lave en sørøversejlads, datoen er sat til lørdag 29. maj kl 10 med start i klubben.
Der vil blive tilmelding til alle arrangementer, og det vil blive annonceret i klubbladet, og på opslagstavlen i klubhuset.
Jeg håber at dette kan bruges i bladet , og der er plads til det . Vi vil senere sende noget mere om hvert enkelt arrangement".

Med venlig hilsen Jørgen ( Moby-Dick)

---------------------

Optimistleder efterlyser
børn til jolle-sejlads

Rudkøbing Sejlklubs ihærdige optimist-leder, Rene Herløv, efterlyser børn til sine instruktionsaftener tirsdag kl. 19.00.
Desværre har tilslutningen ikke været overvældende, og det er ærgerligt eftersom bestyrelsen har besluttet på sigt at investere mere i sejlklubbens ungdomsarbejde. Som bekendt kunne Rudskallen fornylig fortælle, at bl. a. klubbens Svendborg Senior er sat til salg, og i den anledning sagde formand Keld Petersen, at en del af det beløb, den vil indbringe kunne anvendes til udvikling af optimist-afdelingen,- for eksempel fornyelse af materiellet.
Rene Herløvs undervisning byder på både praktisk og teoretisk instruktion for sejllystne børn fra omkring skolealderen. Til maj sættes bådene i vandet og den søværts instruktion indledes. Rudkøbing Sejlklub disponerer over en række optimist-joller, så forældrene behøver ikke at investere i materiel for at komme på vandet.
Hvis interessen for optimistsejlads er vedblivende, vælger nogle forældre at anskaffe egen jolle til børnene. Brugtmarkedet er stort og en fin jolle med sejl kan erhverves for nogle få tusinde kroner.
I sæsonen opbevares jollerne på stativet nær det nye jollehus. Master og sejl kommer indendøre mellem de ugentlige fælles-sejladser.
Rudkøbing Sejlklub kan som få andre klubber tilbyde et meget ideelt og beskyttet forvand for de yngste. Den lille bugt mellem lystbådehavnens nordre mole og dæmningen ved Langelandsbroen er ideel og sikker til øvelserne for de mindste. Alle sejladser afvikles fuldt sikkerhedsmæssigt af voksne instruktører og forældre i klubbens motordrevne fartøjer.
- Forældre og børn er meget velkomne til at ringe til mig og høre nærmere om optimistsejladsen, og forældre må også gerne overvære en eller flere undervisningsaftener, siger Rene Herløv, og minder om, at sejlklubbens medlemmer måske også kunne gøre "naboens søen eller datter" interesseret i optimist-sejlads.
I øvrigt er klubbens tidligere samarbejde med spejdere på Sydlangeland ophørt. Derfor skal vi selv skaffe alle optimister,- så husk: Dagens optimister er morgendagens aktive voksen-medlemmer!


Søren N. - CherIF

--------------------

SØKORT FORTALT - fra livet i Rudkøbing Sejlklub

Selvfølgelig skal en sejlklub-formand have udsigt ud over vandet, tænkte Keld PeTersen og blev hurtigt enig med fru LENE, efter at parret havde besluttet sig for at sælge deres ejendom i Nørregade i Rudkøbing for at flytte til noget mindre. Og den 15. februar rykkede vor formand ind på den nye adresse, et af de små, hyggelige huse på Bellevue. Gadenummeret er 49 og telefonnummeret er uændret.


RUDSKALLEN i sin nuværende form som Danmarks vistnok eneste månedlige sejlklub- nyhedsbrev er nu kommet tyve gange, et lillebitte jubilæum, som vi passerer i stilhed, men dog med at minde om, at vi altid gerne vil høre medlemmernes uforbeholdne mening om form, stil, indhold m. v..

Et par snese medlemmer varmede sig på indholdet i de dybe tallerkener, da Festudvalget bød til suppegilde lørdag den 6. februar. Og der var (heldigvis) mange nye ansigter i blandt, forlyder det.

Søren N. - CherIF

---------

Generalforsamling
Hermed varsles til alle medlemmer
Rudkøbing Sejlklubs generalforsamling 1999 i klubhuset:

Lørdag 17. april kl. 14.30.

Generalforsamlingen indledes med
standerhejsning foran klubhuset
kl. 14.00. Vel mødt til alle.


Bestyrelsen

---------------------

Forårstilbud!!!


Svendborg Senior 19 fods sejlbåd med kahyt sælges for ca. 25.000 kr.
To Laser-joller sælges for hver ca. 5000 kr.


Nærmere oplysning hos Rudkøbing Sejlklubs bestyrelse.

--------

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen, tlf. 6251 - 2822
 


 

[