Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev

Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt (juli undtaget) nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 21 RUDKØBING SEJLKLUB 

April 1999

Så vender vi fiskene

Vor kasserer Ole Nielsen lå hjemme på divaneseren og nærlæste Rudkøbing Sejlklubs vedtægter. Så vågnede han brat af døsen, da han læste en formulering om, at klubstanderens motiv skulle være lig motivet på Rudkøbings byvåben. Det vil sige tre blå fisk af en eller ubestemmelig art. - Men hov, så der da noget galt med vores stander, tænkte Ole og tjekkede det: Jo, ganske rigtigt: Sejlklubbens fisk vender modsat de tre i byvåbenet. Her vender de halen mod styrbord, men i klubstanderen virrer de mest med hovedet, når vinden blæser. Det ville altså være både korrekt og naturligt, at få klubbens fisk vendt - og det foreslog Ole så i bestyrelsen.
Her virrede man op og ned med hovederne, og så var den sag klaret. Uden den store palaver blev det vedtaget at kalde fiskene til orden, så byvåben og klubflag holdt samme kurs. Samtidig blev det besluttet, at fiskene ikke skulle vendes fra en dag til en anden. Eksisterende brevpapir, mærkater, emblemer m. v. skulle bruges op, så ændringer vil træde gradvis i kraft. Men allerede nu er det synligt, bl. a. i den trykte udgave af Rudskallen. Også på de nye klubstandere, hvor motivet indtil videre er lidt mere detaljeret, er fiskene vendt.
Når fiskene - nogen siger rudskaller andre makreller - har vendt forkert i klubstanderen i mange år, kan det skyldes, at de blev roteret rundt i byvåbenet i slutningen af 1940'erne - små 25 år efter sejlklubben blev stiftet. Måske har den daværende bestyrelse ikke taget initiativ til at ændre på fiskene, og så gik sagen vel i glemmebogen. - indtil 1999!

Søren N. - CherIF

--------

Standerhejsningsfest

HVORNÅR: Lørdag den 17. april 1999 kl. 19.00 i klubhuset.
MENU:
Velkomst drink
Forret: Rejecocktail
Hovedret: Gammeldags oksesteg
Natmad: Lidt ost
PRIS: 100 kroner pr. kuvert
CHEFKOK: Jan Sørensen
DRIK: Vin, øl, vand og spiritus til klub-priser
MUSIK: Vi har lejet jukebox i 1950'er-stil, så der kan danses til den lyse morgen, derfor er nu mulighed for at få luftet danseskoene.
TILEMELDING: Senest torsdag 15. april til Birthe og Jan Sørensen, tlf. 6251 - 3862 eller til Lillian og Carsten Larsen, tlf. 6251 - 2646.

----------------------------

Pinsetur til Birkholm
Turudvalget inviterer til pinsetur til Birkholm den 22-23-24 maj. Vi har lejet forsamlingshuset lørdag og søndag. Vi mødes til eftermiddagskaffen lørdag kl 14.30. Spisning kl 18,30 i forsamlingshuset med medbragt mad og drikke. Senere på aftenen er der pakke-spil. Voksne medbringer en pakke til værdi ca. 20 kr. Søndag kl. 10,00 er der skippermøde i forsamlingshuset, hvor turudvalget giver morgenbrød og Gammel Dansk, (medbring selv kaffe, smør og ost). Pris for voksne 35 kr. Da indkøbsmulighed er begrænset: Husk proviant hjemmefra og fyld vandtanken. Tilmelding senest 14 maj til turudvalget: Lene 6251- 2647, Sanne 6251-4811, Kaj 6251-3581, Per 6251-2667, Erling 6251-5546 eller Jørgen 6257-1210.

Jørgen - Moby Dick

--------------

SØKORT FORTALT -
fra livet i Rudkøbing Sejlklub

HENNING RASMUSSEN, Rudkøbing - skipper på en Møn 830 - er i telefonen: - Jeg synes bundmalings-debatten er løbet af sporet. Den handler jo efterhånden mest om Hempels produkter. I de seneste år har jeg brugt Penguin Yachting-bundmaling, og den indeholder ingen af de omtalte, miljøskadelige biocider.Jeg har de bedste erfaringer med Penguin, siger Henning og henviser til materiale, han har faxet til Rudskallen.Heraf fremgår, at Penguins bundmaling også vil leve op til de krav, der siges at gælde fra år 2003.

CARSTEN LARSEN fra bestyrelsen spørger, om nogen i klubben har lyst til at overtage arbejdet med at planlægge Rudkøbing Sejlklubs frivillige arbejdskraft til Langelands Festival. Klubben plejer at score en lille tudse pr. medarbejder - og de enkelte medarbejdere får fripas til festivalen for omkring en snes timers arbejde på pladsen. Ring til Carsten!
s Alle medlemmer af Rudkøbing Sejlklubs bestyrelse har - så vidt vides - besluttet sig for at genopstille til valget lørdag den 17. april.

Søren N. - CherIF

--------------------

Kapsejlads-sæson tæt på

Så har sejladsudvalget haft kalenderen fremme og plottet en række onsdage ind for afvikling af de traditionelle aftensejladser. Inden det går løs på de sædvanlige kapsej-
ladsbaner, beder Flemming Hansen fra udvalget om, at interesserede møder op til en lille planlægningssnak i klubhuset onsdag den 28. april kl. 19.00.
Første startskud på banen lyder onsdag den 12. maj, og der sejles indtil skolesommerferien. Dysterne fortsætter fra den 11. august til midt i september, alt i alt 12 sejladser. Små både starter 19.00 - ti minutter før de store.
Det koster en hund at melde sig til, og der plejer at være fine sejler-præmier til standerstrygningen.
Alle sejladser afsluttes med klubhus-hygge.


Søren N. - CherIF

----------------

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen,
tlf. 6251 - 2822