Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev

Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt (juli undtaget) nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 22 RUDKØBING SEJLKLUB 

Maj 1999

Klubben i fremgang

En af de måske mere upåagtede meldinger på Rudkøbing Sejlklubs generalforsamling 17. april var kasserer Ole B. Nielsens positive oplysning om, at klubbens medlemstal er i fremgang. Siden sidste års generalforsamling er sejlklubbens medlemstal steget med omkring 40, - eller et kontingent-plus på 13.000 gode kroner i regnskabet.
- Jeg har ikke en direkte forklaring på fremgangen, men det skyldes vel dels flere både i havnen og dels en stor interesse for vore undervisnings-aktiviteter, siger Ole B. Nielsen.
Generalforsamlingen var i øvrigt præget af en sejlklub på stabil kurs og med masser af aktivitet. Nogle af de mere synlige fra årets gang var medlemmernes opførelse af et jollehus, maling af klubhuset og beslutningen om at vende fiskene i klubstanderen. På udgiftssiden talte også, at klubbens mindste ledsagerbåd, Dori'en, har fået ny motor og nyt styregrej.
Generelt havde formand Kjeld Petersen ros til alle udvalg, men beklagede dog, at det trods en dygtig optimistleder ikke var lykkedes at tiltrække flere børn og unge til junior-afdelingen.
Et andet af årets mindre mindeværdige punkter var en kontant manko i klubhusets drikkevaregnskab. For at hindre gentagelser har køleskabet nu fået monteret lås, og muligheden for opstilling af en automat vil nu med generalforsamlingens opbakning blive undersøgt af Carsten Larsen fra bestyrelsen.
Et af de glædelige punkter fra årets gang var den store lyst til at lære mere om færdsel på havet. Klubbens skolemester, Bent Jensen, har haft 17 medlemmer til undervisning i VHF og hele 23 til dueligheds-tegn. Alle bestod, og vi skal snarest muligt bringe en navneliste. Hertil kommer undervisning til yachtskipper 1 og 3 forestået af Eigil Olsen.
Generalforsamling og debat blev på vanlig myndig vis styret af havnefoged Mogens Westergaard.

Søren N. - CherIF

--------

Klubhus males kompasset rundt

En af sidste års store opgaver var maling af det nu ti år gamle klubhus. Malerarbejde lå i forlængelse af opførelsen af det nye jollehus, så det blev et forår og en sommer i de praktiske opgavers tegn med følgeligt alvorligt træk på klubbens faste stok af frivillige.
På generalforsamlingen kom det frem, at Jytte og Per Munch havde foreslået, at der allerede næste år igangsættes en turnus, så en af de fire klubhusfacader hvert år får en tår maling på både brædder og vinduer. Samtidig males vinduerne på den modsatte facade. Det sikrer dels, at arbejdet bliver overkommeligt og dels, at alle facade-flader males hvert fjerde år og at vinduerne får et strøg hvert andet år. Forslaget blev vedtaget.
Senere forslag
På generalforsamlingen blev også besluttet at ændre vedtægterne, så forslag kan indsendes til bestyrelsen så sent som syv dage før generalforsamlingen. I de gamle vedtægter skulle forslag være indsendt senest 1. februar og dermed op til næsten to måneder før generalforsamlingen. Forslaget blev stillet af Poul "Tullebølle " Hansen.


Søren N. - CherIF

----------------------------

Sagt på general-forsamlingen:
Finn Birger Hansen: Vendingen af fiskene i klubstanderen burde være drøftet bredere og mere indgående. Vi har dog haft den gamle stander i 73 år! Og så burde vedtægterne ikke være koblet til byvåbnets udseende. Hvad nu hvis kommunen beslutter at sætte tre strudse i byvåbenet?


Susanne Herløv: Desværre har søndagssildebordene haft dårlig opbakning. Flyt dem til lørdag og arranger dem mere rationelt og med færre involverede.

Per Kjær: Køb en ølautomat til klubhuset. Det fjerner mistanke og kan vel betale sig?

Peter Hagh: Lav en revne i muren og en ølpengeboks i depotrummet. Det er meget billigere. Det er jo ikke øllerne, der bliver uretmæssigt fjernet.

Gerner Rasmussen: Flere af klubbens medlemmer burde uddanne sig til at kunne afvikle stævner. Vi lever på lånt arbejdskraft.

Sonnich Sonnichsen: Jeg vil gerne opfordre til, at Rudkøbing Sejlklub melder sig ind i tursejlerforeningen.

Niels Koll: Malingen af klubhuset burde fordeles mellem de enkelte broer.


Søren N. - CherIF

--------------

Nye folk i klubbens udvalg

Hverken kontingent eller bestyrelse blev forandret på generalforsamligen, men der skete en række udskiftninger i klubbens faste udvalg:
Vedligeholdelsesudvalg: POUL TOM HANSEN træder ind som bestyrelsesrepræsentant. Øvrige: Erling Pedersen og Kaj Hansen.
Husudvalg: BIBBER SØRENSEN nyvalgt. Øvrige: Lene Pedersen, Karan og Peter "Fru Kristoff" Hansen. Ud: Poul Tom Hansen.
Festudvalg:JØRGEN LARSEN træder ind som bestyrelsesrepræsentant. JAN SØRENSEN nyvalgt. Ud: Carsten Larsen, Jimmy arsen og Susi Larsen.
Sejladsudvalg: Uforandret - Flemming Hansen, Flemming Tolbod, Jan Sørensen og Keld Pedersen.
Turudvalg: CARSTEN LARSEN træder ind som bestyrelsesrepræsentant. ERLING PEDERSEN nyvalgt. Øvrige: Kaj Hansen, Susanne Herløv og Per Munch Nielsen. Ud: Jørgen Larsen og Robert Jensen.
Motorbådsudvalg: Uforandret - Jørgen Larsen, Sonnich Sonnichsen og Finn Petersen.
Bladudvalg: Uforandret - Søren Stidsholt Nielsen, Berit Niebuhr, Jørgen Jensen, Gitte Kjær, Per Kjær, Helle Svensson og Poul Tom Hansen.
Juniorafdeling: Uforandret - Rene Herløv er leder. Forældreudvalg: Katja Wohlgemuth, Uffe Mogensen. Ud: Eva Justenborg,
Sonnich Sonnichsen og Peter Lenskjold.
Revisor: Jimmy Larsen nyvalgt. Ud: Gitte Kjær.

Søren N. - CherIF

--------------------

Sensommertur og åletur fastlagt

Sejlklubbens turudvalg har sat datoer på den traditionelle sensommertur, og det bliver i weekenden den 21.-22 august. Målet er endnu ukendt. Den sæsonafsluttende åletur til Strynø (?) gennemføres lørdag den 25. september. Og indtil den 14. maj modtager turudvalget tilmeldinger til pinseturen til Birkholm (se udførlig omtale i forrige nummer af Rudskallen)


Søren N. - CherIF

----------------

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen,
tlf. 6251 - 2822