Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev

Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt (juli undtaget) nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 23 RUDKØBING SEJLKLUB 

Juni 1999

- Glædeligt at mange vil lære

Vinterens undervisning i Rudkøbing Sejlklub er slut. Det har været en travl sæson med mange elever på holdene, og vi kan nu begynde at gøre resultaterne op.
VHF-kurset sluttede med prøve på Svendborg Navigationsskole i begyndelsen af november 1998.
Følgende fik et certifikat: Jørgen Hoff, Poul Erik Rasmussen, Svend Sørensen, Ove Schuldt, Poul Arne Hansen, Poul Winther Jensen, Peter Madsen, Ole Hoy Jørgensen, Catherine Bomann Jensen og Henning Jensen.
I alt 27 elever startede i efteråret på duelighedsholdet - 17 af dem nåede at aflægge den praktiske del af prøven inden efterårsstormene satte en stopper for sejladserne.
Den teoretiske undervisning sluttede med prøve i marts 1999. I alt 23 elever gik op og bestod prøven: Anne Lindahl, Launy Lindahl, Regnar Koefod Sørensen, Erik Hoite Andersen, Erik Dirksen, Karen Dirksen, Bente Vind, Hans Henrik Rasmussen, Einar H. Brahm, Ingrid Andersen, Hans Andersen, Poul Winther Jensen, Marie Vogensen, Eva Schuldt, Susanne Andersen, Peter Jølck, Berit Niebuhr, Gitte Niebuhr, Flemming Petersen, Bodil Sørensen, Svend Sørensen, Jørgen Verner Sørensen og Uffe L. Mogensen.
Tak til Finn Birger Hansen, der som censor ved prøven som sædvanlig gjorde et godt stykke arbejde.
Tillykke til alle med resultaterne!
De elever, der er gået op til yacht-
skipper-eksamen har i skrivende stund ikke fået resultaterne. (Vi håber at kunne bringe navnene senere, red.).
Det er glædeligt, at interessen for at dygtiggøre sig stadig er stor blandt sejlerne. Tak for en god sæson og for et godt kammeratskab!


Bent Jensen, skolemester

--------

Gør mere for klubbens tursejlere

s Da hovedparten af de aktive sejlere i Rudkøbing Sejlklub er tursejlere, synes jeg, at klubben (læs bestyrelsen) godt kunne gøre lidt mere for tursejlerne. Jeg henviser derfor til disse to små artikler, som jeg har "klippet" i Danmarks Tursejlerforenings medlemsblad. Jeg er selv medlem af D. T. og jeg vil foreslå, at Rudkøbing Sejlklub melder sig ind i D. T., da dette kunne være til glæde og nytte for mange af vore medlemmer.
Udover det, de to artikler omhandler, har
D. T, mange spændende arrangementer som beskrives i medlemsbladet Tursejler Information, der udkommer fire gange om året.

Mine klip fra Tursejler Information dec. 1998:
"Er du klar over?
Danmarks Tursejlerforening har nu 87 medlemsklubber tilsluttet, fordelt over hele Danmark.
Er din klub blevet medlem? Det koster kun din lokale forening 300 kroner om året at være medlem.
Alle medlemmer i klubben kan nu blive medlem af Danmarks Tursejlerforening for 170 kroner. I medlemsskabet modtager man som det mest kontante bevis en ansvarsforsikring til sin båd med helårlig sejladsdækning.
Vi er inden for de sidste måneder blevet konfronteret med, at denne forsikring vil koste op til 900 kroner gennem tilfældigt valgt forsikringsselskab.
Tilslut jer til Danmarks Tursejlerforening, og få de kollektive fordele sammen med andre danske fritidsejlere.
---
Internationalt bådcertifikat
Vi leverer vore medlemmer et internationalt bådcertifikat. Certifikatet leveres til kostprisen 100 kroner. Skriv til: Danmarks Tursejlerforening, Fribertsvej 12, 5300 Kerteminde eller fax 6532 4693 og bed om skema og girokort.
Skemaet indeholder alle de oplysninger, der skal med i certifikatet.
Der er ca. 14 dages leveringstid fra vi modtager skemaet retur til I har certifikatet".


Med venlig hilsen
Peter "Langfart" Rieck, "Slap A"

----------------------------

Tidevandsstrømmen i Svendborg Sund sommertid 1999

Firmaet "Mageløs Reklame" udgiver et gratis blad, "Maritim Velkomst - Svendborg". Magasinet er til stor glæde for sejlere i det sydfynske, bl. a. medopdaterede oplysninger om havne m. v.
Bent Magelund fra ovennævnte firma har givet Rud-skallen lov til kopiering af tabellen over strømmen i Svendborg Sund - og med visse modifikationer gælder den også for Rudkøbing Løb:
- når strømmen i Svendborg Sund er vestgående, er den sydgående i Rudkøbing Løb.
- når strømmen i Svendborg Sund er østgående, er den nordgående i Rudkøbing Løb .. begge dele med få minutters forskydning.
Lav selv kopier af tabellen til båd og opslagstavlen hjemme ... så kan du lette/anduve, når strømmen er med ... mageløst, ikk' ?


Jens Cortsen-Møller, "Ra"

 

(Du kan evt.printe ud of sætte op i størrelse)

 

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen,
tlf. 6251 - 2822