Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev

Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt (juli undtaget) nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 24 RUDKØBING SEJLKLUB 

August 1999

Alletiders DM for H-både

Hvis der er noget Rudkøbing Sejlklkub selv er Danmarksmester i - så er det i at afvikle DM'er. Den dristige konklusion bygger på udsagn fra mange af de H-bådssejlere, der i juli tilbragte fire-fem vellykkede dage i Rudkøbing Sejlklubs regi.
- Vel var der da skønhedsfejl, men i det store og hele må vi sige, at det gik forrygende godt. Det tror jeg, er det helhedsindtryk alle har - og ikke mindst H-bådssejlerne, siger Rudkøbing Sejlklubs formand, Keld Pedersen.
Også kasserer Ole B. Nielsen lyder som en tilfreds mand. Regnskabet er endnu ikke afsluttet, men allerede nu ligger det fast, at der bliver tale om en pænt overskud til Rudkøbing Sejlklub. Det skyldes ikke mindst en meget stram økonomisk styring, og så den glædelige kendsgerning, at mange frivillige under ledelse af Carsten Larsen påtog sig at yde en indsats med madpakker, morgenmad, grill-aften og festmenu. Ved tidligere stævner er en væsentlig del af disse ydelser leveret ude fra byen - og dermed ikke i nær samme grad en indtægtskilde for sejlklubben.
I alt omkring et halv hundrede sejlklub-medlemmer var i sving før og under afviklingen af DM, og i nær fremtid vil bestyrelsen indkalde til et efterkritik-møde. På dette møde skal også loddes stemningen for at holde en tak-for-indsatsen-fest for de DM-frivillige.
I øvrigt blev resultatet af de i alt syv gennemførte kapsejladser på banen mellem Tåsinge, Langeland og Thurø, at den regerende verdensmester, Bo Selko, Jyllinge nu også er dansk mester. På andenpladsen kom den hidtidige Danmarksmester, Herluf Jørgensen, Skagen efterfulgt af svenskeren Jan Gustaffson og Morten Nielsen, Roskilde. På en meget flot femteplads fulgte mangeårigt medlem af Rudkøbing Sejlklub, Erik Jacobsen, nu Silkeborg, i sin her i havnen kendte H-båd »Miss Denmark«. Eneste Rudkøbing-deltager, Niels Chr. Kokkenborg, fik plads nummer 39 af 41.

Søren N. - CherIF


--------

En lemsteraak til havnen

- Nej, nej, - det er ikke en kuf, men en lemsteraak, har Jørgen Skaarup og Lulu Okholm korrekset talrige gange i de seneste uger, når snakken uundgåeligt er kommet ind på parrets nye båd - vel nok Rudkøbing havns mest særprægede lystfartøj.
Bag betegnelsen lemsteraak gemmer sig den simple forklaring, at det er en ark, et skib af en type, der stammer fra den hollandske by Lemmer.
Med en længde på omkring ti meter og en bredde på små fire meter plus en noget fladtrykt snude og hæk, er der lagt op til såvel kæmpe-cockpit som balsal om læ. Der er ståhøjde overalt - også selvom dybgangen kun er 85 cm.
- Den sejler utrolig godt, også på kryds, lyder den foreløbige kommentar fra skipper Jørgen Skaarup efter at have ført lemsteraak'en fra Holland og hjem til Rudkøbing. Krydsegenskaberne er fine takket være de optimalt udformede sværd, der kan sænkes langs skibets fribord. - De har nærmest form som flyvinger, siger Jørgen Skaarup.
Nu glæder Lulu og Jørgen sig til rigtig at få afprøvet det nye fartøj, og selvom hjemturen fra Holland skabte lidt dramatik i de trafikerede kanaler, afholder det ikke parret fra i fremtiden at dyrke sejlads på de europæiske kanaler.
Den nye lemsteraak er yderst velholdt, er en snes år gammel og hedder - inspireret af sit potente bovspryd - »Enhjørningen«.
Lulus og Jørgens forrige skib gennem 23 år,»Nagelfar« er solgt til et tysk par, Ursula og Hanns med nære relationer til Langeland. Nu hedder den smukke træ-yacht »Solvej« og er hjemmehørende i Dageløkke.


Flere nye skibe og navne
Også Manja og Claus Petersen har fået nyt skib. Impala 27'eren »Søs II« er solgt til Middelfart, og Manja og Claus er blevet af ejere af en velpasset Elvstrøm-Örnvik motorsejler, den tidligere »Debillis« af Rudkøbing. Nu hedder den »Søs III« og fik i øvrigt sit navn under en spontan navngivnings-ceremoni til oprydningen efter H-båds DM. Ved samme lejlighed blev bådens bæredygtighed afprøvet. Ikke under en snes Rudkøbing-sejlere var ombord i nogle festlige minutter den søndag aften.
Jørgen Sommer har igen fået båd, nu en fin LM 27 hentet i Thisted og med navnet »Athene«. Og JETTE og KAI SCHMIDT PETERSEN har givet deres Nauticat 33 navnet »Ma Belle«, Otto og Berit Nielsens tidligere »Mira« .

Søren N. - CherIF


----------------------------

PKA-Cup Tåsinge Rundt

En af sensommerens Rudkøbing Sejlklub-traditioner er distancekapsejladsen PKA Cup Tåsinge Rundt. I år gennemføres den lørdag den 28. august, oplyser klubbens næstformand, Flemming Hansen fra kapsejladsudvalget.
Sejladsen er på i alt 30 sømil og sættes igang med individuel start, således at båden med det højeste TA-98 mål starter først. Bådene skal være i mål igen senest lørdag kl. 20.00. Præmieoverrækkelsen finder sted, når sidste båd er kommet i mål. Der er præmier til hver fjerde startende båd og fra kl. 20 er der fællesspisning af medbragt mad i klubhuset. Tilmelding skal ske senest mandag den 23. august til Flemming Hansen, Keld Pedersen eller Flemming Tolbod (6251-3702). Startgebyr: 100 kr.

Søren N. - CherIF

--------------------------------

Søkort fortalt - fra livet i Rudkøbing Sejlklub:

BERIT NIEBUHR, sygeplejerske og Polaris Drabant-sejler i »PonDus« kom ekstraordinært på arbejde, som gast ombord i DM-banens måltagningsbåd, »Vitus«. En af de svenske H-bådssejlere havde fået en bom i hovedet og blev således professionelt nødforbundet ude på kapsejladsbanen.


Såvel formandsbåden Bianca Lido »Chip« og næstformandsbåden Bianca 28 »Diana« fører for tiden det bornholmske flag under styrbord saling. Forklaringen er den enkle, at KELD PEDERSEN og FLEMMING HANSEN sammen med deres familier gennemførte en vellykket sommertur til klippeøen.


En hel del gæstesejlere har i sommerens løb nydt godt af Rudkøbing havns nyeste tilbud: Et gratis og frit tilgængeligt urtebed med bl. a. purløg og persille. Den nye facilitet er placeret i et stort betonrør foran Rudkøbing Sejlklubs hus.

Mange Rudkøbing-sejlere har indledt forberedelsen til alderdommen, og nu har også HELLE SVENSSON og POUL TOM HANSEN, valgt at investere i rulleforsejl til deres Thurø 33, »Rosamunde«. Den nye bekvemmelighed leveres fra DK Sails i Rudkøbing i september.


Søren N. - CherIF

--------------------

 

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen,
tlf. 6251 - 2822