Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev

Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt (juli undtaget) nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 27 RUDKØBING SEJLKLUB 

November 1999

Så stryger vi standeren

Nu da sæsonen går på hæld, har fest-udvalget haft møde for at planlægge vinteren. Her er de vigtigste meddelelser til Rudkøbing Sejlklubs medlemmer, hedder det i et brev fra Jørgen Larsen fra festudvalget:


STANDERSTRYGNINGSFEST
Der bliver tratitionen tro afholdt standerstrygningsfest
Lørdag den 6 november 1999 kl. 19.00
i Rudkøbing Sejlklubs lokaler.

Menuen er
Velkomstdrink
Skipperlabskovs
Irsk kaffe
Natmad

Kuvertprisen er 100 kr. pr. person. Drikkelse kan købes til klubpriser.
Tilmelding senest torsdag 4. november kl . 18,00 til Jan Sørensen (tlf. 6251 - 3862) eller Jørgen Larsen (tlf. 6257 - 1210)


SILDEBORDE IGEN
Festudvalget har desuden ved et møde den 11. oktober besluttet, at sildeborde om søndagen i denne vinter kun bliver to gange hver måned. Vi starter i november.
Datoer for vinterens sildeborde i klubhuset:

14 og 28. november 1999
16. og 30. januar 2000
13. og 27. februar 2000
12 og 26. marts 2000

Prisen pr. gang er 35 kroner plus drikkevarer. Ta' selv bordet er dækket fra kl. 12.00.

JULESTUE
Onsdag den 8 december kl 19,00 er der julehygge med gløgg og æbleskiver i klublokalerne.
Med venlig hilsen og på gensyn på udvalgets vegne....


Jørgen Larsen, Moby-Dick


--------

Rudkøbing-sejler fint
placeret i Østrig

»Mandag den 6. september startede min far og jeg bilen og satte kursen mod Neusiedlersee ved Wien i Østrig«, indleder Laser-
sejleren Michael Koll sin beretning om fire dages deltagelse i Third Austrian Interfal Lake Week, - et europæisk Eurolymp-ranglistestævne for olympiske bådklasser.
Rudskallen citerer fra Michaels dagbog:
»Onsdag den 8. september vågnede vi op til solskin og ni sekundmeter vind. Det blev en dag, hvor jeg sejlede to sjette, en femte og en fjedeplads hjem.
Torsdag startede med solskin og omkring otte sekundmeter vind. Jeg startede dagen med to sjettepladser. I anden sejlads blev jeg idømt en straf på 720 grader af den sejlende dommer, da han mente, at jeg brugte kroppen lige lovlig meget på læns (læs: hvis du bevæger kroppen rigtigt og pumper sejlet på det rigtige tidspunkt, får du et femte gear på slør og læns)... Jeg var nu ikke enig i denne afgørelse... Jeg gav den så en ekstra spand kul i de to sidste sejladser og sluttede på en fjerde og en anden plads.... Om aftenen besøgte min far og jeg en vingård i en lille landsby. Vores kærlighed faldt på en egefadslagret rødvin årgang 1997 - en herlig oplevelse.
Fredag blev det til tre sejladser med placeringerne fem, seks og syv. Om aftenen var der gratis mad i sejlklubben, som dog ikke var noget at skrive hjem om. Slovakkerne var derimod henrykte, men de havde også levet af Pedigree Pal (læs: hundemad) de to foregående dage (hvem sagde vov?).
Lørdag blev en meget varm og vindstille dag, så sejlet blev der desværre ikke. Til gengæld fik vi lov at sidde og svede i vores våddragter i et par timer, inden stævneledelsen besluttede sig til at opgive håbet om at få sejlet den dag.
Jeg sluttede stævnet på en samlet femteplads med placeringerne 6, 6, 4, 5, 6, 6, 4, 2, 6, 5, 7. Jeg kunne dermed drage hjem med en flot præmie og to flasker af den lokale hvidvin.
I anledning af præmieoverrækkelsen var de deltagende nationers flag hejst. Jeg var stolt over som eneste dansker i stævnet at repræsentere Danmark og Rudkøbing Sejlklub med en god placering.
Som kuriosum skal nævnes, at der deltog 17 laserjoller fra seks nationer (Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Østrig, Estland og - Langeland). Foruden i laserjoller blev der også dystet i Finn-jolle, 470, Europa-jolle, Tornado og Mistral (surf).
Til slut en tak til min far for at han stadig har lyst til at tage med mig til stævner, selvom jeg forlængst er vokset ud af optimistjollen.«


Michael Koll (Laser DEN 166598)


----------------------------

Hyggelig tur - men uden fisk

Det var lørdag den 16. oktober, der var sol og næsten ingen vind.
Det var en forhåbningsfuld skare, der mødtes i klubben til morgenkaffe for derefter at sejle til Vejsnæs Bugt for at fiske. Med sådan en vejrudsigt kunne det kun blive en succes, men vi blev narret. Fisken udeblev, og vi kom tomhændet hjem.
Sonnich i det gode skib »Ella« var ikke den der gav op. Han kom hjem med fisk, men de var også hentet næsten ovre ved Als. Vi andre indtog i stedet for en meget vellykket frokost, medens vi lå og drev i det gode vejr. Der var ca. 20 der deltog fordelt på fem både.


Jørgen Larsen, Moby-Dick

----------------------------

Finale for aftendyster

Spækhuggeren »Trine« med brødrene René og Torben Fransson blev samlet vinderen i første start for denne sæsons aftenkapsejladser. Anden-starterne blev samlet vundet af Søren Jansen i X-79 »Peggy Gordon«.
I næste Rudskallen bringer vi den komplette resultatliste.

Søren N. - CherIF

--------------------

Natsejlads med havarist på slæb
Der deltog 15 personer fordelt på to både. Vi mødtes i Rantzausminde, hvor der efter skippermøde kl. 20,00 blev sejlet hjemefter.
Det blev en oplevelsrig tur, da det blæste en del fra nordvest, det bevirkede at der var buler på Lunkebugten.Turen blev ydeligere en smule dramatisk, da Jupiter 33'eren »Mira«, (med helt ny motor) pludselig over VHF'eren kunne meddele at gearet var gået itu, og at man ikke var istand til at komme hjem for egen kraft. Mørkt var det og blæste gjorde det, men det lykkedes i første forsøg at få »Mira« på slæb, og turen hjem til kajpladsen i Rudkøbing foregik fint.
Ved kaffen i sejlklubben var alle enige om at det havde været en lærerig tur og at alle havde løst opgaven ved at udvise godt sømandsskab.
PS. Det er ærgerligt, at ikke flere deltager i sådan en tur.

Jørgen Larsen,- ombord på »Slap A«

--------------------

SØKORT FORTALT
- om livet i Rudkøbing Sejklub

Som en del brugere af mastekranen i den gamle del af lystbådehavnen allerede har opdaget, har Rudkøbing Havn nu udvidet sit servicetilbud til sejlerne med en mastevogn. I forvejen har Rudkøbing Sejlklub en mastevogn til brug for medlemmerne.

At kunne nærstudere marsvin fra egen båd er en af de store sejleroplevelser. Den fik BERIT NIEBUHR og JØRGEN JENSEN i denne sommer. Nu i vinter kan de så nyde en
stribe dokumenterende fotos, der tæt på viser det store havpattedyr fornøje sig omkring Polaris Drabant'en »PonDus« på et længere stræk mellem Lundeborg og Rudkøbing.

Et af Rudkøbing havns ældste lystbåde-anlæg, det over 60 år gamle hoved på Bro G ved indsejlingen til havnen, har kendt bedre tider, som man allerede kunne se i sommer, da en del af brohovedet var afspærret. Havnefoged MOGENS WESTERGAARD bebuder nu, at brohovedet renoveres og vil står klart til næste sæon.

Søren N. - CherIF

--------------------------

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen,
tlf. 6251 - 2822