Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev

Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt (juli undtaget) nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 30 RUDKØBING SEJLKLUB 

Februar 2000

37 sejlere på venteliste

Pas godt på din havneplads! Den er guld værd.
Ikke færre end 37 kommende eller nuværende sejlere står i øjeblikket i kø som parate til at overtage tre-fire meter bådebro og et par pæle i vores eftertragtede Rudkøbing Lystbådehavn.
Tallet er opgjort omkring årsskiftet og oplyses af havnemester Mogens Westergaard i den officielle årsberetning 1999 for hele Rudkøbing Havn.
Der er altså et klart behov for flere havnepladser.
Rundt regnet vil godt tre dusin nye havnepladser give havnen en mer-bruttoindtægt på 100.000 kroner årligt. Herfra skal så trækkes udgiften til drift og vedligholdelse, etablering af pladserne og eventuelt også udbygning af landfaciliteter. Men fortsætter presset på lystbådehavnen, undgår havnens ejer, Rudkøbing kommune, næppe at overveje om den vil sige nej til denne betydelige, øgede omsætning og indtjening.
Lige nu er der ingen kendte planer for en eventuel udvidelse af antallet af lystbådepladser. Ganske vist har kommunen for første gang i mange år bevilget mere end det mest strengt nødvendige beløb til havnens vedligehold, men det er penge, der primært vil komme erhvervshavnen til gode. Dog er der varslet en stærkt påkrævet renovering af lystbådehavnens ældste bro. Den var sidste år var delvis afspærret på grund af fare for brugerne.
I rapporten opholder Mogens Westergaard sig også ved sensommerens store tangproblem, og havnemesteren kan supplerende oplyse, at der i fiskerihavnen er foretaget et delvis vellykket forsøg med boblende luft-slanger på bunden i indsejlingen. Desværre har slangerne vist sig alt for dyre i el-forbrug.
Nu tales der så om at etablere større gennemløbsrør under lystbådehavens nordligste molearm. Det ville kunne lette passagen af tang ud af den nye lystbådehavn.


Søren N.- CherIF

--------------------------

 

»Lillebror« forsømmes

LÆSERBREV

Kære brugere af sejlklubbens joller!
Jeg vil gerne komplimentere brugere af klubbens jolle »Lillebror« for den eksemplariske måde, som den er vinterklargjort på. Den er blevet placeret på den »nye« bådplads. Da min egen båd står samme sted, kunne jeg ikke lade være med at gå hen og se ned i »Lillebror«. Da kunne jeg konstatere, at båden var tømt for vand/slam, bundbrædderne er skam også taget ud, og sikkert lagt i grejskuret. Derudover har jeg konstateret, at der (hvad der der helt naturligt) er skiftet olie på motoren inden oplægningen. Jeg går ud fra, at de flinke brugere, som har vinterklargjort den, også har kørt frostvædske gennem motoren, således at den ikke fryser, hvis det skulle blive frostvejr.
Hvis der nu skulle være nogle læsere, som undrer sig over denne epistel, kan jeg oplyse om, at »Lillebror« står, som da den blev trukket op af vandet. Med en fed olie/vandblanding i bunden af båden, motorolien er sort som beg. Om motoren har fået kørt kølevædske igennem ved jeg ikke, men jeg tvivler. Jeg kunne gode lide at vide, om den nye påhængsmotor har fået samme vinterklargøring? Hvis det er tilfældet, så siger jeg tak for kaffe!
»Lillebror« fik en ordentlig overhaling for fire-fem år siden, hvor motoren fik et nyt bundkar og båden blev pudset både ind- og udvendig.
Jeg synes, at det er for ringe, at dem, der bruger »Lillebror«, ikke har gjort sig den ulejlighed at vinterklargøre båden. Den repræsenterer da trods alt en temmelig stor værdi.
Med venlig hilsen

Finn V. Petersen, »Fun«
.

----------------------

Ved Bibbers død


En lille uge inde i det nye år nåede den tragiske nyhed rundt til mange af os sejlklub-medlemmer: Bibber er død. Kun 44 år. Ramt af en pludselig hjerneblødning.
Birthe »Bibber« Sørensen var gift med Jan, og sammen nød de gennem mange år sejlerlivet i og omkring den lyseblå Sagitta 20, »Andrea«. I 1998 modtog de klubbens æres-pokal for »Den ekstra indsats«.
Ved Bibbers alt for tidlige død har Rudkøbing Sejlklub mistet et loyalt og arbejdsomt medlem. En af dem, der yderst sjældent sagde fra, når der bød sig praktiske opgaver. Talrige timer har Bibber fx. brugt i klubbens køkken, og mange aftenkapsejlere har nydt hendes nybagte kage eller franskbrødsmadder. Også i forbindelse med sidste sommers store H-båds DM lagde Bibber et enestående arbejde i at få forplejningen til at fungere.
Bibber var medlem af husudvalget, og hun vil længe blive husket i vores sejlklub som en trofast slider, der ydede en kæmpeindsats - uden at gøre det store væsen af sig selv.
I denne svære stund går vore tanker til Jan og de fire børn. Æret være Bibbers minde.


Søren N. - CherIF

-------------------

 

Keld i uheld!

Tak for alle sjove bidrag til Rudskallens lille bobletekst-konkurrence, hvor vi i forrige nummer viste et pavarudskal-foto af formand Kelds grundstødte Bianca.
Vi tillader os at citere nogle indsendte bobletekster - bl. a. fra Lone og Peter Rieck, »Slap A'«:


»- Selv om sejlene er noget tyndslidte, - gør vi da god fart over grunden, Keld !!!
- Hold nu op Lene - det var sgu da en krabbe, der løb forbi !!!!«.


Og fra Gunnar W. Holm:
»- LENE !!!! - Jeg sagde, at du skulle
fordele øllet i begge sider!«


Vinderbobletekst-magerne, der ved henvendelse til Rudskallens redaktion kan afhente en flaske Gammel Dansk, blev Anni Winberg og Knud Bærholm, »Vitus«, Klæsø:
»Vi er da vist gået på grund i Lindelse Nor...?«
»Nej, skipper, -det er snarere Kelds Nor....???!!!«

Søren N. - CherIF

-------------

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen,
tlf. 6251 - 2822