Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev

Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt (juli undtaget) nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 31 RUDKØBING SEJLKLUB 

Marts 2000

VHF-kursus for sejlere

Så er det tid at uddanne sig til sommerens brug af VHF-radioen ombord. Som bekendt kræver det et certifikat, og det kan man erhverve gennem Rudkøbing Sejlklubs sejlerskole. Eigil Olsen, Spodsbjerg står for undervisningen, der sigter på at erhverve et certifikat efter prøven.
Kurserne begynder i klubhuset onsdag den 1. marts kl. 19.00. Hvis det kan nås, er det en en god idé at melde sig inden kursusstart, men det er også muligt at dukke op den første aften, oplyser Eigil Olsen.
VHF-kurset kører over seks aftener og afsluttes med en prøve på Svendborg Navigationsskole midt i april. Prisen for undervisningen i Rudkøbing Sejlklub er 400 kroner, og det koster 525 kroner at gå op til prøven. Hertil kommer en udgift på omkring 125 kroner til bogmateriale, - altså alt i alt en pæn tudse. Og så skal man ud og købe en ny VHF-radio til minimum omkring 3000 kroner. Den er til gengæld gratis i drift, når det gælder skib til skib-samtaler, men der skal betales en årlig, mindre afgift til Telestyrelsen.
Indenfor de seneste år har skibsradiofonien udviklet sig kolossalt, og kurset tager naturligvis højde for alt det nye. Beviset, der udleveres efter bestået prøve er et såkaldt Short Range Certificate (SRC), og er det laveste af i alt tre uddannelsesniveauer i maritim kommunikation. I det hele taget rummer alt det nye et væld af forkortelser, blandt andet GMDSS (Global Maritim Distress Signal System). Det er det nye, avancerede nødmelde-system baseret på GPS-navigator og automatik.
- Jo, der er sket rigtig meget i de senere år, og på sigt skal vi også regne med, at VHF-radioen, som vi kender den i dag er på vej ud, siger Eigil Olsen, der er villig til at ajour-aften for Rudkøbing-sejlere, der allerede har VHF-beviset.
Til slut skal vi lige understrege, at VHF stadig er nummer et til nødkald. Mobiltelefonen er kun et supplement!

Søren N.- CherIF

--------------------------

 

Hvad med et søkort-register?

LÆSERBREV

Er der ikke noget om, at man som medlem i sejlklubben, modtager Bådmagasinet? I så fald, har jeg ikke modtaget noget endnu.
Hvis der er nogen af medlemmerne der får brug for søkortrettelser, så kan de låne disse hos mig. Jeg har tegnet abonnement på disse. Jeg har den komplette serie fra 1999.
Da jeg, foruden at være sejler, er sportsdykker, er jeg villig til, hvis medlemmerne får brug for dykker i den kommende sæson, at komme ned og se på evt. problemer. Dette er gratis, da jeg ikke må drive erhvervsdykning, men når man har været ude at dykke trænger man altid til, at få skyllet munden, så en øl til at skylle havvandet ned med er aldrig dårlig.
Jeg har et forslag til den kommende sæson, det er på baggrund af de eskalerende tyverier i alle havne. Jeg foreslår, at vi i sejlklubben tager initiativ til, at der oprettes et slags vagtværn der går en runde på havnen om natten. Hvis vi alle bakker op om et sådant initiativ, vil det højst blive til et par nætter til hver i løbet af sæsonen. Vi kunne evt. få jolleejere i den gamle lystbådehavn med på ideen. Jeg er villig til, at prøve at koordinere dette.
Endnu et forslag - uha - jeg ryster dem ud af ærmet. Det er, at vi i klubben opretter et register over hvad søkort medlemmerne ligger inde med, så kan vi låne af hinanden. Det er jo fjollet, og spild af penge, at jeg fx.., der vil komme til at sejle en del til Bornholm, ligger inde med kort hele vejen derover til og en der måske engang hvert tiende år sejler derover, går ud og bruger penge til nye kort for så aldrig at bruge
disse mere. Han kunne ligeså godt låne mine. Jeg erklærer mig villig til at oprette et sådant register.


Gunnar W. Holm, Strandgade, Rudkøbing

----------------------

Bannerreklame (blinke....blinke!!!):

Gi' din mening en ordentlig RUDSKALLE!
Husk, at alle Rudkøbing Sejlklub-medlemmer kan ytre sig i Rudskallen. Det er medlemmernes talerstol. Hver måned året rundt. Meninger - positive, negative, konstruktive - hvert et ord er velkomment. Fat pennen og skriv!

--------------------

SØKORT FORTALT
- fra livet i Rudkøbing Sejlklub


PETER RIECK
skriver til Rudskallen:
"Kære klubkammerater !!!
Lørdag den 15. januar blev jeg opereret på Rigshospitalet, og fik en ny lunge. Få dage efter modtog jeg en stor flot buket blomster fra Rudkøbing Sejlklub. Tak for den, - det var noget, der lunede. Jeg vil også samtidig sige tak for sommeren sidste år. Lone og jeg boede jo i "Slap á" i ca. seks uger. Og det blev en dejlig tid for os. Tak for al opmuntrende snak og bemærkninger, tak til dem som så efter båden, når vi ikke selv kunne. I har alle været med til at hjælpe os igennem en svær tid. Lone og jeg vil huske sejlersæson 1999 således: Aldrig har vi sejlet så lidt, - men aldrig har vi fået talt med så mange dejlige mennesker!!
Nu skal foråret gå med, at samle kræfter til sejlersæsonen 2000.

Kammeratlig hilsen
Lone og Peter, "Slap A""
.Tirsdag den 15. februar stod Rudkøbing Sejlklub vistnok som arrangør af en redningsdemonstration. Desværre blev demonstrationen holdt hemmelig for Rudskallens læsere.

 

Hvordan med bådens forsikring - hvad dækkes og hvad dækkes ikke? Kom og få svar på alle spørgsmål, når konsulent TONNI BORG fra Codans lystbådeafdeling kommer på besøg i klubhuset onsdag aften den 15. marts. Tag eventuelt din police med.

Søren N. - CherIF

-------------------

 

Generalforsamling

Hermed indkaldes til Rudkøbing Sejlklubs årlige generalforsamling i følge vedtægterne:
lørdag den 15. april 2000 kl. 14.30. Generalforsamlingen finder sted i klubhuset.
Klokken 14.00 hejser vi standeren. Vel mødt!

Bestyrelsen i Rudkøbing Sejlklub

-------------

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen,
tlf. 6251 - 2822