Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev

Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt (juli undtaget) nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 32 RUDKØBING SEJLKLUB 

April 2000

Havfrisk sæson forude

Så blev det april, vel nok årets travleste og mest forventningsfulde måned for alle os
Rudkøbing-sejlere.
Båd-presenningerne er så småt ved at falde, indendørs-folket har været i gang længe, og snart skal vi alle have bud efter det svære løftegrej til skib og mast. Og forresten: Hvordan klarede du de helt nye regler for miljørigtig bundmaling?
På havnefronten sker der også flere fornyelser i år. Allerede i fjor lovede havnefoged Mogens Westergaard, at den ældste lystbådebro (nær Neptun) skulle igennem en dybdegående overhaling. Som det kan ses på havnen, er materialerne kommet, så arbejdet kan indledes til glæde for både fastliggere, gæster og molefræsere.
Siden sidste sæson har spisestedet Neptun skiftet ejer. Den er - som det også allerede ses dernede - overtaget af Ole Hvid. Måske kender nogle Rudkøbing-sejlere allerede Ole Hvids fiskekøkken? Han driver flere restauranter i den hyggelige Nysted havn ved Ålholm på Lolland.
I sejlklub-regi skal VHF-eleverne forberede sig til eksamen 12. april, og lørdag den 15. april skal formand Keld Pedersen for sidste gang ønske god sæson, inden standeren glider til vejrs. Godt og vel en times tid senere vil det på klubbens ordinære generalforsamlign være kendt, hvem der skal efterfølge Keld i formandsstolen. Et kvalificeret gæt går på bestyrelsens kandidat, næstformand Flemming Hansen, - men det er en demokratisk proces, så alle muligheder står åbne. Og om aftenen kan den nye formand så blive hyldet til standerhejsningfesten i klubhuset.
Onsdagen efter påske, den 26. april, gøres de første forberedelser til kapsejladssæsonen. Sejladsudvalget kalder til møde i klubhuset for - sammen med aftensejladsernes deltagere - at planlægge årets onsdagsdyster på banen mellem Rudkøbing og Strynø. (Se indlægget på bagsiden).
Endelig skal vi have med, at forsikringsintereserede kan møde op i klubhuset tirsdag den 11. april til en aften med konsulent Tonni Borg fra Codan. Et tidligere annonceret møde måtte aflyses på grund af sygdom.

Søren N.- CherIF

-------------

Sejlklub-medlemmer bør
kunne leje deres eget hus

Læserbrev

Følgende forslag er sendt til Rudkøbing Sejlklubs bestyrelse ved klubformand Keld Pedersen:

"Hermed forslag til drøftelse og stillingtagen på Rudkøbing Sejlklubs førstkommende generalforsamling, lørdag den 15. april 2000 kl. 14.30.
Mit forslag er, at Rudkøbing Sejlklubs medlemmer skal beslutte, at det igen vil være muligt, at aktive medlemmer - og kun aktive medlemmer - i begrænset omfang kan leje sejlklubhuset til private formål.
Det kunne vi, da vi havde det gamle klubhus, og det praktiseres af langt de fleste sejlklubber landet over. I 1999 var jeg for eksempel til en fødselsdag i Køge Sejlklub, et bryllup i Svendborg Amatør Sejlklub og en anden rund fødselsdag i Ærøskøbing Sejlklub. Så vidt jeg kunne iagttage, forløb det uden problemer for de nævnte sejlklubber.
Fordelen ved udlejning i Rudkøbing Sejlklub vil være, at klubhuset bliver brugt til gavn for medlemmerne, når det alligevel står tomt - og at klubben får en indtægt til fx. nyanskaffelser og forbedringer. Når det tilsyneladende er muligt at praktisere alle andre steder i landet, så kan vi vel også finde en model, der kan bære i Rudkøbing?
Jeg vil gerne understrege, at jeg bestemt ikke mener, at klubhuset skal være byens, nye populære forsamlingshus for alle mulige. Tværtimod. Det skal kun - efter strenge regler og under ansvar - kunne lejes af Rudkøbing Sejlklubs medlemmer til formål, hvor medlemmet selv er til stede og kun på tidspunkter, hvor ikke andet er arrangeret i lokalerne.
Jeg foreslår, at husudvalget snarest udfærdiger et reglement til bestyrelsens godkendelse, og at vi derefter tilbyder medlemmerne at kunne leje deres eget klubhus. Det kunne ske i en forsøgsperiode på for eksempel to år. Jeg deltager gerne selv i arbejdet med at forberede huset til udlejning blandt medlemmer."


Forslagsstiller:
Søren Stidsholt Nielsen,
Rudkøbing, 6. marts 2000

-------------

Standerhejsningsfest

Lørdag den 15. april kl. 19:00 i klubbens lokaler. Menu: Gammeldags oksesteg og natmad. Pris 100 kr. pr. kuvert. Tilmelding senest den 12. april. Tlf. Jan 6251 - 3862. Karan 6254 - 1724. Lene 6251 - 2647.
Jørgen 6257 - 1210.

Festudvalget

-------------

Den nye sæsons
fællesture fastlagt

Så har vi holdt møde i Turudvalget. Og lagt datoerne på sommerens ture:
Pinseturen 10.-11. juni
Efterårsturen 26.-27. august
Åleturen 23.-24. september
Find kalenderen frem og noter dem ind. Vi ses!

Turudvalget, Sanne Siø, "Minos"

------------------

Informationsmøde om
onsdagssejladser
Medlemmer, der er interesseret i onsdags-
sejlads opfordres til at deltage i et planlægnings-
møde onsdag den 26. april kl. 19.00 i sejlklubben.
Sejladsudvalget forventer, at årets sejladser starter onsdag den 10. maj 2000 med første start kl. 19.00 og anden start kl. 19.10.
Med venlig hilsen

Flemming Hansen, sejladsudvalget

------------------

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen,
tlf. 6251 - 2822