Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev

Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt (juli undtaget) nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 33 RUDKØBING SEJLKLUB 

Maj 2000

Optimister og jubilæum

Rukøbing Sejlklubs nyvalgte formand, Flemming Hansen, har to vægtige emner på dagsordenen. I sin første sæson i formandsstolen vil han sammen med den øvrige bestyrelse dels arbejde for at styrke sejlklubbens optimist-afdeling og dels skabe et festligt jubilæum, når Rudkøbing Sejlklub fylder 75 år den 18. marts 2001.
- Hvis vi skal have gang i vores rugekasse, juniorafdelingen, må vi appelere til alle forældre om at agitere for muligheden for at lære at sejle. Snak med jeres egne, små børn eller med børn af venner, naboer og familier, lyder opfordringen fra Flemming Hansen, der også gør opmærksom på, at optimist-sejladserne står og falder med forældrenes egen indsats.
Klubben råder i øjeblikket over tolv optimist-joller. De otte er sejlklare, og resten kan hurtigt blive det, hvis behovet melder sig. René Herløv står for instruktionen og Uffe Mogensen er forældrerepræsentant.
Tilbage til generalforsamlingen, hvor Flemming Hansen blev valgt enstemmigt som afløser for formand Keld Pedersen.
Efter den traditionelle standerhejsning kunne formanden i sin beretning se tilbage på et rigtig godt år for sejlklubben:
- Højdepunkterne var det meget vellykkede H-bådsstævne og så et sommervejr i særklasse, konstaterede Keld Pedersen og rettede også i sin beretning en tak til alle aktive medlemmer og til Rudkøbing Havn for godt samarbejde under H-båds DM.
Kasserer Ole B. Nielsen gennemgik årsregnskabet. Det viste et resultat på 34.699 kr. mod 70.812 kr. året før, men klubben lider ingen nød. Aktiverne er på 651.763 kr. - et plus på godt 50.000 kr. i forhold til 1998. Kontingentet er uforandret i mere end ti år i træk.
På generalforsamlingen lød der bred medlemtilslutning til at iværksætte udgivelse af et jubilæumsskrift. Formand, næstformand og Rudskallen-redaktør vil nu undersøge de økonomiske muligheder og lave et oplæg til bestyrelsen.

Søren N.- CherIF

-------------

Nye ansigter i klub-ledelse

     
Generalforsamlingen satte nye ansigter på ikke alene formandsposten, men også på flere andre tillidshverv i sejlklubbens bestyrelse, stående udvalg m. v. Her er en ajourført oversigt.
BESTYRELSEN: Hidtidig næstformand Flemming Hansen (foto) afløser Keld Pedersen som formand. Sekretær Poul Tom Hansen rykker op som ny næstformand. Ny sekretær er det nyvalgte bestyrelsesmedlem, Per Munch (foto). Jimmy Larsen (foto) afløser Carsten Larsen i bestyrelsen. Kasserer Ole B. Nielsen og Jørgen Larsen fortsætter uændret i bestyrelsen. Ny suppleant er Peter "Kristoff" Hansen i stedet for Per Munch.
Hus- og festudvalget er nu: Lene Pedersen, Karan og Peter "Kristoff" Hansen, Jørgen Larsen samt Jan Sørensen.
Vedligeholdelsesudvalg: Poul Tom Hansen, Erling Petersen og Kaj Hansen.
Turudvalg: Sanne Herløv, Per Munch, Erling Petersen samt de nyvalgte Hanne Elise Hansen og Jørgen Mårtensson.
Motorbådsudvalg: Jørgen Larsen, Sonnich Sonnichsen, Finn Petersen og Peter Rieck.
Sejladsudvalg: Flemming Hansen, Keld Pedersen, Flemming Tolbod og Jan Sørensen.
Bladudvalg: Søren Stidsholt Nielsen, Poul Tom Hansen, Per Kjær, Gitte Kjær, Jørgen Jensen, Berit Niebuhr og Helle Svensson.
Juniorafdeling: Leder og træner for juniorer: Rene Herløv. Forældrerepræsentant: Uffe Mogensen.
Båds- og opsynsmænd: Erling Petersen og Kaj Hansen.
Skolemester: Bent Jensen. Øvrige undervisere: Eigil Olsen og Poul Hansen.
Revisorer: Poul Hansen og nyvalgte
Jytte Munch. Ud gik Jimmy Larsen.


Søren N.- CherIF

-------------

SØKORT FORTALT
- fra livet i Rukøbing Sejlklub

+ Den nye sæsons aftenkapsejladser forventes at få 14-15 deltagende både at dømme efter optaktsmødet onsdag den 26. april. Onsdags-dysterne kæmpes efter den sædvanlige procedure, men posten som start-afskyder og mål-tager mangler endnu at blive besat. - Vi vil meget gerne have en henvendelse fra en, der kunne tænke sig at klare dette i alt tolv onsdag aftener før og efter sommerferien, siger klubformand Flemming Hansen.

+ Skærtorsdag blev den helt store søsætningsdag, hvor bl. a. både opbevaret på en større landbrugsejendom i byens udkant blev sat i vandet af Clausens Kranservice fra Svendborg.

+ Uden at klubhuset har rokket sig en millimeter, har det fået ny adresse. Nu bor sejlklubben officielt ikke længere i Havnegade men på "Skudehavnen 63". Det nye jollehus er beliggende "Skudehavnen 4".

+ Junior-afdelingen holdt introduktionsaften onsdag den 26. april. Beklageligvis havde initiativtagerne til arrangementet valgt at holde det hemmeligt for Rudskallens læsere.

+ Et forslag om på stramt kontrolleret forsøgsbasis at udleje Rukøbing Sejlklubs lokaler til medlemmer på fx. lørdags-vinteraftener, hvor det alligevel står tomt, fik en hård medfart på generalforsamlingen. Efter en hektisk debat stemte 30 medlemmer imod, at der overhovedet skulle udformes et regelsætning til senere beslutning. 15 stillede sig positvt og tre undlod at stemme.

+ POUL RASMUSSEN har til denne sæson udskiftet sin Halberg-Rassy 312 med den lidt større Halberg-Rassy 352, der også byder på agterkahyt.

+ Strynø Havn har i vinterens løb gennemgået en omfattende renovering, oplyste havnemester MOGENS WESTERGAARD på sejlklubbens generalforsamling. Og så er kroen efter et tumultagtigt år sat til salg!


Søren N - CherIF

------------------

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen,
tlf. 6251 - 2822