Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev

Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt (juli undtaget) nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 34 RUDKØBING SEJLKLUB 


Juni 2000

Ny aktivitet i stedet for PKA-Cup

Rudkøbing Sejlklubs årlige distancesejlads PKA Cup Tåsinge Rundt lægges i sejlposen og erstattes af en ny klub-aktivitet, der også retter sig til motorsejlere. Foreløbig har sejladsudvalg i samarbejde med turudvalg afsat weekenden den 2.-3. september, og det bliver noget med konkurrencer undervejs og i Dageløkke, som bliver turens mål. - PKA Cup'en har jo aldrig haft den store tilslutning, så nu vil vi prøve noget nyt, siger formand Flemming Hansen. Rudskallen vil senere bringe flere oplysninger om den nye klubaktivitet.

Søren N. - CherIF

 

15 nye med duelighedstegn

Vinterens undervisning er slut. Et hold duelighedselever gik til prøve den 27. marts i sejlklubbens lokaler. Censor var som vanligt klubbens tidligere formand, Finn Birger Hansen. Følgende bestod prøven: John Wagner Hansen, Torben Tranberg Jensen, Anne Knudsen, Kaj Knudsen, Bastian Christensen, Torben Christensen, Børge Rønaa, Lilian Rønaa, Marianne Abeloe, Tove Johansen, Connie Holm, Jane Jørgensen, Thomas Jørgensen, Kurt Brian Andersen og Thomas Birger Hansen.
Tak til censor for veludført arbejde - tillykke til eleverne og tak for et godt kammeratskab og hyggeligt samvær på kurset.
Under hele forløbet har Poul Hansen været med som stedfortræder og assistent. Det har været hyggeligt og en stor hjælp at have dig med, Poul - tak for det!
Næste år vender vi bøtten. Poul bliver leder af duelighedsundervisningen og jeg træder - efter elleve år på banen - ud på sidelinien og puster ud.
Styrmand Eigil Olsen tager sig fortsat af undervisningen til yachtskippereksaminer og VHF-certifikat - så alt skulle være i de bedste hænder fremover! Venlig hilsen

Bent Jensen, skolemester

 

Se her, hvornår du kan
sejle med strømmen

Bent Magelund fra Mageløs Reklame i Svendborg har gjort det igen: Givet os lov til at trykke strømtabellen fra "Maritim Velkomst - Svendborg", og det gør vi meget gerne, for tidspunkterne fra Svendborg Sund gælder med få minutters forskel også for Rudkøbing Løb.
Når Strømmen i Svendborg er vestgående, er den sydgående i Rudkøbning Løb - når den er østgående i Svendborg, er den nordgående i Rudkøbing.
Fuldmåne giver kraftigere strøm!
Print selv kopier til båden og opslagstavlen hjemme, så du kan lette /anduve MED strømmen....
Jens Cortsen-Møller, "RA".

Klik her for strømtabel

 

SØKORT FORTALT
- om livet i Rudkøbing Sejlklub

GITTE og PER KJÆR har solgt deres Polaris Drabant "Sirius" til en sejler i Svendborg. Båden får nu hjemhavn i Ballen. - Vi er ikke blevet søtrætte, men holder bare en pause, siger Per Kjær og ligner en der drømmer om en "Sagitta 35".

IRENE HARRILD og Søren Riis har skilt sig af med deres Nordborg 26 "Irene". Bådens nye hjemhavn er Aalborg.

Sejlere på besøg i Strynø og Dageløkke havne har i den tidlige sæson haft problemer med anløbet. Flere Rudkøbing-sejlere kan rapportere, at der begge steder ligger generende sandbanker i havneindløbet.

JENS BÆK CHRISTENSEN, "Lady Bump" vil købe: Kort og håndbøger fra Danmark til Middelhavet gennem kanalerne. Henv. tlf. 6251 - 3506.

Renoveringen af brodækket på lystbådehavnens ældste molehoved trækker så meget ud, at LULU OKHOLM og JØRGEN SKAARUP endnu ikke har fået deres flot nymalede lemsterark "Enhjørningen" ind på rette plads i havnen.

JAN SØRENSEN, ejer af Sagitta 20 "Andrea", har udvidet flåden med en LM 23 motorsejler.

 

Pinsetur til Lundeborg
Lørdag den 10. juni 2000. Vi mødes kl. 15.00 til kaffe ved Lundeborg Sejlklubs nye hus. Kl. 18.30 er der fællesspisning med medbragt mad- og drikkevarer. Der vil blive sørget for opstilling af grill. Medbring en pakke pr. person til en værdi af ca. 20 kroner, idet vi viderefører traditionen med spil om pakker efter spisning. Derefter musik og dans indtil solen danser med. Søndag morgen er der fælles kaffebord, hvor klubben kommer med rundstykker og Gammel Dansk - kaffe, ost m. v. sørger du selv for. Pris 30 kr. pr. person. Tilmelding senest mandag den 5. juni 2000 til et af følgende medlemmer af Turudvalget: Sanne Siø, 6251-4811. Hanne Hansen 6251-3238. Lene Petersen, 6251-2647. Erling Petersen, 6251-5546. Jørgen Mårtensson, 6615-2909. Per Munch, 6251 - 2667.

Turudvalget

------------------

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen,
tlf. 6251 - 2822