Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev

Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt (juli undtaget) nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 35 RUDKØBING SEJLKLUB 

August 2000

Sponsorer bliver bedt
om bidrag til jubilæumsbog

Til næste forår, den 18. marts, er det 75 år siden, at en lille kreds af lokale sejlads-interesserede stiftede Rudkøbing Sejlklub. Det er naturligvis en begivenhed, der skal fejres, og selvom enkelthederne endnu ikke ligger fast, er det af generalforsamling og bestyrelse besluttet, at der skal udgives et jubilæumsskrift. I øjeblikket arbejder klubbens formand og næstformand samt Rud-skallens redaktør på at skabe en model for finansieringen. I et brev er der før sommerferien appelleret til en række sponsorer, og skulle enkeltmedlemmer i klubben ønske at bidrage anonymt - eller med navn nævnt i skriftet, - kan henvendelse ske til klubformand Flemming Hansen.
Hvor stort og fint jubilæumskriftet - eller bogen - bliver, afhænger af de økonomiske muligheder. Virksomheden, der skal fremstille bogen, får alt materiale leveret trykklart på cd-rom, så det er kun trykning og eventuelt indbinding, vi skal have finansieret. Klubben har bedt mulige sponsorer om at svare senest i det tidlige efterår, så vi straks derefter kan indlede den langvarige proces det er at skrive, illustrere og redigere et skrift til udgivelse på jubilæumsdagen i 2001.
- Vi har henvendt til et større antal potentielle sponsorer, navnlig indenfor det lokale erhvervsliv og den maritime verden, og vi har allerede fået flere positive tilkendegivelser, men hører naturligvis gerne fra mange flere, siger Flemming Hansen.
Ved Rudkøbing Sejlklubs 50 års jubilæum i 1976 blev der også udsendt et jubilæumsskrift, dog i mindre omfang end der satses på til 75 årsdagen.
Jubilæet vil i øvrigt blive markeret med en reception, - og mon ikke også der bliver lidt festivitas i klubhuset?

Søren N.- CherIF

-------------

Hit med artikler, billeder og gode ideer til jubilæumbog

Forberedelserne til Rudkøbing Sejlklubs jubilæumsbog er som bekendt igang, men intet ligger mere fast, end at redaktionen er meget åben overfor ideer fra klubbens medlemmer. Kort sagt vil vi gerne have forslag til artikler, færdigskrevne artikler, låne dine egne gode billeder fra sejlerlivet i Rudkøbing og på Rudkøbing-både osv.
Vi stræber efter, at jubilæumsskriftet bredt skal skildre sejlerlivet i Rudkøbing anno 2000, og vi vil naturligvis også kikke både frem og tilbage.
Skriv om, hvordan du bruger din båd, hvorfor du sejler, hvad du oplever derude på vandet, i fremmed havn, i klubhuset - eller noget helt tredje. Vil du gerne drøfte din ide med redaktionen inden du skriver, er du meget velkommen til at ringe - se telefonnummeret på Rudskallen på modsat side.
Billeder vil vi også gerne have, gode skarpe fotos (papir, dias eller digitalt) med Rudkøbing-sejlere og deres kære både. Vi ved, at mange har kameraet med ombord, så bare hit med resultaterne! Billeder fra havnelivet i Rudkøbing ser vi også gerne, og ligger du inde med optagelser fra nogle af vore store kapsejlads-stævner - så frem med dem!
Vi vil gerne have dit materiale senest den 1. oktober. Så du har et par måneder til at dykke i arkivet eller skyde nye optagelser. Er der noget omkring dine billeder, du gerne vil drøfte, er du selvfølgelig også velkommen til at ringe.
Vi glæder os til at høre din idé eller at se dit skrevne eller fotograferede bidrag til Rudkøbing Sejlklubs 75 års jubilæumskift - adresser står på modsat side under "Rudskallen". Go' lyst!


Søren N. - CherIF

-------------

 

Fisketur til Vejsnæs 14. oktober
I denne triste, grå og blæsende sommertid sidder jeg og kommer i tanker om, at
vi i Motorbådsudvalget igen i år tager på fisketur til Vejsnæs. Datoen er lørdag den 14 oktober, og det kunne jo være, at vejret er bedre til den tid.
Fortsat god sommer! Hilsen

Jørgen, Moby-Dick

-------------

 

SØKORT FORTALT
- fra livet i Rukøbing Sejlklub

+ Rigtig mange Rudkøbing-sejlere er vendt hjem fra sommerturen med beretninger om møder med legende marsvin, så vi kan glæde os over, at bestanden af dette smukke pattedyr tilsyneladende har det godt. Har du specielle skildringer eller billeder af marsvin, hører og ser vi det gerne - og vi modtager også med tak andre korte beretninger eller oplevelser fra dine sejlture i sommer.


+ Trip-loggen stod på 600 sømil, da Thurø 33'eren »Rosamunde« af Rudkøbing vendte hjem fra 20 dages sommertur. HELLE SVENSSON og POUL TOM HANSEN nåede til bl. a. Ebeltoft, Mors, Anholt, Ærø, Skælskør og Langballigau.


+ Rudkøbing-sejlere og andet søgående godtfolk kan nogle dage endnu nå at komme ned til "købmanden " og hilse af med Frau Ilse hos Bruhn & Ketels i Maasholm. Forretningen, der leverer udførselsvarer, lukker 1. september. Hvordan udførselskøb vil foregå fr a næste sæson, foreligger ikke oplyst for Rudskallen, men vi modtager gerne oplysninger til videreformidling.


+ På en årets første sejlture tog klubformand FLEMMING HANSEN en ufrivillig havnedukkert, da bentøjet kom ud af kurs. Men den fulde historie er så pinlig, at vi holder os til denne korte version.
s For ikke så længe siden havde Rudkøbing en lille biks på havnen, så lokale og gæstesejlere havde småfornødenheder indenfor praktisk rækkevidde. Den mulighed har vi som bekendt ikke mere her i byen, og nu er også den havnenære Sønderkiosken på Marstal Havn lukket. Det har mange Rudkøbing-sejlere med beklagelse erfaret i år.


+ Med 458 fastgjorte både satte Rudkøbings lystbådehavn rekord under en af Langelands Festival-dagene.


+ Efter flere års instruktion af Rudkøbings optimistsejlere stopper RENE HERLØV den 1. oktober, når forsvaret kalder.

+ Nygifte SUSANNE og PETER JØLCK kan tage på hvedebrøds-sejltur i deres fine Bandholm, der i vinter har gennemgået en meget flot renovering - og ved bro B konkurrerer med et søsterskib om at være den flotteste af slagsen.

Søren N - CherIF

------------------

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen,
tlf. 6251 - 2822