Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev

Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt (juli undtaget) nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 36 RUDKØBING SEJLKLUB 

September 2000

Klubbens sejlerskole byder ombord til en ny sæson

Så går vi igang med vinterens navigationsundervisning i Rudkøbing Sejlklub.
Undervisningen til duelighedsbeviset starter mandag den 18. september kl. 19.00.
Yachtskippereksamen af tredje grad starter torsdag den 14. september kl. 19.00.
Yachtskippereksamen af første grad starter den 19. september kl. 19.00.
VHF-undervisningen begynder omkring den 1. oktober.
Til duelighedsbeviset underviser Poul Hansen, tlf. 6251 - 2086.
Yachtskipper 3, Yachtskipper 1 og VHF tager Eigil Olsen sig af - tlf. 6250 - 1071.
Nærmere oplysninger gives på ovenstående telefonnumre eller ved henvendelse til skolemester Bent Jensen, tlf. 6251 - 1164.
Slå på tråden og meld jer til - eller mød bare op den første aften!


Bent Jensen, skolemester

-------------

Efterlysning til 75 års-bogen:
Sjove eller seriøse fotos fra sejlerlivet til vands og til lands i Rudkøbing Sejlklub.
Gode billeder af din sejlbåd eller motorbåd - helst til vands.
Historiske billeder fra havn og klub.
Artikler eller artikelforslag.
Sidste frist 1. oktober 2000 - Kik i dine gemmer!!!!!

Henv: Søren N. - CherIF Tlf 6251 - 2822

-------------

PKA Cup sejles en søndag
på kapsejladsbanen
Som tidligere omtalt vil vi i år afvikle en ny form for PKA sejlads. Hvor vi tidligere har sejlet rundt om Tåsinge, vil vi i år bruge vores onsdagsbane.
Søndag den 17. september 2000 bliver der afholdt et lokalt PKA mesterskab. Der er skippermøde kl. 9.15 og første start bliver kl. 10.00.
Vi forventer at sejle den udlagte bane tre til fire gange afhængig af vejr og vind, således at sejladserne sluttes senest kl. 16.00 med uddeling af PKA-pokalen.
Vi opfordrer klubbens både til at deltage selvom de ikke har sejlet onsdagssejlads.
Tilmelding sker senest mandag den 11. september til sejladsudvalget: Keld Petersen tlf. 6251 - 2647, Flemming Tolbod tlf. 6251 - 3702 eller Flemming Hansen tlf. 6251 - 3238.

Sejladsudvalget

-------------

Byg en model!

Rudkøbing Sejlklub har igen i år modelbygning eller andet relevant arbejde i sløjdlokalet på Rudkøbing Skole.
Sejlklubben har reserveret lokalet på tirsdage fra den 12. september til den 3. april 2001.
Var det noget for dig, kan henvendelse ske til Finn Birger Hansen på tlf. 6251 - 2677 eller til Flemming Hansen på tlf. 6251 - 3238.
Tidligere år har modelbyggerholdet frembragt bl. a. flotte halvmodeller af sejlskibsskrog, og der har været lavet aptering eller udført reparationer på klubbens materiel, for eksempel sværd til optimistjoller - alt med hyggen og samværet i højsædet.

-------------

Åletur til Troense

I adskillige år er Rudkøbing Sejlklubs åletur gået til Strynø Kro, men i år har Turudvalget valgt at prøve noget nyt.
Målet er Troense, og Per Munch fra Turudvalget oplyser, at ålene indtages i Troense Bådelaugs hyggelige klubhus på havnen derovre lørdag aften den 23. september.
Detaljerne var endnu ikke fastlagt ved redaktionens slutning, men sidste frist for tilmelding til åleturen er fredag den 15. september til turudvalgets medlemmer.

Søren N. - CherIF

-------------

Sommertur til Dageløkke

Turudvalget holder sommertur til Dageløkke lørdag den 2. september 2000. Vi mødes kl. 15.00 til kaffe på Dageløkke Havn. Klokken 18.00 er der fællesspisning med medbragt mad og drikkevarer - der er grill på pladsen, som kan bruges. Efter spisningen vil vi finde på en lille spøg, hvorefter der er dans til klokken ??.
Søndag morgen er der fælles morgenbord, hvor klubben kommer med rundstykker og Gammel Dansk. Kaffe, ost og hvad I ellers kunne tænke jer, sørger I selv for. Pris: 30 kroner pr. person. Tilmelding senest mandag den 28. august kl. 16.00 til et af følgende medlemmer i turudvalget: Sanne Siø tlf. 6251-4811, Hanne Hansen tlf. 6251-3238, Lene Petersen tlf. 6251-2647, Erling Petersen tlf. 6251-5546, Jørgen Mårtensen tilf. 6615-2909 og Per Munch tlf. 6251-2667.

Turudvalget

-------------

SØKORT FORTALT
- fra livet i Rukøbing Sejlklub

+ Strynø havn har haft en god sæson, og hvis september bliver bare nogenlunde, er der mulighed for at tangere sidste års rekord.

+ Rudkøbing Havns brugtbådsmarked er blevet en tradition, og den holdes også i hævd i år. I weekenden den 16. og 17. september kan sejlere med både til salg gøre gratis fast i inderhavnen foran hotellets svømmehal. Samtidig vil nogle af havnens maritime virksomheder vise, hvad de har at byde på.

+ Så er Rudkøbing-motorbåden "Lady Bump" med DORTE og JENS BÆK KRISTENSEN godt på vej mod Middelhavet efter en festlig afsked med alle vennerne herhjemme på kajkanten i Rudkøbing. En lille flok både ledsagede Lady'en mod Strynø og saluterede med et bump fra en startpistol. Dorte og Jens regner med at overvintre på Mallorca. Vi hører gerne nyt!

Søren N - CherIF

------------------

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen,
tlf. 6251 - 2822