Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev

Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt (juli undtaget) nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 37 RUDKØBING SEJLKLUB 

Oktober 2000

Bestyrelsen ønsker nye
regler for kontingent

Rudkøbing Sejlklubs bestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling i november for at lade medlemmerne tage stilling til en ændring af principperne for kontingentbetaling. Bestyrelsens forslag er at stoppe muligheden for det billige solo-medlemskab.
En del af baggrunden er, at det i praksis er umuligt at skelne mellem, hvem der reelt er alene-medlemmrer og hvem der til for eksempel arrangementer medbringer en ledsager eller egne og evt. ledsagerens børn, venner eller pårørende.
- Vi vil ikke være dyneløftere, men bare prøve at skabe nogle helt klare regler for, hvem der reelt er medlemmer af klubben, lyder det fra bestyrelsen.
Den nye regel bliver, at almindeligt medlemskab kommer til at koste 400 kroner for to voksne inklusive hjemmeboende børn under 18 år. Muligheden for at være solo-medlem for 250 kroner, vil altså bortfalde, hvis bestyrelsens forslag vedtages. De øvrige satser vil være 150 kroner for juniorer, 100 kroner for passive, mens æresmedlemmer stadig slipper for det årlige girokort.
- Vi skal heller ikke glemme, at klubben har en økonomisk fordel i at få voksne medlemmers børn registeret som familiemedlemmer, da de er omfattet af de offentlige tilskudsordninger, anfører bestyrelsen.
Det er første gang i mange år, at der holdes ekstraordinær generalforsamling, og det er første gang i tolv år, at klubbens kontingent foreslås ændret.
- Når vi kommer med det nu, er det fordi forslaget så kan nå at få virkning allerede fra det nye kontingent-år, forklarer bestyrelsen.
Den ekstraordinære generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen holdes umiddelbart efter standerstrygningen lørdag den 4. november kl. 14.30.


Søren N. - CherIF

-------------

Fin måned for fællesture
Rudkøbing Sejlklubs turudvalg kan lægge op for vinteren efter at have rundet sæsonen af med et par solide succeser indkasseret på hele to velbesøgte fællesture indenfor samme måned.
I starten af september var 19 både i Dageløkke til bl. a. en munter eftermiddag med afvikling af Senior Optimist Cup ud for havnen. Vinder blev Claus Pedersen og adskillige konkurrenter måtte en tur i baljen.
Åleturen gik i år til Troense, og hele 20 både deltog i den dejlige septembersol.
I næste nummer: Fotos fra turene!!!

Søren N - CherIF

-------------

Standerstrygningsfest

Lørdag den 4. november 2000
kl. 19.00 i klubhuset .


Menu :


Velkomstdrik
Skipperlapskovs
Kaffe
Natmad


Pris: 100 kr. pr. person.
Tilmelding senest den 30. oktober
til Jan på tlf. 6251-3862. Jørgen
tlf. 6257-1210. Karan tlf. 6254-1724.
Lene tlf. 6251-2647.
Vel mødt!


Festudvalget

-------------

Klar til undervisning i SRC

RC står for Short Range Certificate - det, eksamenspapir, der i dag skal til for at kommunikere i en radio på en lystbåd.
Igen i år tilbyder Rudkøbing Sejlklub prøveforberedende SRC-undervisning med Eigil Olsen, Spodsbjerg som lærer.
Undervisningen indledes onsdag den 4. oktober kl. 19.00 og Eigil Olsen ser gerne tilmelding på 6250-1071, så undervisningsmaterialet kan være klar til den første aften.
Hele forløbet varer seks aftener. Prøven finder sted torsdag den 16. november.


Søren N. - CherIF

-------------

Glæd dig til næste
nummer: Alle sommerens kapsejladsresultater
Allerede nu kan du glæde dig til næste måneds Rudskallen, hvor vi har plads til alle sommerens kapsejladsresultater - fx. at fru og hr "Fru Kristoff" vandt PKA Cup 17. september - også lige på en studs...!!!!!

Søren N. - CherIF

-------------

Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen for Rudkøbing Sejlklub indkalder til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 4. november 2000 kl. 14.30, efter standerstrygningen.


Dagsorden:
Pkt. 1 Kontingent ændring


Medlemsskab: 400 kroner
To voksne og hjemmeboende børn under 18 år.


Junior: 150 kroner
Børn under 18 år

Passiv: 100 kroner
Enhver som er interesseret i klubbens arbejde.

Æresmedlem: 000 kroner


Med venlig hilsen Bestyrelsen

-------------

SØKORT FORTALT
- fra livet i Rukøbing Sejlklub

+ Klubhusets terrassedør blev brudt op og drikkevareautomaten slemt beskadiget og tømt for kontanter ved et indbrud natten til onsdag den 20. september.


+ Familiens Riecks Apollo 32 "Slap A" blev en nat midt i september stjålet, rippet for en del grej for til sidst at blive sejlet på grund ved Kragholm. Båden kom på land for udbedring af skader på bl. a. ror og skrue.


+ En lille håndfuld både skiftede ejere ved havnens velbesøgte brugtbådsmarked i weekenden 16.-17. september. Også klubbens salg af kaffe og brød gik fint.


+ HANS CHRISTIAN MOGENSEN vandt pokalen og KELD PEDERSEN var dommer ved optimisternes afslutning på vandet lørdag den 16. september.
+ De sydlige ydervægge på klubhus og jollehus har netop fået den hvert fjerde årlige gang maling.

Søren N - CherIF

------------------

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen,
tlf. 6251 - 2822