Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev

Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt (juli undtaget) nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 38 RUDKØBING SEJLKLUB 

November 2000

Bestyrelsen nedstemt og
kontingentet forhøjes

Bestyrelsens forslag om en ny kontingent-struktur i Rudkøbing Sejlklub blev ikke alene nedstemt. Den ekstraordinære generalforsamling lørdag den 4. november gav også bestyrelsen lektier for: Senest på den ordinære generalforsamling til april næste år ønsker medlemmerne defineret helt klare regler for forskellen på det billigere, såkaldte seniormedlemskab og det dyrere familiemedlemsskab.
Den ekstraordinære generalforsamling besluttede også at gennemføre den første kontigentforhøjelse i tolv år. Når girokortene sendes ud til foråret, vil både senior- og familie-kontingent være forhøjet med 50 kroner. Et seniormedlemsskab vil så koste 300 kroner og et familiemedlemskab 450 kroner. Passive medlemmer slipper for regulering.
Det var et klart flertal på 24 af generalforsamlingens 43 fremmødte, der besluttede ændringerne og således vedtog »forslag tre«. Bestyrelsens eget forslag opnåede kun ni stemmer, og et forslag stillet af Jørn Foss fik fem stemmer. Et medlem stemte blankt og fire undlod at stemme.
Medlemmerne nåede frem til flertals-beslutningen om at beholde en dyrere og klarere defineret udgave af den nuværende kontingent-struktur efter en halvanden time lang og særdeles heftig debat. Undervejs fandt dirigenten, havnefoged Mogens Westergaard, anledning til at suspendere den ekstraordinære generalforsamling for at give bestyrelsen lejlighed til at gå i enerum.
Formand Flemming Hansen indledte i øvrigt den ekstraordinære generalforsamling med at betone, at bestyrelsens grund til at fremsætte sit forslag var at forenkle kontingent-opkrævningen - og bestemt ikke at fornærme eller at mistænkeliggøre medlemmer.
I et af de mest bifaldsskabende debatindlæg mindede Jytte Munch om, at sejlklubben er et fristed, som medlemmerne bør værne om:
- Vi skal passe på ikke at ødelægge vores gode klub med ordkløveri og mistillid!

Søren N. - CherIF

-------------

Formand Flemming først
Så er onsdagssejladserne 2000 skudt af, præmierne er overrakt ved standernedhalingsfesten og de fleste af bådene er på det tørre. Her bringer Rudskallen så en samlet placering for sommerens sejladser. I alt 12 aktive både har ligesom i 1999 været i kamp om placeringen. Aftensejladserne, ni i alt, har været afviklet på tilfredsstillende måde med en god sejlads.Der blev kæmpet til stregen, og vi fik en hyggelig snak efter sejladserne, fortæller formand Flemming Hansen, der - ubeskedent nok - sammen med fru Hanne Elise bemandede sæsonens vindende båd i sin start-gruppe. Her er resultaterne nævnt med samlet nummer, bådtype, bådnavn, skipper, placeringer, point og respit-tal:


Starten kl. 19.00 "De langsomste både"

1
: Bianca 28, "Diana", Flemming Hansen - 2, 2, 3, 1, 1, 1, 3, 9, 1 - 32,4 - 765,3.
2: L23, "Prob", Ole Espe - 6, 1, 2, 3, 9, 2, 2, 1, 2 - 44,4 - 760,3.
3: Bianca Lido/320, "Feliz", Per Munch - 3, 3, 4, 2, 2, 9, 1, 2, 3 - 49,1 - 725,0.
4: Bianca Lido, "Chip", Keld Pedersen - 4, 9, 9, 5, 4, 4,5, 3, 5 - 89,7 - 730,0.
5: Bianca Lido, "Fru Kristoff", Peter Hansen: 5, 4, 6, 6, 5, 3, 6, 4, 9 - 91,8 - 730,0.
6: Sagitta 20, "Andrea", Jan Sørensen: 1, 9, 1, 9, 9, 9, 4, 9, 9 - 98,0 - 808,3.
7: Bianca 28, "Sylfide", John Alrum - 9, 9, 5, 4, 3, 9, 7, 9, 4 - 104,7- 749,0.
8: Tur 84, "Lille Tove", Tove Lund - 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 - 135,0 - 770,0.


Starten kl. 19.10 "De hurtigste både"
1
: X79, "Peggy Gordon", Søren Jansen - 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 7, 7 - 26,0 - 722,6
2: H-båd, "Sophie", Niels Kokkenborg - 7, 7, 7, 2, 3, 2, 2, 1, 1 - 53,7 - 745,6.
3: Impala 33, "Martine", Flemming Tolbod - 4, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 2, 3 - 62,4 - 683,6.
4: Spækhugger, "Trine", R. + T. Fransson - 3, 4, 3, 7, 5, 5, 5, 2, 2 - 68,4 - 744,1.
5: Gran. 31,"Halios Geron", Arnd Banrichter - 2, 3, 4, 7, 4, 4, 4, 7, 3 - 72,4 - 720,6.
6: Impala 27, "Biki", Ejvind Skov - 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 117,0 - 727,1.


Og resultatet af søndagskapsejladsen PKA CUP 2000 på klubbens trekantbane blev som kort nævnt i sidste Rudskallen, at Peter og Karan Hansen i "Fru Kristoff" blev nummer et. Øvrig i rækkefølge: 2: John Alrum, 3: Keld Pedersen, 4: Niels Kokkenborg, 5: Flemming Hansen / Ole Espe (delt plads), 6: Per Munch, 7: Flemming Tolbod, 8: Søren Jansen.
Søren N - CherIF

-------------

SØKORT FORTALT
- fra livet i Rukøbing Sejlklub

+ CARSTEN LARSEN tog en ufrivillig dukkert nær sejlrenden ud for Marstal, da han var udkiksgast ombord i MANJA og (Marstal-drengen!) CLAUS Petersens "Søs III" på vej til fællesfisketuren i Vejsnæs Bugt i oktober. Fartøjet fik uheldigvis en så pludselig bundberøring, at Carsten væltede forover i stævnen og drivvåd måtte hives op og iføres forhåndenværende tørt tøj. Om der blev hevet (andre) torsk i land på den tur? Det taler deltagerne ikke om.

+ Skolemester BENT JENSEN og fru Ingeborg bliver søgående igen fra næste sæson, når de går ombord i en Amigo 23 sejlbåd købt af en god bekendt i Faaborg. - Det er en fin lille pensionistbåd, som jeg også kan sejle alene, siger Bent Jensen.


+ Sejlklubbens drikkevare-automat udlånt af Albani har kostet klubben i alt omkring 20.000 kroner i reparation og stjålne kontanter efter et indbrud. Dengang var automaten ikke forsikret, det er den blevet nu.


+ Sejlklubbens 75 års jubilæum næste år fejres med en reception på selve dagen, søndag den 18. marts og med en fest for medlemmer lørdag den 24. marts. Der kan blive rift om pladserne. Klubhusets kapacitet til festmiddage er omkring 66 pladser.


+ JYTTE MUNCH har det skudklare kamerat med som fast udstyr i Bianca 320 »Feliz«. Billedet her af CLAUS PETERSEN, vinder af fællesturens Senior Optimist Cup 2000 i Dageløkke er et af mange, der kan ses i en fin turudvalgs-mappe fremlagt i klubhuset.

Søren N - CherIF

------------------

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen,
tlf. 6251 - 2822