Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev

Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt (juli undtaget) nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 40 RUDKØBING SEJLKLUB 

Januar 2001

Bestyrelsen klar med
nye regler for kontingent

Efter standerstrygningen i november sidste år havde Rudkøbing Sejlklubs bestyrelse indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med det ene sigte at få skabt klarhed omkring medlemsskabets rabatordning. Efter en særdeles heftig debat fik bestyrelsen på-lagt at komme med et udspil, og det foreligger nu:


»Medlemsskab af
Rudkøbing Sejlklub

Aktivt medlemsskab
(seniormedlemsskab)

Som aktivt medlem kan optages enhver over 18 år, som dyrker sejlsport, herunder tursej-lads. Bådejere kan kun optages som aktive medlemmer.
Ved fremmøde til generalforsamlingen har hvert medlem én stemme.
Kontingent pr. 01.12.2000 kr. 300,-


Junior medlemsskab
I klubbens juniorafdeling kan optages børn ig unge mellem 7 og 18 år. Juniormedlemsskab giver ikke stemmeret ved generalforsamlingen.
Kontingent pr. 01.12.2000 kr. 150,-

Familiemedlemsskab
Ønsker flere i samme husstand at være medlem af Rudkøbing Sejlklub, kan man tegne et familiemedlemsskab, som er en rabatordning. Ordningen dækker to voksne og hjemmeboende børn under 18 år.
Ved fremmøde til generalforsamlingen har hvert voksent medlem én stemme, i alt to stemmer.
Kontingent pr. 01. 12. 2000: 450,- kr.

Passivt medlemsskab
Som passivt medlem kan optages enhver som har interesse i klubbens arbejde.
Passivt medlemsskab giver ikke stemmeret ved generalforsamlingen.
Kontingent pr. 01. 12. 2000 kr. 100,-.

Gæster
Ved klubbens arrangementer er gæster velkomne.
Som gæst regnes enhver, som ikke har tegnet aktivt, passivt, junior eller familiemedlemsskab i Rudkøbing Sejlklub, altså også ægtefæller til medlemmer.
I tilfælde af overtegning til klubbens arrangementer, har klubbens medlemmer fortrinsret.


Bestyrelsen«.

-------------

Nytårshilsen fra Tyskland
Fra sejlklubmedlemmerne Dorte og Helmer Grosskopf, der er bosat i Tyskland, har Rudskallen modtaget:
»Vi ønsker Rudskallen og alle i Rudkøbing Sejlklub et godt nytår og en successrig sejlersæson med dejligt vejr og god vind.
Vi håber, at vi igen i år kan igen deltage i kapsejladsen PKA Cup, fordi det var hvert
år en stor fornøjelse.

-------------

Brug Rudskallen - det er dit blad!

Husk, at Rudskallen ikke bare er en meddelelseskanal for bestyrelse og udvalgsformænd. Rudskallen er alle sejlklubmedlemmers nyhedsbrev, og redaktionen modtager med glæde
nyheder - store som små, fotos og ideer af enhver art. Sejlklubmedlemerne har også mulighed for at annoncere gratis i Rudskallen. Måske skulle du bruge den småsure vintertid til at tage et kik på sejlergrejet og se, om der var noget, du vil forvandle til klingende kontanter. Sælg det gennem Rudskallen!
Med disse manende ord om at bruge Rudskallen aktivt ønsker bladudvalget alle et godt jubi-år.


Søren N. - CherIF

------------------

 

Sæson for suppegilde

Lørdag den 3. februar kl. 19.00 holder vi suppegilde i
Rudkøbing Sejlklub.


Menu:
Suppe og peberrodskød samt natmad.
Samlet pris pro persona 100 kroner.
Drikkevarer kan købes til sædvanlige favorable klubpriser.
Tiilmelding senest mandag den 29. januar til en af følgende:
Jan Sørensen tlf. 6251-3862,
Jørgen Larsen på tlf. 6257-1210
Karan Hansen tlf. 6254-1724
Lene Pedersen tlf. 6251 - 2647.


Vel mødt til suppegilde!


Festudvalget / Jørgen »Moby Dick«

 

--------------------------------

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen,
tlf. 6251 - 2822