Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev

Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt (juli undtaget) nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 42 RUDKØBING SEJLKLUB 

Marts 2001

75 år!

Jubilæums-reception
i Rudkøbing Sejlklub

Dagen markeres med en reception i sejlklubbens
lokaler Skudehavnen 63, Rudkøbings lystbådehavn:
Søndag den 18. marts kl. 13.00 - 17.00.
Sejlklubben vil gerne se klubmedlemmer, forretningsforbindelser og andre venner af klubben som har lyst til at fejre dagen sammen med os.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Rukøbing Sejlklub

--------------------------------

Tilmelding til Kløvedal-aften
Lørdag den 17. marts 2001 kl. 19.30 holder Nordkaperens kendte skipper Troels Kløvedal foredrag om sin jordomsejling. Det sker i den store sal på Ørsteds-Pavillionen i Rudkøbing. Pris 60 kroner. Der vil være mulighed for køb af øl og vand. Reservering af billetter ved Flemming Hansen, Poul Tom Hansen eller Per Munch.

Bestyrelsen

--------------------------------

Regler for kontingent

Fra klubmedlem Erik Eriksen, »Aea«, Kystvej 32 i Svendborg - og under denne overskrift - har
Rudskallen modtaget følgende
stilet til bestyrelsen før general-forsamlingen lørdag den 7. april 2001:


Efter at have læst RUDSKALLEN No. 40 og kigget lidt i vedtægterne for klubben er jeg blevet opmærksom på, at forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsættes over for formanden inden 1. februar.
Formanden fremhævede på den ekstraordinære generalforsamling, at grunden til bestyrelsens forslag var at forenkle kontingentopkrævningen. Den foreslåede tekst for medlemskab af Rudkøbing Sejlklub kræver ændring af Vedtægternes § 2 der angiver medlemskab som;
- aktivt medlem
- unge under 18 optages i juniorafdeling
- passivt medlem.
Seniormedlemsskab og familiemedlemskab er ikke defineret i vedtægterne men den nye definition på familiemedlemskab giver to stemmer ved generalforsamlinger og børn under 18 skal ikke betale kontingent uanset vedtægternes § 16.
For at holde det så enkelt og klart som vedtægterne angiver foreslås følgende til behandling på den kommende generalforsamling:

»Jævnfør vedtægternes § 2 betegnes klubbens medlemmer som; aktivt medlem, passivt medlem eller junior-medlem. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for de tre typer medlemskab i henhold til § 3 og § 16."
Kontingentet kunne så fastsættes til 200 eller 225 kr. for aktive medlemmer og 100 kr. for junior medlemskab evt. med rabat til flere børn under 18 år fra samme husstand.
Noget lignende var foreslået på den ekstraordinære generalforsamling og vedtagelse vil spare mange fremtidige diskussioner om medlemskab samt give et tydeligt billede af antal medlemmer i klubben herunder medlemmer af juniorafdelingen.«

-------------------------------------

Standerhejsningsfest
Lørdag den 7 april kl. 19:00 i klubbens lokaler standerhejsningsfest til pris 100 kr. pr. kuvert.
Tilmelding senest den 2 april til Jan på tlf. 6251-3862, Karan tlf. 6254-1724, Jørgen 6257-1210 eller Lene på tlf. 6251-2647. Vel mødt til en glad aften!

Festudvalget

-------------------------------------

Generalforsamling
Hermed indkaldes alle medlemmer af Rudkøbing Sejlklub til ordinær generalforsamling i klubhuset
lørdag den 7. april 2001 kl. 14.30.
Dagsorden i flg. vedtægterne. Vi sætter standeren kl. 14.00.

Bestyrelsen

-------------------------------------

Hallo - Hallo:
Undervisning i SRC (VHF)

Så er det tiden, hvis I skal nå et radiokursus inden sæsonen starter. Nyt krusus begynder onsdag den 14. marts 2001 kl. 19.00 i sejlklubben. Der afsluttes med prøve på Svendborg Navigationsskole torsdag den 19. april 2001. Pris prøve: 525 kroner. Pris bøger, materialer og kursus: 550 kroner. Tilmelding er nødvendig på grund af materialebestilling.
Meld dig på tlf. 6250 - 1071.

Eigil Olsen

-------------------------------------

SILDEBORD IGEN
Anette Hansen og Jan Sørensen indbyder til sildebord
Søndag den 11. marts 2001 kl. 13:00
i vanlig stil og til vanlige priser ! Vel mødt til en glad stund i klubhuset!

-------------------------------------

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen,
tlf. 6251 - 2822