Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev

Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt (juli undtaget) nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 43 RUDKØBING SEJLKLUB 

April 2001

Stævne i jubilæums-gave
Officielt var det store 49'er NM, som Rudkøbing Sejlklub skal være medvært for i slutningen af august, ikke en jubilæumsgave, men da nyheden kom frem dagen før klubbens 75 års jubilæum, kom det glade budskab til at kaste ekstra festlighed over den næsten udsolgte foredragsaften med Troels Kløvedal (billedet) og receptionen i klubhuset på selve jubilæumsdagen, 18. marts.
Det internationale mesterskab for den lille, lynhurtige OL-klassede sejlbåd vil finde sted i slutningen af august og vil involvere omkring 25 af klubbens medlemmer i et kæmpearrangement. Klubben og byen kan se frem til et stævne med Langelandsbroen som tilskuertribune og Dansk Sejlunion som medarrangør. Stævnets format og sportslige niveau angives også af, at der er flere hundrede tusinde kroner i præmiesum. (Meget mere om denne positive Rudkøbing Sejlklub-nyhed i et senere nummer af Rudskallen.)
Rudkøbing Sejlklubs første jubilæumsaktivitet var bestyrelsens bespisning i klubhuset af omkring en snes sponsorer, der havde bidraget til Troels Kløvedal-aftenen på »Ørsted«. Små 200 mennesker var derefter samlet til dias-foredrag med den kendte jordomsejler, der fortalte om »Sydhavets syv søjler«, en tur til Grønland og en planlagt tur op ad en flod i Kina.
Selve sejlklubbens stiftelsesdag blev fejret med åbent klubhus søndag eftermiddag. Omkring hundrede medlemmer, officielle gæster, forretningsforbindelser og delegationer fra andre klubber kom forbi, og mange afleverede en flot lykønskning på gavebordet inden de gik ombord i sandwich og drikkevarer. Blandt de modtagne gaver sås ikke så få kontanter - fx. 7500 kroner fra Rudkøbing kommune og 2000 kr. fra Dansk Sejlunion, checks fra pengeinstitutter, flasker, seks flotte sejlerlamper fra Anni Winberg og Knud Bærholm, en bådsmandsstol fra Rudkøbing havn, bøger, billeder, en halvmodel og meget mere.
glem ikke ungdommen!
Formand Flemming Hansen holdt en lykønskningstale og udtrykte håb for fremtiden.
Dagens mest prominente taler, formanden for Dansk Sejlunions omkring 60.000 medlemmer, Peer Bent Nielsen, lykønskede vor klub og betonede blandt andet vigtigheden af ungdomsarbejdet med det kontante argument, at hvis de nuværende klubmedlemmer ikke tog denne opfordring alvorligt, var der ingen købere til deres både om en snes år!

Glæde over stævne
Fra Rudkøbing kommune talte kulturudvalgssmedlem Ove Møller Jensen (V), og han glædede sig blandt andet over, at det var lykkedes at skaffe det store 49'er-stævne til byen. Et klubmedlem, Jette Mathorne, optrådte også på vegne af Dansk Idrætsforbunds Fyns-afdeling og medbragte en lykønskning.
Hurraråb for klub og sejlsport gjaldede flere gange i lokalerne, og det blev godt og vel lygtetændingstid, inden de sidste fik rundet den store jubilæumsdag af på rette sejler-vis.

Festmiddag m. v.
Lørdagen efter, 24. marts, havde små 60
klubmedlemmer trukket i det stiveste puds og sat kursen mod en flot festmenu på Hotel Rudkøbing Skudehavn, mens en mindre kreds samtidig alternativt fejrede jubilæum med medbragt mad i klubhuset.
Til den officielle festmiddag blev minder fra klubbens mangeårige historie blandt andre trukket frem af æresmedlem og skolemester Bent Jensen og af medlem siden drengeårene, William Scharling. Også Rudkøbings havnemester, Mogens Westergaard, genkaldte minder fra sine mange år med berøring til Rudkøbing Sejlklub.
Efter festmiddag og minderige toner fra klubsangbogen leverede en duo fra Faaborg musikken til de danselystne Rudkøbing-sejlere.
Søren N.- CherIF

-------------------------------------

 

Turudvalget klar med sejlplan

Sig nærmer tiden, da vore kære skiwe igen skal i vandet. Et af de mange sikre forårstegn er, at turudvalget har stukket næserne sammen og kastet et blik på kalenderen for mulige datoer for årets fællesture.
Per Munch fra turudvalget kan oplyse, at første mål for den traditionelle pinsetur i år er Fjellebroen havn sådan cirka midtvejs mellem Svendborg og Faaborg. Pinsen falder i år fra lørdag den 2. juni. Turudvalget vil senere slippe oplysninger om tilmelding.
Sensommerturen den 25. og 26. august går ligesom sidste år til Dageløkke. Det er turudvalgets plan at opfølge succesen fra Langelands Senior Opti-Cup, hvor indtil flere garvede Rudkøbing-sejlere erfarede, at det at sejle optimist ikke var den rene barneleg.
Målet for åleturen lørdag den 22. september er endnu ikke fastlagt. Sidste år gik den til Troense Bådelaugs hus, og i mange år er de slimede fisk indtaget på Strynø Kro.
Søren N. - CherIF

-------------------------------------

Æresmedlem bør udnævnes

En fast tradition i mange foreninger kan det være at udnævne et eller flere æresmedlemmer i et jubilæumsår. Det skete desværre ikke ved Rudkøbing Sejlklubs jubilæumsfestligheder i marts. Men det kan nås endnu. Jeg vil i den forbindelse pege på klubbens formand gennem næsten ti år, Finn Birger Hansen. Ingen andre Rudkøbing-sejlere har lagt så mange arbejds-
timer i klubben som Finn Birger. Det er i hans formandstid - og ikke mindst hans fortjeneste - at klubben har tiltrukket de store DM og NM-stævner, der har skabt respekt viden om. Også det nye klubhus er rejst i Finn Birgers regeringstid, og han har tegnet det nye jollehus. Det skulle ikke være svært at finde begrundelser for at udnævne denne Rudkøbing-sejler som æresmedlem af den klub han moderniserede og tegnede værdigt gennem en årrække. Det bør bestyrelsen forholde sig til og selvfølgelig meget gerne med opbakning fra den nært forestående generalforsamling, mener Søren N. - CherIF

-------------------------------------

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen,
tlf. 6251 - 2822