Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev
Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 9  RUDKØBING SEJLKLUB  Marts1998

MARTS 1998:

Sæson for ny bådliste

Bådlisten med mobil og VHF'ere! En god ide eller hvad?
 For mit vedkommende har jeg brugt den meget.
Så derfor er det ved at være tid til at gøre noget ved den til næste sæson.
 For at komme med på den, skal du ringe eller udfylde en blanket i klubben og ligge den i postkassen i gangen. Inden den 1. april. Det gælder også for dem, der allerede er på listen for at få alle oplysninger op til dato.
 Et andet forslag går på en kontaktperson på hver bro. Det synes jeg er en god idé. Den har jeg gjort noget ved. Nu mangler jeg et par stykker på Bro C og Bro E. Så meld dig hos mig, hvis du vil hjælpe. Herover kan du se, hvem der har meldt sig som kontaktpersoner på nogle af broerne.
 Og husk så lige: Alle oplysninger skal være os i hænde inden den 1. april. Bådlisten bliver færdig til generalforsamlingen lørdag den 18. april.
 Pris for et lamineret eksemplar er ti kroner.

Her er kontaktpersonerne nævnt med bro, plads, bådnavn,  kontaktprs. og telefon og evt. mobilnummer:

 A, 143, Minos ,Sanne Herløv, 6251-4811, 2127-8431.
 B, 199, Chip, Lene Petersen, 6251-2647.
 C,  INGEN PT.
 D, 256, Afrogitte, Gitte Hagh, 6251-1108.
 E,  INGEN PT.
 F,  21, Katrine, Erling, - ,- .
 G,  53, Slap A ,Peter Rieck ,6251-1643.

Sanne, Siø, "Minos"

-------------

Velkommen i klubben

Tilgangen af nye medlemmer til Rudkøbing Sejlklub er stor, og fra kassererkontoret på Siø er der røget følgende navne ind på harddisken. Hvor intet andet er anført, er bopælen »5900 Rudkøbing:
 Carsten B. Hansen, Kløvervænget 8, Helmer Grosskopf, Niemannsstrasse 27, Hamburg, D, Rene Herløv, Siø 6, Eigil Olsen, Fiskervænget 1, Katja Wohlgemuth, Sønderskovvej 6, 5932 Humble, Michael Frederiksen, Østergade 7, 5935 Bagenkop, Jørg Scholz, Kirchstrasse 23, Hochheim, D, Knud Erik og Annie Aamand, Tværvej 66 e, 5700 Svendborg, Ole Hjernø, Trunderupvej 1, 5772 Kværndrup, Eigil Olsen, Fiskervænget 1, Bruno Egeriis, Spodsbjergvej 239, Torben Svensen, Bøgevej 5, 5953 Tranekær, Knud Erik Levin Andersen, Fiskervænget 10, Tom Borchers, Ravnerydvej 9, Bjørn Haaning, Østergade 9, Preben Jørgensen, Brogade 5, John Madsen, Rue 15, Flemming Knudsen, Rolighedsvej 8, Erling Christensen, Broløkken 4, Jørgen Niebuhr, Teglbakken 7, Benny Andersen, Spodsbjergvej 185, Erik Bjarne Nielsen, Skovbakken 4, Lena Damm, Fredensvej 4, Ove Schuldt, Æblevænget 3, John Hjort, Søndergade 32, 5953 Tranekær, Knud Kristensen, Skovvænget 7, 5953 Tranekær, Preben Hansen, Kløvervænget 24, 5935 Bagenkop, Henning Jensen, Bogøvej 32, Jørgen Andersen, Sandby Ristinge 1, 5932 Humble, Poul Arne Hansen, Slotsgade 87, 5953 Tranekær, Else Lyhne, Dankvart Dreyersvej 31, 5230 Odense M og Kjeld Larsen, Færgevej 7, 6440 Augustenborg.
 Velkommen i Rudkøbing Sejlklub allesammen!

Søren N., CherIF

--------------

Begivenhedsrig eftermiddag

Søndag den 14. februar viste turudvalget film i klubben.
Der mødte tyve hoveder (ca. pænt).
Jørgen Pedel havde til en times tids underholdning fra ture gennem de sidste fem år. Nu fik vi så det at se.
Det var forøvrigt en dag, hvor der skete noget i klubben. Der var selvfølgelig sildebord. Men også en flok tømmermænd som satte skur op. Og én havde fødselsdag. Tillykke Carsten!

 Vi søger stadig billeder fra vore ture. Billederne kan afleveres enten i postkassen i klubben eller hos en af os, det vil sige Lene Petersen, Jørgen Larsen, Kaj Hansen eller Sanne Herløv. Meget gerne meget snart. Men inden den 1. april.

 Sanne fra Siø, Minos

--------------

Uhyggelig, du !

Nå, nå, du!
 En hel sejlersæson '97 uden oplevelser...!!?!?!
 Ingen sure havnefogeder, ingen hjælpsomme havfruer, ingen herlige ankerpladser, ingen nyttige waypoints, ingen gode sejlads-vejledninger, ingen tur-tips, ingen små fiduser ombord, ingen billeder af nogetsomhelst, ingen grinagtigheder, intet om de gode gamle dage til søs, ingenting om ingenting. Det er fan'me uhyggeligt du!!!!
PS: Husk så det årsskrift. Se sidste Rudskallen.

Søren N. - CherIF

----------------

SØKORT FORTALT

En 5000 kroneseddel er også en slags penge på et klubbudget, og det er beløb i den størrelse, der tales om, når Rudkøbing Sejlklubs årlige indtægt fra Langelands Festival skal gøres op. Men pengene kommer ikke af sig selv, minder bestyrelsesmdlem CARSTEN LARSEN om. I de senere år har en håndfuld klubmedlemmer taget slæbet som bl. a. barfolk på festivalen, og foruden de fornøjelige oplevelser det kan give, er der drattet en sum penge ned i klubkassen plus en gratis festivalbillet. Hvis nogen har mod på at gøre en indsats i år, kan Carsten eller andre bestyrelsesmedlemmer kontaktes. GITTE KJÆR (6251-5127) kan beskrive, hvad jobbet indebærer. Hun har prøvet det i flere år.

Havnefoged MOGENS WESTERGAARD kan fra sejlersæsonens start byde både med ringe dybgang velkommen til en helt nybygget bro parallelt med Hotel Rudkøbing Skudehavns sydligste fløj.


FINN BIRGER HANSEN er gået i Land Rover. Finn har købt et brugt eksemplar af den klassiske firhjulstrækker og efter selv at have adskilt den i atomer og samlet den igen, regner vor tidligere klubformand med at kunne rundere havnen i sit nye køretøj i løbet af foråret.

Byggeriet af jollehuset overfor klubhuset skrider meget flot og planmæssigt frem, lyder det fra en tilfreds sjakbajs POUL TOM HANSEN. Arbejdet indledtes hos KNUD BÆRHOLM i Klæsø med opskæring, maleri og montage sidst i januar. Hver weekend og visse eftermiddage har en kerne bestående af bestyrelse plus omkring en god håndfuld hjælpere fragtet skur-elementerne til Rudkøbing og fået det hele op at stå til det tidligere omtalte rejsegilde søndag den 1. marts kl. 14.00.

PETER HAGH & Co. måtte endnu engang have den hjemmelavede kæmpeske ned i suppegryden for at mætte et halvt hundrede klubmedlemmer samlet til gilde lørdag den 7. februar. Tak for fest og mad.

Søren N. - CherIF

----------------------
 

KISTEBÆNKEN
 
Sælges: Faldsled optimistjolle, fin stand, sejlklar, pris: 3500 kroner. Tlf. 6251 - 3042 eller tlf. 2148 - 5814.
Carsten Rømer

---------------------

Redaktion af Rudskallen: Søren Stidsholt Nielsen, tlf. 6251 - 2822