kap-2012

 Startside
Op
Før ferien
Efter ferien

 

 

Herunder er resultatlisten for resultat fra Hovedkapsejladsen og læs her om Onsdagssejladserne sæson 2012.


HOVEDKAPSEJLADSEN

Hovedkapsejladsen blev i år afviklet anderledes end i tidligere år, hvor bådene havde individuel starttid korrigeret efter måltal og hvor vinderen derfor var første båd i mål. I år blev bådene fordelt på 3 løb og i 2 starter.

Hovedkapsejladsen lørdag den 15. september blev afviklet i frisk vind fra sydvest. 11 deltagere mødte frem til start.

 
Der blev indgivet en protest, som førte til, at Bianca 111 "Satin" blev diskvalificeret, fordi den havde overset og derfor ikke fik respekteret den 1. grønne bøje ved 2. banegennemsejling.
 
Overaltvinder blev "Petrulla" fra Ærø Sejlforening bare 10 sekunder foran "Petí" i korrigeret tid. Balu blev nr. 3.

Se resultatskemaet overalt her:

 

Herunder følger resultater fra de 3 løb:


 

Kapsejlads udvalget takker for jeres deltagelse i  hovedkapsejladsen og  medvirken til, at vi kunne afholde en god hovedkapsejladsen.

 
På gensyn til næste år

--
Med sejlerhilsen
Kapsejlads Udvalget
Rudkøbing Sejlklub
 
 
 

ONSDAGSSEJLADSERNE

Ulrik Bastholm tog klart 1.pladsen i 1. løb.

I 2.løb var der kamp til stregen om førstepladsen, da der var pointlighed mellem Flemming Nielsen og Mikael Jensen, derfor måtte vinderen af 2. løb blive ham, der havde flest førstepladser. Her havde Flemming N.  4 førstepladser og Mikael J. havde 3, så vinder af 2. løb blev Flemming Nielsen.

Resultattliste Aftenkapsejladserne 2012

 


Aftenkapsejlerne venter spændte på resultatlisten

Vinder af 1. løb: Ulrik Bastholm

Vinder af 2. løb: Flemming Nielsen

Med samme pointtal på 3. pladsen: Mikael Jensen

Kapsejlads udvalget takker jer alle for at møde så talrigt op. Uden jer, havde der ikke været nogen kapsejlads!

Tak for i år og på gensyn næste sæson.
--
Med sejlerhilsen
Kapsejlads udvalget

Rudkøbing Sejlklub  12.09.2012
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sejlklubbens onsdagssejladser begyndte den 2. maj og der sejles hver onsdag i forårssæsonen frem til og med den 20. juni.

Efterårssæsonens første sejlads blev afholdt den 8. august. Alle sejladser starter kl. 19,00 og indledes med skippermøde kl. 18,15. - Sejladserne i september starter dog kl. 18,30 med skippermøde kl. 17,45!

Sæsonen indledtes med et skippermøde i klubhuset  - læs nærmere her - onsdag den 18. april kl. 19,00 hvor alle interesserede, skippere som gaster er meget velkomne.

Læs og hent selve kapsejladsprogrammet  med banekort her!  

Der sejles i 2 løb. -  Se resultaterne af de enkelte sejladser på siderne "Før ferien" og "Efter ferien"