Klubben

 Startside
Undervisning
Køb og Salg
Sange
Generalforsamlinger
Bestyrelsesmøder

 

 Rudkøbing Sejlklub, bestyrelse og udvalg

   
 •   Vil du være medlem? Hent Indmeldelsesblanket her!  Den er i pdf-format. Udskriv den, udfyld den og send den til kassereren, adressen finder du på denne side.
   

Velkommen i Rudkøbing Sejlklub!

Rudkøbing Sejlklub er stiftet i 1926. Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og har pr. 1. januar 2009  229 medlemmer heraf 23 under 18 år.

Her kan du læse og downloade klubbens vedtægter.  senest ændret 16.04.2005. (pdf-format)

Klubben er i gang året rundt. Aktiviteterne omfatter bl. a. kapsejlads, tursejlads, junior-afdeling med optimist-sejlads, sejler-uddannelse, foredrags-aftener plus masser af selskabeligt samvær i havneområdet. Blandt årets festlige højdepunkter er også standerhejsningsfest i april og standerstrygningfest i november. En sangbog med egne klub-sange er i høj grad med til at skabe godt samvær og højt humør.

Rudkøbing Sejlklub ejer et moderne klubhus indrettet af medlemmerne i 1989. I 1998 er faciliteterne udvidet med et 90 kvm. stort jollehus opført af klubbens medlemmer.

Rudkøbing Sejlklub har i sejlerkredse landet over ry for at være en dygtig arrangør af nationale og internationale sejlsports-stævner. I 1996 var klubben for eksempel vært for VM i Nordisk Folkebåd og i 1997 for DM og NM for bådtypen X-99.

Klubben disponerer over en del optimistjoller, 2 piratjoller og en ledsagebåd. 

Hvis du har lyst til en sejltur i jolle eller kølbåd, kan vi også arrangere det.  

Hver onsdag i sæsonen er der  kl. 19.00 start på kapsejlads. Dysten kan iagttages fra land og kæmpes på klubbens trekantbane udlagt i farvandet mellem Langeland og Strynø. Efter sejladsen diskuteres præstationerne over en kop kaffe med brød  i klubhuset. Sæsonen afsluttes med præmieoverrækkelse.
I sensommeren afholder Rudkøbing Sejlklub klubmesterskab. (Rudkøbing Sejlklubs Hovedkapsejlads).

De fleste klubmedlemmer har egen sejlbåd eller motorbåd. Bådejer eller ikke
: alle sejl-interesserede er velkomne i Rudkøbing Sejlklub!  

Vil du vide mere om Rudkøbing Sejlklub er du velkommen til at komme på besøg på havnen eller i klubhuset. Du kan også kontakte medlemmer af bestyrelsen.

 • Klubhusets adresse: Skudehavnen 67, 5900 Rudkøbing
 • Jollehusets adresse: Skudehavnen 4, 5900 Rudkøbing
   
 • Rudkøbing Sejlklubs bankkonto: 0860 0001095110
   
 • Rudkøbing Sejlklubs kontingent pr. år:  (2012)   -
   
Familie 550 kr.
Senior 400 kr.
Junior 250 kr.
Passiv: sejler ikke 200 kr.

 


Regelsæt for medlemmers lån af klubhuset.

Bestyrelsen tilrettede i 2011 et vedtaget regelsæt fra 2008, som giver aktive seniormedlemmer mulighed for at leje klubhuset til private arrangementer i vinterhalvåret.   Læs regelsættet her:
 

  

 Rudkøbing Sejlklubs bestyrelse 2012:

Bestyrelse og udvalg  valgt af generalforsamlingen i klubhuset i april 2009 eller udpeget efterfølgende.
Adresse, telefon og E-mail er kun anført ved navn første gang det optræder. 

 • Formand:
  Keld Pedersen Bellevue 49
  5900 Rudkøbing
  tlf. 6251-2647
       2361-4071
  bellevue49@mail.dk
   
 • Næstformand: 
  Peter Hansen Parcelvej 3, Tåsinge
  5700 Svendborg
  tlf. 6254-1724        kphansen@privat.dk
   
   
 • Kasserer:
  Karen Dirksen Stengade Skovvej 3
  5953  Tranekær
  tlf. 6250-1663
       3054-1346
  stengade@mail.tele.dk 
   
 • Sekretær:
  Per Munch Chr. Kiilsgaardsvej 4
  5900 Rudkøbing
  tlf. 6251-2667
       4011-3867
  jpmunch@mail.tele.dk 
   
 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
  Søren Therkelsen Bjerreby Møllevej 1 tlf. 2340 9566 S.therkelsen@gmail.com
   
  Anne-Jette Nielsen


  Leder af juniordelingen:
  Kenneth Nielsen

  Haverne 13
  5900 Rudkøbing  Mosevænget 25

  tlf. 6257-2494
       4046-4994  tlf. 6251-4061
       4035-4061

  annielsen@mail.dk  janca@privat.dk

 • Bestyrelsessuppleanter:
  Helle Svensson                   Platanvej 7                            tlf. 6251-3046                      helle.svensson@ouh.regionsyddanmark.dk
                                                5900 Rudkøbing                  tlf. 2993-6251

   
   
 • Revisorer:
  Jytte Munch                 
   
 • Ejvind Stubgaard         Strandengen 20          tlf. 66184805            stubbi@privat.dk
                                                                                   40261638

  ______________________________________________________________________
 • Tilforordnet som redaktøren af "Rudskallen" og hjemmesiden:
   
  Jørn Ole Jensen
   
  Bellevue 63
  5900  Rudkøbing
  tlf. 6251-2247
       2332-6378
  joj@loerring.dk
   

   

Kursusafdelingen:
kursusleder:
Eigil Olsen
  6250-1071
mb. 2324-2471
   kaptemo@gmail.com
Jean Hansen Kildemosevej 15
5900  Rudkøbing
6257-2982
2087-6394
   jean@fritidssejlads.dk

 

 • Juniorafdeling
  leder: Kenneth Nielsen tlf.6251-4061 janca@privat.dk
       
       
       


   

 

 Rudkøbing Sejlklubs udvalg m. v.:

 • Hus- og festudvalg
  Bestyrelsen +.....    
       
       
       
       

   

 • Kapsejladsudvalget:

  Flemming Hansen (fmd)

  6251 3238
  2945 9305

  sommerlyst14@hansen.mail.dk


   
     

  Ulrik Bastholm

  6251 4394
  2249 8973

  fam.bastholm@vip.cybercity.dk

  Morten Henriksen

  6165 4203
   

  mortenoo@hotmail.com

  Startere/Tidtagere/Beregnere/Dommere/ Kaffebryggere/Hyggespredere:

  Anne-Jette Nielsen

   6257-2494
   4046-4994

   

  Inger Hansen

     

   

     
       
       
     

   

   

 • Klubmåler:
   
  Leif Nielsen 6251-3962
  2482-9962
  mosevaenget@sport.dk

 

  [Til tops]

Copyright: Rudkøbing Sejlklub

 

Hit Counter